MIECZYSŁAW KRĘŻEL SP9EML

Mieczysław Krężel SP9EML urodził się 14.02.1952 r. w Zabrzegu koło Bielska Białej. W latach 1958 - 1965 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 8 w Bielsku-Białej. Po ukończeniu szkoły zapisał się do Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Broniewskiego w Bielsku Białej. Uczestniczył w zajęciach sekcji radiotechnicznej, którą prowadził Władysław Kościelniak. Naukę kontynuował w Techniku Łączności w Pszczynie na kierunku Eksploatacja Pocztowo-Telekomunikacyjna. Po powrocie z zajęć lekcyjnych Mieczysław pierwsze kroki kierował do MDK. Tam uczył się naprawy odbiorników radiowych i telewizyjnych. Instruktor nie był krótkofalowcem ale prowadził zajęcia z radioamatorstwa oraz telegrafii. Tam też pierwszy raz usłyszał stacje amatorskie na odbiorniku USP. W domu natomiast słuchał na odbiorniku radiofonicznym „Etiuda” z generatorem dudnieniowym BFO, który wykonał n lampie EF 80. W 1968 r. wstąpił do Klubu Łączności LOK SP9KAT w Bielsku Białej. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1968 r. W dniu 1.05. 1968 r. uzyskał licencję nasłuchową wystawioną przez ZOW PZK w Katowicach o znaku SP9-1666. Aktywnie prowadził nasłuchy i otrzymał bardzo dużo kart QSL z ponad 100 krajów.

Czytaj więcej: MIECZYSŁAW KRĘŻEL SP9EML

EUGENIUSZ OSTROWSKI SP2GUC

Eugeniusz Ostrowski SP2GUC urodził się w dniu 2.07.1954 r. w Zalesiu gmina Brusy pow. Chojnice woj. Bydgoskie (obecnie pomorskie). W latach 1961-1969 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Zalesiu. W siódmej klasie, dzięki nauczycielowi panu Henrykowi Molskiemu, miał okazję zapoznać się z alfabetem Morse’a. Następnie naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Chojnicach w zawodzie elektromonter i jednocześnie wstąpił do Klubu Łączności LOK SP2KFQ w Chojnicach. Tam, pod okiem kierownika radiostacji klubowej Kazimierza Domozycha SP2GOD, zapoznał się ze sprzętem nadawczo-odbiorczym. Od 1969 r. jest członkiem Ligi Obrony Kraju i Polskiego Związku Krótkofalowców. Na przełomie lat 1971/1972 uczestniczył w kursie krótkofalarskim w Bydgoszczy, na którym wykładowcami byli: Ryszard SP2IW(sk), Zbyszek SP2IU(sk), Tadeusz SP2US (sk) oraz Bolesław SP2ESH (sk). W dniu 4.06.1972 r. zdawał egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną PIR w składzie: pan Jerzy Słomski (dyrektor OI PIR w Bydgoszczy) oraz SP2US, SP2IU, SP2IW i SP2 ESH.

Czytaj więcej: EUGENIUSZ OSTROWSKI SP2GUC

WIESŁAW KASPEROWICZ SP2BSD (1948 – 2015)

Wiesław Kasperowicz SP2BSD urodził się 11.03.1948 r. W 1955 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Pruszczu Gdańskim. Wtenczas zaczęła się jego przygoda z radiem. Gdy zepsuł radioodbiornik „Pionier U2” oprócz lania otrzymał od ojca lutownicę i instrukcję jak się nią posługiwać. Zaczął kupować miesięcznik „Młody Technik” oraz broszury z cyklu „Zrób to sam”.

Po ukończeniu szkoły podstawowej naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym również w Pruszczu Gdańskim. Na bazie dostępnej literatury rozpoczął budować układy elektroniczne. Nie bez znaczenia dla jego drogi dochodzenia do krótkofalarstwa było spotkanie z Zenonem Piekutem późniejszym SP2FRL, który zorganizował w liceum kółko radiotechniczne. Tam miał możliwość zapoznania się z podstawami radiotechniki. Wtenczas też zbudował „przenośny radioodbiornik” w obudowie mydelniczki, który był przedmiotem zainteresowania uczniów i nauczycieli.

