ZBIGNIEW POLLO SP9EC (1913 - 1987)

Zbigniew Pollo SP9EC urodził się 18.05.1913 r. Krótkofalowcem był od 1929 r., kiedy to otrzymał znak nasłuchowy PL216. Od kwietnia 1930 r. należał do Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. W 1930 r. otrzymał przydział znaku SP3EQ na adres Lwów, ul. Małeckiego 8. W sprawozdaniach rocznych Centralnego Biura QSL pod znakiem SP3EQ wykazany jest wielokrotnie, a w 1930 r. na 43 pozycji z liczbą 141 kart wysłanych. W 1931 r. - 95 kart, w 1932 r. najwyższa pozycja – 14 i 466 kart QSL. Rok później to 53 pozycja i 124 karty. Został członkiem Polskiego Związku Krótkofalowców. Z informacji przekazanej przez Zbigniewa pozwolenie ze znakiem SP2EQ, które wystawione było na adres Lwów ul. Małeckiego 8 faktycznie otrzymał dopiero w 1937 r. Co wskazuje na związek Zbigniewa z pracą w wojsku lub na rzecz wojska. Na walnym zgromadzeniu Lwowskiego Klubu Krótkofalowców wybrany został operatorem stacji klubowej SP3LK. Losy powojenne rzuciły Zbigniewa na Śląsk. Od 1951 r. był członkiem Klubu Nasłuchowego Ligi Przyjaciół Żołnierza SP9-505, który miał siedzibę w ZW LPŻ w Katowicach przy ulicy Warszawskiej. Klub ten w 1953 r. otrzymał znak SP9KAS, a Zbigniew odgrywał w nim znacząca rolę.

Czytaj więcej: ZBIGNIEW POLLO SP9EC (1913 - 1987)

JÓZEF STACHURA SP2CMD (1934 - 2010)

Józef Stachura SP2CMD urodził się 15.01.1934 r. w Mszanie Dolnej powiat Limanowa. Siedmioletnią męską szkołę podstawową ukończył 28.06.1947 r. w Mszanie Dolnej. W Gimnazjum w Mszanie Dolnej rok później ukończył szkołę wyrównawczą, następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Świadectwo dojrzałości otrzymał 6.06.1951 r. Zainteresowanie Józefa radiem datuje się od lat szkolnych (pięćdziesiątych).Pracę zawodową rozpoczął w 1953 r. na stanowisku kierownika Internatu ZSZ w Radziejowie.W okresie ferii zimowych na przełomie 1953/1954 r. był wychowawcą na Zimowisku Młodzieży Koreańskiej. W latach 1955 - 1957 odbywał zasadnicza służbę wojskową w 94 Pułku Zmotoryzowanym w Morągu. W wojsku prowadził radiowęzeł pułkowy. Po powrocie z wojska został nauczycielem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radziejowie i zorganizował tam kółko radiotechniczne, w ramach którego zajął się radiofonizacją szkoły i internatu. Był instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego i dlatego zwrócił się do Komendy Chorągwi ZHP w Bydgoszczy w sprawie założenia klubu krótkofalowców. Jednak działalność ta w Bydgoskiej Chorągwi była w powijakach.

Czytaj więcej: JÓZEF STACHURA SP2CMD (1934 - 2010)

JAN GIMIŃSKI SP2BMX

Jan Gimiński SP2BMX urodził się 24.04.1947 r. w Toruniu. Szkołę podstawową ukończył w Toruniu w 1961 r. a następnie kontynuował naukę w Techniku Chemicznym w Toruniu. W 1966 r. uzyskał tytuł technika technologa przemysłu chemicznego.

Zainteresowanie krótkofalarstwem Janka zaczęło się od zakupu dostępnego wówczas miesięcznika „Radioamator i Krótkofalowiec” z szczególnym zwróceniem uwagi na dodatek „ Krótkofalowiec Polski”. Po uzyskaniu wstępnych informacji na temat pracy na pasmach amatorskich zaczął słuchać krótkofalowców na odbiorniku radiowym typu „Pionier”. Pierwszym i niezapomnianym nasłuchem było wywołanie ogólne Emila SP2CC z stałym dodatkiem „z Kochanego Wybrzeża”. Naukę telegrafii rozpoczął we własnym zakresie. W 1962 r. wstąpił do Klubu Ligi Obrony Kraju SP2KBA w Toruniu. W tym samym roku otrzymał licencję nasłuchowca z znakiem SP2-7097. Nasłuchy prowadził wyłącznie na telegrafii i miał potwierdzone 106 podmiotów DXCC. Zdobył kilkadziesiąt dyplomów SWL a w tym SWL CHC #405. Był piątym z grona polskich nasłuchowców posiadających ten dyplom.

