MARIAN RYBCZYŃSKI SP5EWX/WH0EWX

Marian Rybczyński SP5EWX urodził się 8.12.1953 r. w Siennicy Różanej w województwie lubelskim. Do szkoły podstawowej w Siennicy Różanej uczęszczał w latach 1960 -1968. W tym czasie miał do czynienia z własnoręcznie wykonanym przez kolegę odbiornikiem radiowych, co stanowiło nie lada atrakcję. W jego domu był tylko głośnik wiejskiego radiowęzła zwany „kołchoźnikiem”. Młody Marian zaczął się interesować tym „wynalazkiem”. Członkowie rodziny nie potrafili mu wytłumaczyć jak to się dzieje, ze z małej skrzynki może słyszeć ludzki głos i muzykę. Postanowił sam wyjaśnić problem w wyniku czego głośnik zamilkł na zawsze a zainteresowany oberwał lanie. W 1965 roku w rodzinnym domu pojawił się odbiornik radiowy, który często był okupowany przez Mariana. Na „właściwą drogę” skierowany został przez starszego kuzyna, który był uczniem technikum elektrycznego. Zapoznał o z podstawami radiotechniki i telekomunikacji. Z zaciekawieniem czytał książki i miesięczniki dotyczące radia. Zaczął budować proste urządzenia elektroniczne. Pod koniec podstawówki wiedział, że interesuje go tylko szkoła o takim profilu.

Czytaj więcej: MARIAN RYBCZYŃSKI SP5EWX/WH0EWX

CZESŁAW KOZŁOWSKI SP2AHP

CZESŁAW KOZŁOWSKI SP2AHP urodził się 8.06.1931 r. w Wilnie, gdzie z rodzicami mieszkał do 1934 r. Matka Czesława była lekarką i otrzymała posadę w miejscowości Głębokie, gdzie się przeprowadzili. Naukę w Szkole Podstawowej rozpoczął w 1938 r. w miejscowości Głębokie powiat dziśnieński województwo wileńskie. Ze względu na fakt, iż przed rozpoczęciem nauki w pierwszej klasie umiał czytać, pisać i rachować na lekcjach nudził się i przy okazji stwarzał problemy wychowawcze. W tym czasie miał pierwszy kontakt z radiem. Rodzina miała do dyspozycji wysokiej klasy radioodbiornik firmy ELEKTRIT, który był produkowany w Wilnie. Na tym radioodbiorniku słuchał różnych stacji a w tym Polskiego Radia Warszawa. W dniu 1.09.1939 r. z tych komunikatów dowiedział się o wybuchu wojny, o sytuacji w Warszawie i na Westerplatte. Słuchał też nieprzyjaznego Polsce „Radia Moskwa”.

Czytaj więcej: CZESŁAW KOZŁOWSKI SP2AHP

CZESŁAW POCZEKAJ - GRYCZ SP3FUK, SP6FUK, DJ0MAQ (1951 - 2015)

CZESŁAW POCZEKAJ - GRYCZ SP3FUK urodził się 16.12.1951 r. we Włoszakowicach w powiecie leszczyńskim. Szkołę podstawową ukończył w 1965 r. we Włoszakowicach. Naukę kontynuował w Liceum Plastycznym w Poznaniu. Z krótkofalarstwem zetknął się w 1969 r. w rodzinnym domu - jego bratem bliźniakiem był Jurek SP3CRS (sk) oraz u Ryszarda SP3CUG mieszkającego 100 m od jego domu.  W dniach 26.07 do 18.08.1971 r. uczestniczył w kursie krótkofalarskim na świadectwo II kategorii (UKF) organizowanym w ramach obozu harcerskiego KH ZHP w Leszno w miejscowości Olejnica pow. Wolsztyn. Komendantem kursu był Ryszard SP3CUG, a kadrę stanowili: Janek SP3AMZ, Janek SP3AXI (sk), Andrzej SP3DKH (sk), Andrzej Cieśliński (późniejszy SP3HTP).

