PAWEŁ WOLAŃSKI SP6BHT (1926 - 2005)

Paweł Wolański SP6BHT urodził się 29.06.1926 r. we wsi Połupanówka  powiat Skałat w województwie Tarnopolskim. W 1942 r. został wywieziony do pracy przymusowej w Niemczech. Do 1945 r. pracował na gospodarstwie rolnym. Po wyzwoleniu osiedlił się w Brzegu n/Odrą. Rozpoczął pracę jako elektryk i założył rodzinę. Pawłowi nie wystarczała elektrotechnika. Amatorsko zajmował się radiem. Kupił odbiornik USP i słuchał „dziwnych” rozmów nie wiedząc, że byli to krótkofalowcy. Przez dwa lata pracował w Zakładzie Usług Radiowych i Telewizyjnych w Brzegu, co przybliżyło mu zagadnienia związane z radiotechniką. Kolejnym nabytkiem był odbiornik BC-342, który zakupił w 1955 r. Trzecim odbiornikiem był US9, który zakupił od żołnierzy radzieckich.

Kolejnym krokiem było wstąpienie Pawła do prężnie działającego Radio Klubu Ligi Obrony Kraju  SP6KAP w Brzegu i otrzymał znak nasłuchowy SP6-9505. Dużej pomocy Pawłowi udzielił Paweł  Knosala SP9SG.W 1963 r. wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców.

W tym samym roku zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia. W okresie oczekiwania na licencję zbudował nadajnik wg SP5WW z modulacją anodowo - ekranową i powiesił antenę W3DZZ. W lipcu 1964 r. otrzymał zezwolenie kat. I ze znakiem SP6BHT, które wystawione było na adres Brzeg ul. Juliusza Słowackiego 27/4. Pracę rozpoczął od łączności fonicznych w pasmach 3,5, 7 i 14 MHz.

Znał dobrze język rosyjski i niemiecki, co pozwalało mu na swobodne prowadzenie łączności. W 1965 r. uruchomił się na UKF-ie i rozpoczął regularna pracę. W 1969 r. był w grupie organizatorów Brzeskiego Klubu PZK i stacji klubowej SP6 PCB.

W 1970  r. jako jeden pierwszych  na Opolszczyźnie  pojawił się na SSB. Nabył w SP5 wzbudnicę SSB  i wybudował pozostałe stopnie nadajnika. Wcześniej bo w listopadzie 1969 r. na SSB rozpoczęli pracę Stefan SP6DVD i Stanisław SP6DXB.

Jego aktywność i miejsce zamieszkania w pobliżu koszar Armii Radzieckiej było przyczyną zainteresowania się Pawłem przez kontrwywiad radziecki i polski. Służby te szukały argumentów by niewygodnego sąsiada pozbawić licencji. W 1974 r. Pawła odwiedzili funkcjonariusze „SB”, którzy oplombowali jego nadajnik i zabrano dziennik stacyjny. Po kilku dniach opolski PIR cofnął zezwolenie. Paweł odwołał się do Zarządu Krajowego PIR, lecz zezwolenia nie otrzymał.

Ówczesny Prezes Brzeskiego Klubu Krótkofalowców i Komendant Garnizonu WP Janek Kaczała SP6CCK -1969  późniejszy SP3KB interweniował u szefa SB w wyniku czego Pawłowi zmieniono decyzję cofnięcia zezwolenia z czasu nieokreślonego na 1 rok. W 1975 r. ponownie otrzymał licencję i rozpoczął prace w eterze. Istnieje też inna wersja powodu  utraty licencji ale brak dowodów. Zajmował się szkoleniem przyszłych krótkofalowców. Zaopatrywał krótkofalowców w podzespoły i lampy do budowy sprzętu krótkofalarskiego. 

W 1995 r. przyjęty został do Klubu Seniorów SPOTC (nr członkowski 122).

Paweł Wolański zmarł 17.07.2005 r. i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Starobrzeskiej w Brzegu n/Odrą (Sektor E3, Rząd 12, Nr grobu 3).

 

TNX: SP3AMZ, SP5DVD

 

                                                                            SP3CUG, SP2BZR, SP6AEG, SP6DVP