Marian Gawlikowski SP8AG SK

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 4 marca 2023 r. w wieku 95 lat odszedł nasz kolega Marian Gawlikowski SP8AG.
Marian otrzymał licencję w roku 1953. Od początku był bardzo aktywny w zakresie promowania krótkofalarstwa w swoim środowisku . Zorganizował klub łączności LPZ w Rzeszowie, propaguje krótkofalarstwo wśród  młodzieży. Aktywnie działa w strukturach LPŻ. Do PZK wstępuje zaraz po reaktywacji Związku.  W latach 1960 i 1970 był prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Rzeszowie. Za bogatą działalność na rzecz krótkofalarstwa polskiego został wyróżniony przez Zarząd Główny PZK Odznaką Honorową PZK (nr 496) - 1996 r. oraz Złotą Odznakę Honorową PZK (nr 48/Z) - 2005 r. Na wniosek ZG PZK w 1968 r. otrzymał Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, natomiast w 1970 r. został wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi. Marian Gawlikowski był  bardzo aktywny na pasmach biorąc udział w wielu zawodach krajowych i zagranicznych. Członek SPDXC posiadał w swoim dorobku potwierdzonych 337 krajów. Członek SPOTC z nr 115 od 1995 roku. Marian był wspaniałym, lubianym i życzliwym kolegą w środowisku krótkofalowców, zawsze służył bezinteresowną pomocą i wsparciem.

Pogrzeb śp. Mariana Gawlikowskiego odbył się w dniu 7 marca 2023 r.  na Cmentarzu Komunalnym Wilkowyja w Rzeszowie.
Cześć jego pamięci.

Biografia Mariana jest dostępna na naszej stronie w zakładce Sylwetki SP  lub pod adresem:

MARIAN GAWLIKOWSKI SP8AG. (pzk.org.pl)