ZDZISŁAW SIERADZKI SP1II

Zdzisław Sieradzki SP1II  urodził się 10.08.1949 r. w Postominie k. Ustki. W latach 1956 - 1963 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Postominie. W latach 1963 - 1968 był uczniem Technikum Elektrycznego w Białogardzie. Szkołę ta ukończył z tytułem Technika Elektronika.Będąc w pierwszej klasie szkoły średniej zajął się tworzeniem Harcerskiego Klubu Krótkofalowców „Mors” SP1ZAN przy tej szkole. Został wybrany prezesem tego klubu i funkcję tą pełnił do czasu ukończenia szkoły. Licencję nasłuchową ze znakiem SP1-7058 otrzymał 1966 r.

Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdał przed Komisją Egzaminacyjną PZK w składzie Cyryl SP1BC, Gienek SP1HM, Jurek SP1AAY, Stanisław SP1UZ. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1966 r.Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę w Zakładzie Usługowo Produkcyjnym Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Postominie. Jesienią 1968 r. zostaje kierownikiem tego zakładu.

Czytaj więcej: ZDZISŁAW SIERADZKI SP1II

WIESŁAW KASPEROWICZ SP2BSD (1948 – 2015)

Wiesław Kasperowicz SP2BSD urodził się 11.03.1948 r. W 1955 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Pruszczu Gdańskim. Wtenczas zaczęła się jego przygoda z radiem. Gdy zepsuł radioodbiornik „Pionier U2” oprócz lania otrzymał od ojca lutownicę i instrukcję jak się nią posługiwać. Zaczął kupować miesięcznik „Młody Technik” oraz broszury z cyklu „Zrób to sam”.

Po ukończeniu szkoły podstawowej naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym również w Pruszczu Gdańskim. Na bazie dostępnej literatury rozpoczął budować układy elektroniczne. Nie bez znaczenia dla jego drogi dochodzenia do krótkofalarstwa było spotkanie z Zenonem Piekutem późniejszym SP2FRL, który zorganizował w liceum kółko radiotechniczne. Tam miał możliwość zapoznania się z podstawami radiotechniki. Wtenczas też zbudował „przenośny radioodbiornik” w obudowie mydelniczki, który był przedmiotem zainteresowania uczniów i nauczycieli.

Czytaj więcej: WIESŁAW KASPEROWICZ SP2BSD (1948 – 2015)

RYSZARD SZOLC SP9XLQ ex. SP9ACH

Ryszard Szolc SP9XLQ urodził się 3.04.1935 r. w Chorzowie. Tam też ukończył szkołę podstawową.  Następnie kontynuował naukę w liceum pedagogicznym w Chorzowie. Opiekował się chorującym ojcem. Wiedział, że absolwenci - nauczyciele otrzymują nakaz pracy w odległych regonach Polski, dlatego na czwartym roku zrezygnował z dalszej nauki i zatrudnił się do pracy w Hucie Kościuszko w Chorzowie w laboratorium chemicznym.. Jego kierownikiem był młody inżynier, który docenił aktywność zawodową i nowatorskie metody działania Ryszarda.

W latach 1955 - 1957 odbywał zasadniczą służbę wojskową w Jednostce Wojskowej w Opolu. Była to jednostka obrony przeciwchemicznej. Był dowódcą drużyny. W czasie wolnym zainteresował się radiotechniką. Służbę ukończył w stopniu kaprala. Po powrocie z wojska wstąpił do organizującego się radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza przy Hucie Kościuszko.

Czytaj więcej: RYSZARD SZOLC SP9XLQ ex. SP9ACH

TADEUSZ PIOTROWSKI SP5AUB

Tadeusz Piotrowski SP5AUB urodził się 1.02.1947 r. w Warszawie. W 1954 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 2 w Warszawie. Po ukończeniu 4 klas naukę kontynuował w Szkole Podstawowej nr 203 również w Warszawie. Jest absolwentem 27 Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Inspiracją do zainteresowania się krótkofalarstwem był film pt. „Gdyby wszyscy ludzie dobrej woli”.

W 1963 r. uczestniczył w kursie krótkofalarskim organizowanym przez Ligę Obrony Kraju w Radio Klubie SP5KIO na  warszawskiej Woli. Egzamin na świadectwo uzdolnieni kat. I zdawał przed komisją PZK w składzie, której byli min. Wacław Lukaszewicz SP5WL oraz Stanisław Bawej SP5BM. Razem z Tadeuszem egzamin zdawali też Tomasz Rogowski (później SP5AUC), Jacek Porayski (później SP5AUY), Andrzej Żelażnicki (później SP5BAK).

Czytaj więcej: TADEUSZ PIOTROWSKI SP5AUB

WŁODZIMIERZ HEREJ SP6EQZ (ex. SP9EQZ)

 

Włodzimierz Herej SP6EQZ urodził się 2.06.1951 r. w Wojkowicach w Zagłębiu Śląsko - Dąbrowskim. Włodek urodził się na skraju jury Krakowsko - Częstochowskiej, w pagórkowatym terenie, gdzie od najmłodszych lat jeździł na sankach, łyżwach i długich drewnianych nartach z rzemiennymi wiązaniami odziedziczonych po starszym bracie.

W latach 1958-1965 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach. Pod koniec nauki w tej szkole zaczął się interesować techniką. Był stałym czytelnikiem pisma Horyzonty Techniki dla Dzieci oraz Młody Technik. Wtenczas też w rodzinnym domu Włodka nie było radioodbiornika a tym bardziej telewizora. Jedynym źródłem informacji - kontaktu ze światem był tzw. „kołchoźnik”.

Marzył o zbudowaniu radioodbiornika z awaryjnym zasilaniem. Mając 10 lat zbudował pierwszy odbiornik detektorowy, w którym diodę zastępowały: żyletka i grafit z ołówka.

Czytaj więcej: WŁODZIMIERZ HEREJ SP6EQZ (ex. SP9EQZ)

TADEUSZ SZYMKOWIAK SP9JA ex SP8JA

Tadeusz Szymkowiak SP9JA urodził się 10.01.1938 r w Wojniczu woj. krakowskie. Ojciec Tadeusza pracował przy budowie COP na terenach Małopolski, co wiązało się z częstymi zmianami miejsca zamieszkania. Latem 1944 r. wraz z rodziną uciekł z Baranowa do rodzinnego domu mamy w miejscowości Wojnicz koło Tarnowa. Jesienią tego samego roku rozpoczął naukę w dopuszczonej przez okupanta 4 klasowej szkole podstawowej, która mieściła się w prywatnym domu. Gdy zbliżał się front ciekli do małej wioski oddalonej od głównego traktu. Po przejściu wojsk ZSRR wrócili do domu, gdzie zastali na jego podwórzu dużą ilość skrzyń z amunicją do działka przeciwlotniczego, a w pomieszczeniach skrzynie z lampami radiowymi. Lampy te służyły ojcu do naprawy odbiorników radiowych ukrytych przed Niemcami. W 1945 r. rodzina przeniosła się do Mościc - dzielnica Tarnowa gdzie Tadeusz rozpoczął naukę w pięknej i nowoczesnej, jak na owe czasy, szkole podstawowej.

Czytaj więcej: TADEUSZ SZYMKOWIAK SP9JA ex SP8JA

JANUSZ ANDRZEJ DOBROWOLSKI SP5AMN

Janusz Andrzej Dobrowolski  SP5AMN urodził się 6 maja 1942 r. w Rzeszowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1955 r. kontynuował edukację w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie. W roku 1957 ukończył kurs operatorów radiostacji prowadzony przez Klub Ligi Przyjaciół Żołnierza w Rzeszowie. Egzamin końcowy z telegrafii na tym kursie prowadził Marian Gawlikowski SP8AG. Pod koniec lat sześćdziesiątych minionego wieku Janusz był   bardzo aktywnym operatorem radiostacji klubowej SP8KAV w Rzeszowie. Jego Kolegami, w tamtym czasie, byli Leszek Steczkowski SP8YA oraz Karol Cierpiał SP8YQ/SP5YQ.

W 1959 r. rozpoczął studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej. W trakcie studiów, w 1961 r., uzyskał licencję kat. pierwszej ze znakiem SP5AMN. Jego radiostacja mieściła się W Domu Akademickim Politechniki Warszawskiej przy ul. Ks. Janusza 39 na Kole w Warszawie.

Czytaj więcej: JANUSZ ANDRZEJ DOBROWOLSKI SP5AMN