HISTORIA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO / TERENOWEGO PZK w LESZNIE

10.11.1976 r., z inicjatywy Ryszard Grabowskiego SP3CUG, w siedzibie Komendy Hufca ZHP w Lesznie przy Placu Kościuszki nr 5, odbyło się spotkanie przedstawicieli klubów krótkofalarskich z nowopowstałego, działającego od 1 czerwca 1975 r. województwa leszczyńskiego. W zebraniu uczestniczyli: Jan Żalik SP3AMZ - pełnomocnik ZOW PZK w Poznaniu i jednocześnie przedstawiciel SP3ZFH (p. życiorys - http://www.rbi.ampr.org), Jan Bonikowski SP3AXI (sk) - przedstawiciel SP3ZHW (p. życiorys - http://www.rbi.ampr.org), Ryszard Grabowski SP3CUG   komendant Hufca ZHP w Lesznie i gospodarz spotkania (p. życiorys - http://www.rbi.ampr.org), Jerzy Wróż SP3GXJ (sk) - przedstawiciel SP3KNI, Włodzimierz SP3IBN - przedstawiciel SP3PEI i Wieńczysław Celer SP3HUW - przedstawiciel SP3ZAH.

Czytaj więcej: HISTORIA ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO / TERENOWEGO PZK w LESZNIE

Harcerski Klub Łączności „Leszno” SP3ZAH

Po informacji Szefa Inspektoratu Wielkopolskiej Chorągwi ZHP, hm. Jana Bonikowskiego SP3AXI (SK). (patrz życiorys http://www.rbi.ampr.org) , skierowanej do Komend Hufców, w sprawie możliwości tworzenia Harcerskich Klubów Łączności. Tematem zajęli się członkowie Harcerskiej Drużyny Łączności przy Technikum Ekonomicznym w Lesznie: Andrzej Jankowski (późniejszy SP3 4034), Włodzimierz (późniejszy SP3CJD) i Tadeusz Neczyński (późniejszy SP3DDY). 

W celu poznania podstaw krótkofalarstwa,  Andrzej udał się do HKŁ „Rawicz” SP3ZHW i w dniu 16. 11. 1966 r. klub reprezentowany przez prezesa Andrzeja Jankowskiego złożył wniosek o rejestrację w PZK. Tymczasową siedzibą klubu było Technikum Ekonomiczne w Lesznie na Pl. Kościuszki 5 (Obecnie III liceum Ogólnokształcące).  W okresie przejściowym, do 09. 03. 1967 r., członkowie klubu zajmowali się łącznością przewodową.

Czytaj więcej: Harcerski Klub Łączności „Leszno” SP3ZAH

Harcerski Klub Łączności: ”Kwarc” SP3ZIR

Harcerski Klub Łączności „Kwarc” powstał w roku 1990, z inicjatywy mgr Zenona Mielnika SP3VKE (SK) -  nauczyciela fizyki w Zespole Szkół Zawodowych PKP w Lesznie,  członka Harcerskiego Klubu Łączności „Leszno” SP3ZAH. Klub został zarejestrowany w Polskim Związku Krótkofalowców 19 grudnia 1990 r. Tego samego roku otrzymał zezwolenie I kat. ze znakiem SP3ZIR. Kierownikiem radiostacji  został członek HKŁ „Leszno” Jerzy SP3EXZ. Klub SP3ZAH przekazał TRX SP5WW.  Pomieszczenie radiostacji znajdowało się w baraku przy szkole, przystosowane do potrzeb klubu przez jego członków. W 1991 r. klub był organizatorem sesji egzaminacyjnej na świadectwo uzdolnienia dla zainteresowanych z regionu. W egzaminie uczestniczyło 21 osób z całego województwa.

Czytaj więcej: Harcerski Klub Łączności: ”Kwarc” SP3ZIR

Klub Łączności LOK we Wschowie SP3KBW

Dostępne informacje pozwoliły ustalić, że klub założony został we Wschowie w 1957 r. W „Wykazie radiostacji amatorskich” opublikowanym przez Zarząd Główny PZK w 1957 r. podano, że klub mieścił się przy ul. Strażackiej (obecna ul. Wąska) we Wschowie. Licencja nadawcza przyznana została klubowi w 1957 r. Prawdopodobnie pierwszym kierownikiem radiostacji klubowej był Marian Żytka SP3OZ zamieszkały w Sławie. Z klubem związany był też Władysław Sobota SP3XY zamieszkały we Wschowie, posiadający licencję od 1958 r., ale w 1962 r. nie był już on wykazywany w spisach radiostacji amatorskich. W 1958 r. pracownik etatowy LPŻ Mieczysław Kubicz przeprowadził w klubie kurs telegrafii dla wschowskich harcerzy.

Czytaj więcej: Klub Łączności LOK we Wschowie SP3KBW

Klub Łączności LOK „Mera” w Górze.

Klub Łączności LOK „Mera” powstał z inicjatywy Adama Kowalskiego SP3JIX. Prekursorem do założenia klubu, był Wojciech Kurpiel – pracownik administracji państwowej w Górze. „Rasowy” krótkofalowiec, konstruktor i społecznik. W 1963 roku uzyskał licencję i znak SP6AUG. Jeszcze w 1967 w spisie krótkofalowców figurował jako Górowianin. Potem przeniósł się do Trzebnicy, a następnie do Ostrołęki. Po latach przerwy, ok. roku 1990 wrócił do swojej pasji pod znakiem SP5TAG. Zmarł 20 listopada 1995.

Czytaj więcej: Klub Łączności LOK „Mera” w Górze.