JAN KACZAŁA SP3C ex SP3KB SK

 

w dniu 29 lipca 2018 odszedł od nas Jan Kaczała SP2C ex SP3KB. Janek pierwszą licencję otrzymał w 1967r. Aktywny na pasmach, członek SPDX Clubu. Od kilku lat nieobecny na pasmach ze względu na stan zdrowia. Janek poswięcał wiele czasu na prace społeczną. Był dwukrotnie wybierany do składu Zarządu ZOW w Opolu oraz w Zielonej Górze. Propagator krótkofalarstwa, założyciel Klubu  SP6PCB przy Klubie Garnizonowym w Brzegu. W Janku straciliśmy wspaniałego kolegę oraz społecznika. Cześć Jego pamięci. Pogrzeb Janka Kaczały odbędzie się w nmiu 3 sierpnia na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze.