MIECZYSŁAW LALIK SP8ATH/SP7ATH (1935 - 2009)

Mieczysław Lalik SP8ATH/SP7ATH urodził się 30.06.1935 r. w miejscowości Hutki koło Krasnobrodu.Po ukończeniu Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Biłgoraju (rok1960) rozpoczął studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów w 1963 r. rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim, gdzie uczył fizyki i wychowania technicznego. Z działalnością krótkofalowców spotkał się podczas przesłuchiwania różnych stacji na odbiorniku radiowym Pionier. Przypadkowo usłyszał stacje Emila SP2CC i Klubu SP8KDF. Odszukał Radioklub Ligi Przyjaciół Żołnierza SP8KDF z Biłgoraju i został jego członkiem. Uczestniczył w kursie prowadzonym w klubie przez Jerzego Sykułę SP8AQK.W 1960 otrzymał licencję nasłuchowca ze znakiem SP8-585.

Czytaj więcej: MIECZYSŁAW LALIK SP8ATH/SP7ATH (1935 - 2009)

JERZY BILSKI SP7EXJ (1948 - 2014)

Jerzy Bilski SP7EXJ urodził się 10.04.1948 r. w Białej Podlaskiej. Tam ukończył szkołę podstawową.Naukę kontynuował w Liceum Pedagogicznym w Leśnej Podlaskiej. W tym czasie spotkał się z Jurkiem SP8AOJ(sk), który zapoznał Go ze szczegółami działalności krótkofalarskiej oraz częściowo przygotował do egzaminu na świadectwo uzdolnienia. Niestety nie opanował wystarczająco znajomości telegrafii i egzaminu nie zaliczył. 

W 1968 r. wstąpił do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Tam telegrafia była jednym z przedmiotów nauczania. W 1970 r. został członkiem Klubu Krótkofalowców PZK SP5PSL. W klubie poznał tajniki praktycznej pracy na radiostacji klubowej. W kolejnym roku już bez najmniejszych problemów zdał egzamin i uzyskał świadectwo uzdolnienia. Pierwszą licencję kat. I ze znakiem SP5EXJ otrzymał w dniu 12.06.1971 r. 

Czytaj więcej: JERZY BILSKI SP7EXJ (1948 - 2014)

JERZY KEMPA SP2DVH ex JW0D (1940 - 2016)

Jerzy Kempa SP2DVH  urodził się 2.03.1940 r. w miejscowości Piaski (Wieluń) ok.95 km od Łodzi. W 1945 r. wraz rodzicami przeprowadził się i zamieszkał w Gdyni przy ul. Chojnickiej 6, gdzie ojciec Jurka prowadził mały zakład usług stolarskich. Uczestniczył w kursach nauki telegrafii i pracy na radiostacji zorganizowanych przez radioklub Ligi Przyjaciół Żołnierza SP2 KDS w Gdyni (obecnie port jachtowy). Jego nauczycielami byli: Bohdan Donderski SP2RQ, Innocenty Konwicki SP2RO, Józef Jargan SP2WB oraz Zdzisław Moław SP2CJ. W 1960 roku powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej w JW Marynarki Wojennej w Gdyni - Oksywiu, gdzie był radiooperatorem. Po wyjściu do cywila w 1962 r. zatrudniony został jako pracownik cywilny w Węźle Łączności Marynarki Wojennej w Gdyni - Oksywiu na stanowisku radiooperatora.

Czytaj więcej: JERZY KEMPA SP2DVH ex JW0D (1940 - 2016)

MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI SP8IT (1925 – 1987)

Mieczysław Kwiatkowski SP8IT urodził się 9.12.1925 r. w Bydgoszczy. Pierwsze lata swego życia spędził w rodzinnym domu w Bydgoszczy przy ul. Orlej 46 m 1. Jego stryjem mieszkającym pod tym samym adresem był Kazimierz SP2JP przedwojenny SP1HK. Miał na co dzień możliwość zapoznania się działalnością krótkofalarską. Przeprowadził się do Rzeszowa. Otrzymał licencję nasłuchowca o znaku SP8-099. W 1956 r. wraz z Eugeniuszem Bochenkiem SP8-055 (później SP8ZR), Włodzimierzem Kapynis (później SP8XE), Kazimierzem SP8-124 (później SP8LY) oraz Marianem SP8AG, Piotrem SP8IJ i Janem SP8MJ uczestniczył w Zawodach Radiotelegraficznych organizowanych w Poznaniu przez Zarząd Główny Ligi Przyjaciół Żołnierza. Wówczas Marian SP8AG w konkurencji ogólnej amatorów zajął 3 miejsce.

