Harcerski Klub Łączności „Gostyń” SP3ZJA

Pierwsze, nieudane próby zorganizowania klubu miały miejsce w połowie lat siedemdziesiątych. W tym czasie Jan Bonikowski SP3AXI (SK) wspólnie z Leszkiem Tomaszewskim SP3BZX (SK) napotkali jednak na zbyt duże problemy, które zniechęciły ich do realizacji tego zamiaru.

Klub ostatecznie powstał 08.05.1980 r., a jego pierwszym Przewodniczącym Rady został Robert Przybylak. ZOW PZK zarejestrował klub pod nr 14/LE. Działał on w pomieszczeniach Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ówczesnej ul. 15 Lecia PRL 2 i zrzeszał na początku 18 osób zainteresowanych radiotechniką i krótkofalarstwem. Członkowie klubu byli współorganizatorami międzywojewódzkich Zawodów Amatorskiej Radiolokacji Sportowej.

 

Po zakończeniu stanu wojennego z inicjatywy Jana SP3AXI - Marian Stępniak SP3FKM, Zbigniew Mike SP3FNZ i Marian Szczepaniak SP3NGT - przeszli z klubu SP3ZAH do HKŁ Gostyń. Przewodniczącym Rady Klubu został Marian SP3NGT, który wystąpił o zezwolenie na posiadanie i używanie radiostacji klubowej. W dniu 27.04.1984 r. Klub otrzymał licencję ze znakiem wywoławczym SP3ZJA wystawioną na adres Gostyń, ul.. Wojska Polskiego (wolnostojący pawilon). Kierownikiem radiostacji był Zbigniew SP3FNZ

 Inspektorat Łączności udostępnił klubowi radiostacje demobilowe: R-118, 10 RT, FM302. W 1985 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa zakupiła dla klubu TRX wg SP5WW. W tym samym roku aktywny na pasmach klub wydał okolicznościowy dyplom „70 lat Harcerstwa na Ziemi Gostyńskiej”. W 1988 r. Członkowie klubu zanotowali znaczące osiągnięcia w ARS. W krajowych zawodach w Rawiczu reprezentacja klubu zajęła 4 miejsce. W IX Manewrach Techniczno-Obronnych Leszczyńskiej Chorągwi ZHP klub zajmuje dwa razy pierwsze miejsca.

Członkowie klubu zorganizowali pokazowe zawody ARS w czasie kursu krótkofalarskiego w ramach awangardy XXI wieku, którego organizatorem był HKŁ „Leszno”, a odbywał się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyniu. W 1992 r. przewodniczącym Rady Klubu został Ryszard Prałat SP34283/LE, później SP3UCL, Gospodarzem Wojciech Żarnowski SP4284/LE, później SP3UCY, a skarbnikiem Marian Szczepaniak SP3NGT. W 1993 r. klub przeniósł się do nowego pomieszczenia zlokalizowanego na Osiedlu Górna w Gostyniu i otrzymał doskonały TRX Trio/Kenwood TS 930 SAT.

Członkowie klubu:   Marian SP3FKM (SK), Zbigniew SP3FNZ,Jerzy  SP3LRN, Mikołaj SP3LRP, Feliks SP3NGU, Marian  SP3NGT, Mikołaj SP3RNP,  Maciej SP3TLC, Anna SP3TLW, Władysław  SP3OKW (SK) Jacek SP3TUG, Ryszard SP3UCL, Wojciech SP3UCY, SP 4229/LE,)  Henryk SQ3LMR.

 

TNX: SP3UCL, SQ3LMR

Opracowali: SP3CUG, SP3FEI