Ppłk TADEUSZ KRAWCZYK SP2US (1926 - 2013)

TADEUSZ KRAWCZYK SP2US urodził się 13.04.1926 r. w Łodzi Polesie (obecnie Retkinia). Tam tez uczęszczał do szkoły podstawowej. Po wybuchu II Wojny Światowej wywieziony został do przymusowej pracy u niemieckiego rolnika w Mierzęcinie (obecnie województwo lubuskie). W tym okresie nauczył się języka niemieckiego i rosyjskiego. Po wyzwoleniu został tłumaczem w obozie dla jeńców niemieckich.W 1946 r. wstępuje do Ludowego Wojska Polskiego. W sierpniu 1946 r. skierowany został do Podoficerskiej Szkoły Specjalistów Radiowych w Sieradzu. Szkołę kończy w stopniu kaprala  12.08.1947 r. i jako prymus skierowany został do Oficerskiej Szkoły Łączności w Sieradzu. Już wtenczas zainteresował się radioamatorstwem i krótkofalarstwem. Po jej ukończeniu w dniu 3.09.1950 r. otrzymał stopień podporucznika i został skierowany do jednostki wojskowej w Trzebiatowie.

Został dowódcą plutonu radiowego 39 pułku zmechanizowanego a następnie dowódcą szkolnej kompani łączności w 28 batalionie łączności. Od 20.09.1953 r. został pomocnikiem szefa sztabu 39 pułku zmechanizowanego ds. łączności. 

W 1955 r. kpt. Tadeusz Krawczyk został przeniesiony do 7 pułku Łączności w Bydgoszczy, Tam kolejno był dowódcą radiostacji RAF, R-110 oraz dowódcą kompanii radio. Uzyskał tytuł najlepszego radiotelegrafisty pułku oraz instruktora służby ruchu radio. Zajmował czołowe miejsca w zawodach łączności, gdzie reprezentował Pomorski Okręg Wojskowy. Licencję ze znakiem SP2US otrzymał w 1957 r. Był kierownikiem radiostacji klubowej SP2KAE.

Na początku 1961 r. ze względu na zły stan zdrowia został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. Jednak podejmuje pracę w Zarządzie Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju w Bydgoszczy na stanowisku kierownika Ośrodka Łączności Radiowej. Prowadził wojewódzki warsztat Łączności ZW LOK. W 1962 r. został członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców. Z bardzo dużym zaangażowaniem osobistym realizuje program stałego rozwoju krótkofalarskich klubów łączności w Lidze Obrony Kraju. Ich liczba w województwie wzrosła za jego przyczyną z 4 w początkach lat 50-tych do 29 pod koniec lat 70- tych. 

Był członkiem komisji egzaminacyjnej na świadectwo uzdolnienia LPŻ - LOK a następnie Państwowej Inspekcji Radiowej w Bydgoszczy. Przez kilka kadencji był członkiem Komisji Eterowej OW PZK w Bydgoszczy. Był trenerem i kierownikiem ekip wojewódzkich w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej (ARDF) na zawodach centralnych i międzynarodowych. Był sędzią ARS i szybkiej telegrafii. Przez kilka lat był Oddziałowym QSL Mangerem.

Pomagał w urucjamianiu klubów krótkofalarskich w województwie bydgoskim. Bardzo zaagażował się przy uruchomieniu Radio Klubu LOK  SP2 KFV w Radziejowie

W połowie lat 70-tych był współorganizatorem spotkania i zawarcia porozumienia przedstawicieli LOK, ZHP i PZK o wzajemnej współpracy.

Był aktywny na pasmach amatorskich, miał potwierdzonych ponad 250 podmiotów DXCC. Uczestniczył w wielu zawodach krótkofalarskich. W 2007 r. z okazji 50-lecia pracy w eterze używał znaku HF50US. Był członkiem SPOTC (nr członkowski 73).

Za bogatą działalność zawodową oraz społeczną odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi.

Z okazji 40-lecia PZK w dniu 25 października 1970 r. szereg zasłużonych krótkofalowców otrzymało wysokie odznaczenia, medale i odznaki. W tym Tadeusz otrzymał brązowy medal – Za Zasługi dla Obronności Kraju. Zarząd Główny PZK uchwałą z dnia 11 stycznia 1987 r. nadał Tadeuszowi Odznakę Honorową PZK (nr 230) a w dniu 20.11.2004 r. Złotą Odznakę Honorową PZK (nr 34/Z). Zarząd Oddziału PZK w Bydgoszczy wyróżnił Go Medalem Honorowym.

Tadeusz Krawczyk zmarł 13.11.2013 r. i pochowany został na Cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej 10 w Bydgoszczy.

 

TNX: SP2PBY, SP2ESH, SP2DDX, SP3AMZ

                                                                                    SP3CUG, SP2BZR, SP8TK