PPŁK NORBERT DOLNY SP2BBD (1943 - 2008)

Norbert Dolny SP2BBD urodził się 31.05.1943 r. w miejscowości Mogiel koło Miastka. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej kontynuował  naukę w Miastku. Krótkofalarstwem zainteresował się w czasie odwiedzin Miasteckiego Radio klubu Ligi Obrony Kraju SP1KCX. Pierwsze nasłuchy stacji amatorskich w paśmie 40 m  przeprowadzał na odbiorniku radiowym „Aga”. Wiele godzin poświęcił na słuchanie łączności stacji  Cyryla SP1BC,  Emila SP2CC, Klemensa SP2BE, Romana SP7HX i Tolka SP7LA. Od 1962 r. był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu koło Warszawy. Tam nauczył się telegrafii, podstaw radiotechniki i łączności radiowej. Bardzo szybko nawiązał kontakt z  kolegami, którzy byli zainteresowani krótkofalarstwem. Wspólnie z Tomkiem SP3-492 obecnie SP7BCA ,  Józefem później  SP1GQW- SP1QW, Andrzejem później SP7RFD, Marianem później SP6BYE (sk) i Leszkiem później SP5BYF  przy pomocy wykładowcy Pana płk. Pawłusiewicza doprowadzili do powstania klubu i uzyskania znaku  SP5PSL.

W czasie trwania studiów uzyskał świadectwo uzdolnienia. Po ukończeniu szkoły oficerskiej w 1965 r. otrzymał przydział służbowy do  Pułku Zabezpieczenia Łączności w Bydgoszczy. Brak stałego miejsca zamieszania (mieszkał w hotelu) nie pozwala Norbertowi na szybkie wystąpienie o licencję. W 1965 r. wstąpił do Radio Klubu LOK SP2KAE, który mieścił się w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 30, gdzie był aktywnym operatorem stacji klubowej. Zezwolenie ze znakiem SP2BBD otrzymał w sierpniu 1965 r. Już we wrześniu pojawił się na pasmach amatorskich. Szybko zainteresował się pracą DX-wą, co  zbliżyło Norberta do grona krótkofalowców skupionych w Bydgoskim Klubie Krótkofalowców SP2PZE. przy WDK na ulicy Toruńskiej 30 (klub LOK SP2KAE mieścił się w baraku na zapleczu WDK przy tej samej ulicy). W Był QSL managerem ZOW PZK w Bydgoszczy. W następnych latach był członkiem Zarządu Bydgoskiego PZK. Od 29.10.1972 do 5.12.1976 pełnił funkcję wice prezesa ds. sportowych, zaś od 29.10.1978 do 14.10.1984 był przewodniczącym Komisji Szkoleniowej przy ZOW PZK w Bydgoszczy. Był członkiem Komisji Aktualizacyjnej opiniującej sylwetki krótkofalowców celem odzyskania licencji utraconych w wyniku wprowadzenia stanu wojennego 13.12.1981 r. W latach 1980 1985 był członkiem ZG PZK. Był prezesem  BKK SP2PZE. W tym czasie  mieszkał na ul. Józefa Sułkowskiego 38 m 10. W 1972 r. spełnił warunki członkostwa w SP DX Klubie. Członkiem został w dniu 12.03.1972 r. (nr członkowski 147). W 1997 r. miał potwierdzonych 253 podmioty DXCC. Od 1997 r. był członkiem Klubu Seniorów SP OTC nr( 190). Przed przeprowadzką mieszkał na ulicy A. G. Siedleckiego 9 m 30. W drugim etapie służby wojskowej przeszedł do Węzła Łączności POW w Bydgoszczy gdzie pracował do emerytury. W 1990 r. przeprowadził się do Torunia. Zamieszkał na ulicy Plebiscytowej 15.W wyniku zmiany miejsca zamieszkania miał prawie 8 letnią  przerwę   działalności krótkofalarskiej. Wraz z  żoną  Danutą SP2CTZ uruchomił  Hurtownię  artykułów chemicznych  gospodarstwa domowego. Wstąpił do Toruńskiego Klubu Krótkofalowców SP2PMK przy Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu. Ponownie na pasmach pojawił się w 1996 r. Miał na wyposażeniu urządzenia fabryczne. W okresie toruńskim był aktywny na pasmach przy zastosowaniu emisji cyfrowych takich jak RTTY i PSK

Do grona licznych przyjaciół zaliczał min: Ryszarda SP2IW, Wiesława SP2MKE, Janka SP2 EXN

Norbert Dolny zmarł 23.02.2008 r. i pochowany został na Cmentarzu w Toruniu przy ulicy Włocławskiej.

 

TNX; SP7BCA, SP2BMX, SP2MKE, SP2EXN.

                                                                                                 SP3CUG, SP8TK, SP2BZR