Czytaj więcej: CZESŁAW POCZEKAJ - GRYCZ SP3FUK, SP6FUK, DJ0MAQ (1951 - 2015)

LESZEK DUNIEC SP5BYF ex. SP8BYF, SP6BYF

LESZEK DUNIEC SP5BYF urodził się 04.09.1945 r. w Chełmie. W 1952 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Chełmie. W szczenięcych latach pierwszym kontaktem z radiotechniką było oczywiście poszukiwanie stacji na domowym odbiorniku radiowym marki Pionier. W wieku chłopięcym czasem przychodziła Leszkowi ochota na zdjęcie tylnej ścianki radioodbiornika i dokładnego przyjrzenia się jak to działa. Jednak ojciec szybko i skutecznie zniechęcił go do jakiejkolwiek ingerencji w jego wnętrze. Więc raczej o zamiłowaniu do radiotechniki mówić nie można.

Od 1959 r. kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. O radioamatorstwie czy krótkofalarstwie jego wiedza była żadna, aż do pewnego jesiennego popołudnia 1962 r. W ramach przygotowań do matury oraz egzaminu wstępnego na studia brał udział w zajęciach Kółka Fizycznego, które prowadziła śp. Irena

Czytaj więcej: LESZEK DUNIEC SP5BYF ex. SP8BYF, SP6BYF

FRYDERYK OLEARCZYK SP9BKP (1935 - 2021)

Fryderyk Olearczyk SP9BKP  urodził się w dniu 08.08.1935 r. w Bielsku - Białej.  Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił 1.05.1963 r. i otrzymał znak nasłuchowy SP9-1116. W dniu 12.11.1966 r. zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia przed komisją Egzaminacyjną Oddziału Polskiego Związku Krótkofalowców w Katowicach w składzie inż. Witold Wichura SP9DW, inż. Henryk Cichoń SP9ZD i Franciszek Brajza SP9DN. Licencję kategorii drugiej ze znakiem SP9BKP otrzymał  18.09.1965  r. (nr 1223/65) i wystawiona była na adres Bielsko-Biała ul. Cicha 18 m 5. Kolejne zezwolenie już kategorii pierwszej z mocą 50 W otrzymał 8.06.1967 r.

Czytaj więcej: FRYDERYK OLEARCZYK SP9BKP (1935 - 2021)

WŁADYSŁAW RUSIN SP3FFR

 

Władysław Rusin SP3FFR urodził się 11.05.1951 r. w Lesznie.  Do 1959 r. mieszkał wraz z rodzicami w Henrykowie a następnie w Długich Starych. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Długich Starych w latach 1958 - 1965. Naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wschowie, którą ukończył w 1967 r. Po ukończeniu nauki rozpoczął pracę w Wytwórni Urządzeń Komunalnych w Wschowie. Od 1968 r. mieszkał w Przyczynie Górnej koło Wschowy.

W 1969 r. wstąpił do Radio Klubu Ligi Obrony Kraju SP3KBW w Wschowie, którego prezesem był Wisław SP3AVS. Otrzymał znak nasłuchowy SP3-7463. W 1970 r. uczestniczył w dwutygodniowym kursie krótkofalarskim organizowanym przez zielonogórski ZW LOK w Sławie Śląskiej i tam zdawał egzamin na świadectwo uzdolnienia.

Czytaj więcej: WŁADYSŁAW RUSIN SP3FFR

ANDRZEJ GACA SP2BLC (1950 - 2019)

Andrzej Gaca SP2BLC urodził się 9.03.1950 r. w Bydgoszczy. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił 23.05.1965 r. Otrzymał licencję nasłuchowca ze znakiem SP2-7025. Licencję ze znakiem SP2BLC otrzymał w 1965 r. i wystawiona była na adres Bydgoszcz ul. Kijowska 73 m. 3. W 1967 r. powołany został do odbycia służby wojskowej. Był dobrym konstruktorem i operatorem. Pracował głównie na telegrafii, a od lat osiemdziesiątych aktywny był również przy użyciu emisji cyfrowych. W ostatnich latach przeprowadzał łączności na FT8. Brał udział w wielu zawodach a w tym zawodach szybkiej telegrafii oraz RTTY. W latach 1965-1980 r. działał w Klubie LOK SP2KAE i klubie krótkofalowców PZK SP2PZE w Bydgoszczy.

Czytaj więcej: ANDRZEJ GACA SP2BLC (1950 - 2019)