Czytaj więcej: JAN GIMIŃSKI SP2BMX

JÓZEF GAWŁOWSKI SP9CAT

 Józef Gawłowski SP9CAT urodził się 13.12.1941 r. w Katowicach. Szkołę podstawową ukończył w 1955 r. w Katowicach-Nikoszowiec. Następnie naukę kontynuował w Szkole Zawodowej Katowickich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego Siemianowice zostając jednocześnie pracownikiem tych zakładów, w których pracował do 1972 r. Przygodę z radiotechniką rozpoczął w 1953 r. kiedy pod okiem sąsiada zbudował odbiornik kryształkowy. Uczestniczył w zajęciach dwóch pracowni Pałacu Młodzieży w Katowicach. W dwóch grupach: konstrukcji metalowych i mechanicznych oraz radiotechnicznej. Gdy w domu pojawił się odbiornik radowy Józef kręcąc gałką kondensatora przypadkowo usłyszał „Wywołanie ogólne stacji SP9SG. Okazało się później, że to był Paweł Konosala, który w Nikiszowcu prowadził warsztat radiowy. Drugim tajemniczym nadawcą był Józef Pacha SP9VC. W czasie swych łączności opisywali lokalizację swoich anten, co Józefowi ułatwiło dotarcie pod właściwe adresy. W Pałacu Młodzieży spotkał Tadeusza Boehm SP9EU. Wówczas też zaczął regularnie czytać miesięczniki „Młody Technik” i „Radioamator”.

Czytaj więcej: JÓZEF GAWŁOWSKI SP9CAT

NORBERT DOLNY SP2BBD (1943 - 2008)

Norbert Dolny SP2BBD urodził się 31.05.1943 r. w miejscowości Mogiel koło Miastka. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej kontynuował  naukę w Miastku. Krótkofalarstwem zainteresował się w czasie odwiedzin Miasteckiego Radio klubu Ligi Obrony Kraju SP1KCX. Pierwsze nasłuchy stacji amatorskich w paśmie 40 m  przeprowadzał na odbiorniku radiowym „Aga”. Wiele godzin poświęcił na słuchanie łączności stacji  Cyryla SP1BC,  Emila SP2CC, Klemensa SP2BE, Romana SP7HX i Tolka SP7LA. Od 1962 r. był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu koło Warszawy. Tam nauczył się telegrafii, podstaw radiotechniki i łączności radiowej. Bardzo szybko nawiązał kontakt z  kolegami, którzy byli zainteresowani krótkofalarstwem. Wspólnie z Tomkiem SP3-492 obecnie SP7BCA , 

Czytaj więcej: NORBERT DOLNY SP2BBD (1943 - 2008)

RYSZARD SIEKIERSKI SP2FAV (1949 - 2020)

 Ryszard Siekierski SP2FAV urodził się 7.02.1949 r. w Ząbrowie gmina Stare Pole w powiecie malborskim. Szkołę Podstawową ukończył w 1963 r. w Ząbrowie. W 1964 r. rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Malborku w klasie o specjalności tokarz. Był to kolejny etap edukacji z myślą o szybkim uzyskaniu zawodu i ekonomicznym usamodzielnieniu się. W warsztatach szkolnych przysposabianie do zawodu prowadzone były na autentycznej produkcji przemysłowej. Przez wiele lat uczniowie kilku kierunków nauczania produkowali wentylatory, zgrzewarki i transformatory dzwonkowe. Jednak większość produktów to detale i podzespoły wykonywane dla potrzeb przemysłu stoczniowego, kolejnictwa i zakładów branży elektrycznej, maszynowej oraz usługowej. W ramach zajęć pozalekcyjnych trenował lekkoatletykę. Wtenczas też wstąpił do drużyny Związku Harcerstwa Polskiego. W 1966 r. na obozie w Papierni złożył przyrzeczenie harcerskie. W 1967 r. został laureatem na szczeblu wojewódzkim konkursu o nagrodę „Niebieskiego Zeszytu”.

Czytaj więcej: RYSZARD SIEKIERSKI SP2FAV (1949 - 2020)

ZBIGNIEW EJTMINOWICZ SP2AVE (1940-2011)

Zbigniew Ejtminowicz SP2AVE urodził się w 9 czerwca1940 r. w Grodnie.  W 1945 r. rodzina Zbigniewa przeniosła się do Łomży. Edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej w  Łomży w 1947 r.  W 1955 r. wyjechał na wakacje do wujka pszczelarza na Pomorzu Zachodnim. Tam pierwszy raz spotkał się z odbiornikiem radiowym typu Pionier, który zasilany był bateriami.Miał możliwość posłuchania na wszystkich dostępnych pasmach. Eksperymentował z antenami.  Po powrocie do domu zastała go wielka niespodzianka.Rodzice zakupili popularny wtenczas radioodbiornik „Pionier U 2”, na którym w paśmie 40 metrów usłyszał dziwne a zarazem ciekawe rozmowy. Okazało się, że to były łączności krótkofalowców. W Łomży w tym czasie nie było żadnego krótkofalowca. W 1956 r. pojechał na Wystawę Tele i Radiotechniki, która zorganizowana była w Pałacu Kultury w Warszawie.

Czytaj więcej: ZBIGNIEW EJTMINOWICZ SP2AVE (1940-2011)