MICHAŁ KAROLAK SP2BJF (1933 – 2008)

Michał Karolak SP2BJF urodził się 29.08.1933 r. w Zgierzu i tam po II Wojnie Światowej ukończył Szkołę Podstawową. Radiotechniką interesował się od dziecka. Proste odbiorniki lampowe budował w drugiej połowie lat czterdziestych. Pierwszy kontakt z krótkofalarstwem miał w momencie nabycia na bazarze w Łodzi czterech roczników „Krótkofalowca Polskiego” oraz broszury „Co każdy o krótkofalarstwie wiedzieć powinien” wydanej w 1939 r. przez Wileński Klub Krótkofalowców.

W 1951 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Łączności Radiowej w Zegrzu. Po jej ukończeni w 1954 r. skierowany został do Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej. Jego zadaniem była obsługa naziemnych urządzeń radionawigacyjnych tzw. Radiostacji Naprowadzających.

W dniu 14.01.1956 r. w Łęczycy zawarł związek małżeński z Anną Szafarz. Wspólnie doczekali się dwóch córek - Ewy i Romany oraz trojga wnucząt: Andrzeja, Wojciecha i Karoliny. Był bardzo oddany swojej rodzinie.

 

Do krótkofalarstwa kolejny raz podszedł w 1963 r. w związku z zakupem książki Ryszarda Girulskiego SP5QQ „Amatorskie Urządzenia Krótkofalowe”. Mimo wielu problemów przystąpił do egzaminu na świadectwo uzdolnienia, przed komisją, której przewodniczył prof. Roman Iżykowski SP7HX. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1965 r. Pierwsze zezwolenie ze znakiem SP7BJF kategorii „A” otrzymał w dniu 9.09.1965 r.

Pierwsze łączności przeprowadził na własnoręcznie zbudowanym nadajniku lampowym z G-807 w stopniu mocy. Do odbioru służył stary odbiornik 10RT. Kolejnym etapem była budowa nadajnika wg SP5WW z lampą GU-29 w stopniu mocy oraz odbiornika własnej konstrukcji na 9 lampach.

W 1971 r. przeniesiony został do Jednostki Wojskowej nr 1109 w Grudziądzu. Wtenczas znak zmienił na SP2BJF i otrzymał zezwolenie na pracę z mocą 250W. Był członkiem Grudziądzkiego Klubu Krótkofalowców PZK SP2PZW.  Po rozwiązaniu klubu przeszedł do Klubu LOK SP2JKJH. Chętnie pomagał mniej doświadczonym kolegom przy budowie urządzeń krótkofalarskich. Na emeryturę wojskową przeszedł w 1985 r. i wówczas odkrył urok bycia działkowcem. Sam uprawiał warzywa. Jego pasją były też kwiaty głównie tulipany i żonkile.

Był też cukiernikiem amatorem. Lubił stawiać pasjanse - godzinami cierpliwie rozkładał karty na wszelkie sposoby. Bez najmniejszych problemów zaakceptował w swej działalności komputer.

Od 1999 r pracował na fabrycznym urządzeniu FT-250 oraz na urządzeniu QRP wg SP5WW ze stopniem mocy wg SP3FFN (na pasmo 80 m). W dniu 1. 03. 1999 r. wstąpił do Klubu Seniorów SPOTC (nr członkowski 211). W pamięci bliskich i przyjaciół na zawsze zapisał się jako dobry i ciepły człowiek z niewyczerpanymi pokładami cierpliwości.

Michał Karolczak nie wygrał z postępująca chorobą - zmarł 3.04.2008 r i pochowany został na Cmentarzu przy ul. Cmentarnej w Grudziądzu.

 

TNX: Wnuk Andrzej                        

                                                                                              SP3CUG, SP2BZR