Czytaj więcej: MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI SP8IT (1925 – 1987)

ANDRZEJ SUŁEK SP8DYY (1949 - 2015)

Andrzej Sułek SP8DYY urodził się 21.11.1949 r. we wsi Barłogi w gminie Kurów powiat Puławy. Starsze rodzeństwo Andrzeja, siostra Maria i brat Antoni jako pierwsi mieszkańcy z tej wsi zdobyli wyższe wykształcenie. Jego brat, socjolog na Uniwersytecie Warszawskim, prof. dr hab. Antoni Sułek był doradcą premiera Jerzego Buzka.

Andrzej jako najmłodszy wybrał inną drogę. Pozostał na wsi, gdzie prowadził gospodarstwo rolne po swoim ojcu. W 1962 roku ukończył Szkołę Podstawową, a wiedzę rolniczą, którą wyniósł z domu, pogłębiał na różnych kursach rolniczych. Andrzej był zamiłowanym rolnikiem. Szczycił się swym zawodem, czego dawał wyraz umieszczając na kartach QSL różne elementy związana ze wsią. Miał wrodzoną inteligencję, szerokie zainteresowania i dużą wiedzę. Wyraźnie odbiegał poziomem od mieszkańców swej miejscowości.

Czytaj więcej: ANDRZEJ SUŁEK SP8DYY (1949 - 2015)

TADEUSZ CZAPKA SP6BFK (1930 - 2014)

TADEUSZ CZAPKA SP6BFK urodził się 3.12.1930 r. w miejscowości Załucze-Śniatyn. Po szkole podstawowej naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Po ukończeniu ZSZ rozpoczął pracę w Jelczańskich Zakładach Samochodowych w Jelczu. Zasadniczą Służbę Wojskową odbywał w Marynarce Wojennej i tam w 1952 r. ukończył Szkołę Specjalistów Morskich w specjalności radiotelegrafista. Po wyjściu do cywila wrócił do pracy w JZS. W 1959 r. spotkał Władka SP6GK, który zaproponował Tadeuszowi zainteresowanie się krótkofalarstwem. Razem zorganizowali klub nasłuchowy przy JZS.  Tam zorganizowali kurs na świadectwo uzdolnienia, na którym Tadeusz uczył telegrafii, a SP6GK podstaw radiotechniki, operatorstwa i przepisów. Od 1960 r. Tadeusz był na nasłuchowcem i członkiem nadzwyczajnym Polskiego Związku Krótkofalowców.

Czytaj więcej: TADEUSZ CZAPKA SP6BFK (1930 - 2014)

KAZIMIERZ Franciszek KWIATKOWSKI SP2JP ex SP1HK (1910 – 1996)

Kazimierz Kwiatkowski SP2JP urodził się 1.04.1910 r w Przechowie powiat Świecie nad Wisłą.Naukę rozpoczął w niemieckiej Szkole Podstawowej, która od czwartej klasy była już szkołą polską. Po ukończeniu szkoły kontynuował naukę w Państwowym Seminarium w Bydgoszczy.

Radioamatorstwem i krótkofalarstwem zaczął interesować się w 1927 r. W tym czasie założył kółko radioamatorów działające przy Seminarium Nauczycielskim. W pracowni fizyki zbudował pierwszy nadajnik na fale średnie na lampie „M5”. Z czasopism „Radioamator i Radiofon Polski” dowiedział się, że w Polsce organizuje się ruch krótkofalarski a w Bydgoszczy powstaje Klub Krótkofalowców. Egzamin maturalny zdał w 1930 r. Po ukończeniu szkoły skierowany został do pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Po powrocie z Piotrkowa był bezrobotnym.

Czytaj więcej: KAZIMIERZ Franciszek KWIATKOWSKI SP2JP ex SP1HK (1910 – 1996)