Harcerski Klub Łączności „Gostyń” SP3ZJA

Pierwsze, nieudane próby zorganizowania klubu miały miejsce w połowie lat siedemdziesiątych. W tym czasie Jan Bonikowski SP3AXI (SK) wspólnie z Leszkiem Tomaszewskim SP3BZX (SK) napotkali jednak na zbyt duże problemy, które zniechęciły ich do realizacji tego zamiaru.

Klub ostatecznie powstał 08.05.1980 r., a jego pierwszym Przewodniczącym Rady został Robert Przybylak. ZOW PZK zarejestrował klub pod nr 14/LE. Działał on w pomieszczeniach Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ówczesnej ul. 15 Lecia PRL 2 i zrzeszał na początku 18 osób zainteresowanych radiotechniką i krótkofalarstwem. Członkowie klubu byli współorganizatorami międzywojewódzkich Zawodów Amatorskiej Radiolokacji Sportowej.

Czytaj więcej: Harcerski Klub Łączności „Gostyń” SP3ZJA

Klub Krótkofalowców PZK przy LSM w Lesznie - SP3PEI

Klub zorganizowany został z inicjatywy Józefa SP3AAH i on był pierwszym prezesem. Pierwsza siedziba mieściła się przy ul. Narutowicza 59. Licencję nadawczą otrzymał w 1976 r. Zapisy w dzienniku stacyjnym wskazują, że aktywnymi operatorami stacji klubowej w okresie do 1980 r. byli: Zbigniew SP3BJK (sk), Wiesław SP3BKU (sk) (do 4. 03. 1977 r.), Włodzimierz SP3IBN, Józef SP3AAH (sk), Dariusz SP3 4125 (późn. SP3MEQ (sk)) oraz Jerzy SP3 4126 (późn. SP3MEP). 

Czytaj więcej: Klub Krótkofalowców PZK przy LSM w Lesznie - SP3PEI