Monografia krótkofalarstwa w Wielkopolsce Wschodniej

Monografia autorstwa Mariana SP3JSD jest bardzo obszerna i udostępniamy ją w dwóch częściach

Monografia krótkofalarstwa w Wielkopolsce Wschodniej cz 1

Monografia krótkofalarstwa w Wielkopolsce Wschodniej cz 2

 

 

SP2KFQ

                                                                                                         Chojnice dnia 25.08.2023 r.     

     Wspomnienia Eugeniusza SP2GUC - od 1969 r. członka i operatora klubu SP2KFQ.

          Inicjatorem powołania klubu łączności LOK w 1966 r. był Henryk Machtel. Licencję klub otrzymał 27.10.1967 r. W 7 klasie szkoły podstawowej w Zalesiu poznałem brzmienie sygnału alfabetu Morse’a, dzięki Panu Henrykowi Molskiemu, późniejszemu dyrektorowi szkoły. We wrześniu 1969 r. zacząłem uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej w Chojnicach. Wstąpiłem wtedy do klubu łączności LOK SP2KFQ, gdzie zostałem serdecznie przyjęty.

Czytaj więcej: SP2KFQ

SP3ZAH

Tadeusz Nędza Neczyński SP3DDY


Kilka słów o sobie i klubie


Byliśmy uczniami i harcerzami tej samej klasy w Technikum Ekonomicznym, to znaczy ja, Włodek (późn SP3CJD) i Andrzej Jankowski.(poźn. SP3-4034) Naszą bazą była harcówka w takim baraku, parterowym pawilonie na dziedzińcu szkoły. Drużynowym był Andrzej Jankowski, on miał też klucze do harcówki. Zaczęliśmy umawiać się na niedzielne wypady do lasu / nie było wtedy wolnych sobót/ zazwyczaj w okolice wieży triangulacyjnej w kierunku na Osieczną. Nie pamiętam kto, może ojciec Andrzeja, stary harcerz, umówił nas na spotkanie z drużynowym drużyny łączności przy straży pożarnej. To był starszy już pan, nie pamiętam jego nazwiska. Celem tego spotkania miało być przekazanie nam jakiegoś sprzętu z ich magazynów. Obejrzeliśmy co tam mieli. Same skarby: telefony wojskowe na korbkę, łącznice, kable nawinięte na bębny, rososzki i wiele innego. Wszystko w idealnym porządku. Kiedy przyszło do negocjacji nic nam nie chciał dać, było mu żal. Ale ta jego drużyna była już martwa i sam zrozumiał, że to magazynowanie nie ma sensu. Wtedy pozyskaliśmy pierwszy sprzęt.

Czytaj więcej: SP3ZAH

SP3KWA

Z dziejów Klubu Łączności SP3KWA i krótkofalarstwa w mieście Turek.

"Mała Ojczyzna. Jest to przestrzeń bez wyraziście określonych granic, istotną rolę w jej konkretyzacji pełni subiektywna świadomość ludzi utożsamiających się z nią. Przestrzeń małej ojczyzny to miejsce doniosłych doświadczeń i przeżyć osobistych jej mieszkańców, formowania się ich biografii, to świat z którym zrosło się ich życie i z którym wiąże ich częstokroć silna więź emocjonalna.
[Starczewski S. , Małe ojczyzny - tradycja dla przyszłości, Warszawa 2000]
 
Pierwszymi krótkofalowcami miasta Turek byli Stefan Pałka SP3DSX i Waldemar Rzewuski SP3DKI, o którym brakuje bliższych informacji. Stefan SP3DSX w latach 70-tych przeniósł się z rodziną na Śląsk, do Jastrzębia. Kontynuował aktywność radiową jako SP9DSX. Był sygnatariuszem historycznych "Porozumień Jastrzębskich" z 3 września 1980r.  Krótko przed Stanem Wojennym wyjechał do Francji, gdzie po czasie udało mu się ściagnąć rodzinę. Po latach wrócił na amatorskie fale jako F5IYQ. Do dziś (2023) słyszalny bywa z QTH Amiens w północnej Francji.

Czytaj więcej: SP3KWA

SP8KAF

Historia Klubu Łączności LOK – SP8KAF


    Historia powstania Klubu sięga pierwszej połowy lat 50-tych ub. wieku kiedy to w roku 1952 został skierowany, przez władze państwowe, do Lublina inż. Edward Kawczyński, przedwojenny krótkofalowiec SP1DC żeby organizować zaplecze energetyczne okręgu wschodniego w postaci utworzenia Zakładów "Elektromontaż", którego następnie przez wiele lat był dyrektorem. Przed przyjazdem do Lublina przebywał na Śląsku jako pełnomocnik Rządu d/s inwentaryzacji energetycznych na ziemiach odzyskanych. Mieszkając w Gliwicach był organizatorem miejscowego Radioklubu LPŻ, gdzie otrzymał znak nasłuchowy SP9-504. Po przyjeździe do Lublina podjął rozmowy z miejscowym kierownictwem Ligi Przyjaciół Żołnierza, proponując utworzenie Radioklubu. Propozycja ta spotkała się z przychylną akceptacją i na jesieni 1953 roku został utworzony Radioklub LPŻ z siedzibą przy
ul. Zamojskiej 28 /dawna - M.Buczka /.

Czytaj więcej: SP8KAF

Więcej artykułów…

  1. SP6PAZ