Czytaj więcej: WIESŁAW KASPEROWICZ SP2BSD (1948 – 2015)

KAZIMIERZ DRZEWIECKI SP2FAX

Kazimierz Drzewiecki SP2FAX  urodził się 13.05.1954 r. w Bydgoszczy. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy, którą ukończył w 1969 r. Był członkiem sekcji modelarskiej przy Osiedlowym Domu Kultury „Glinki”, w której aktywnie uczestniczył. Zdobył dwa Mistrzostwa Polski w klasie A3 i A2. Sekcja ta jednak została rozwiązana a w jej miejsce uruchomiona została sekcja krótkofalarska, która w 1970 r. zorganizowała kurs krótkofalarski. Zajęcia prowadził Edmund SP2JL. W tym czasie otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP2-7278. W tym samym roku uczestniczył w obozie harcerskim Hufca ZHP Toruń w miejscowości Zamek Dybowski, którego komendantem był Marian SP2DEH (SK). Zajęcia krótkofalarskie na tym obozie prowadził Janek SP2BMX. Druga część obozu odbywała się w bazie harcerskiej w Funce koło Chojnic, gdzie 13 lipca 1970 r. zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia kategorii pierwszej przed komisją OI PIR w Gdańsku a jednym z egzaminatorów był Jurek SP2BZR.

Czytaj więcej: KAZIMIERZ DRZEWIECKI SP2FAX

TADEUSZ PIOTROWSKI SP5AUB

Tadeusz Piotrowski SP5AUB urodził się 1.02.1947 r. w Warszawie. W 1954 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 2 w Warszawie. Po ukończeniu 4 klas naukę kontynuował w Szkole Podstawowej nr 203 również w Warszawie. Jest absolwentem 27 Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Inspiracją do zainteresowania się krótkofalarstwem był film pt. „Gdyby wszyscy ludzie dobrej woli”.

W 1963 r. uczestniczył w kursie krótkofalarskim organizowanym przez Ligę Obrony Kraju w Radio Klubie SP5KIO na  warszawskiej Woli. Egzamin na świadectwo uzdolnieni kat. I zdawał przed komisją PZK w składzie, której byli min. Wacław Lukaszewicz SP5WL oraz Stanisław Bawej SP5BM. Razem z Tadeuszem egzamin zdawali też Tomasz Rogowski (później SP5AUC), Jacek Porayski (później SP5AUY), Andrzej Żelażnicki (później SP5BAK).

Czytaj więcej: TADEUSZ PIOTROWSKI SP5AUB

ZDZISŁAW SIERADZKI SP1II

Zdzisław Sieradzki SP1II  urodził się 10.08.1949 r. w Postominie k. Ustki. W latach 1956 - 1963 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Postominie. W latach 1963 - 1968 był uczniem Technikum Elektrycznego w Białogardzie. Szkołę ta ukończył z tytułem Technika Elektronika.Będąc w pierwszej klasie szkoły średniej zajął się tworzeniem Harcerskiego Klubu Krótkofalowców „Mors” SP1ZAN przy tej szkole. Został wybrany prezesem tego klubu i funkcję tą pełnił do czasu ukończenia szkoły. Licencję nasłuchową ze znakiem SP1-7058 otrzymał 1966 r.

Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdał przed Komisją Egzaminacyjną PZK w składzie Cyryl SP1BC, Gienek SP1HM, Jurek SP1AAY, Stanisław SP1UZ. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1966 r.Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę w Zakładzie Usługowo Produkcyjnym Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Postominie. Jesienią 1968 r. zostaje kierownikiem tego zakładu.

Czytaj więcej: ZDZISŁAW SIERADZKI SP1II

TADEUSZ SZYMKOWIAK SP9JA ex SP8JA

Tadeusz Szymkowiak SP9JA urodził się 10.01.1938 r w Wojniczu woj. krakowskie. Ojciec Tadeusza pracował przy budowie COP na terenach Małopolski, co wiązało się z częstymi zmianami miejsca zamieszkania. Latem 1944 r. wraz z rodziną uciekł z Baranowa do rodzinnego domu mamy w miejscowości Wojnicz koło Tarnowa. Jesienią tego samego roku rozpoczął naukę w dopuszczonej przez okupanta 4 klasowej szkole podstawowej, która mieściła się w prywatnym domu. Gdy zbliżał się front ciekli do małej wioski oddalonej od głównego traktu. Po przejściu wojsk ZSRR wrócili do domu, gdzie zastali na jego podwórzu dużą ilość skrzyń z amunicją do działka przeciwlotniczego, a w pomieszczeniach skrzynie z lampami radiowymi. Lampy te służyły ojcu do naprawy odbiorników radiowych ukrytych przed Niemcami. W 1945 r. rodzina przeniosła się do Mościc - dzielnica Tarnowa gdzie Tadeusz rozpoczął naukę w pięknej i nowoczesnej, jak na owe czasy, szkole podstawowej.

Czytaj więcej: TADEUSZ SZYMKOWIAK SP9JA ex SP8JA