MIECZYSŁAW LALIK SP8ATH/SP7ATH (1935 - 2009)

Mieczysław Lalik SP8ATH/SP7ATH urodził się 30.06.1935 r. w miejscowości Hutki koło Krasnobrodu.Po ukończeniu Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego w Biłgoraju (rok1960) rozpoczął studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów w 1963 r. rozpoczął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Janowie Lubelskim, gdzie uczył fizyki i wychowania technicznego. Z działalnością krótkofalowców spotkał się podczas przesłuchiwania różnych stacji na odbiorniku radiowym Pionier. Przypadkowo usłyszał stacje Emila SP2CC i Klubu SP8KDF. Odszukał Radioklub Ligi Przyjaciół Żołnierza SP8KDF z Biłgoraju i został jego członkiem. Uczestniczył w kursie prowadzonym w klubie przez Jerzego Sykułę SP8AQK.W 1960 otrzymał licencję nasłuchowca ze znakiem SP8-585.

 

W 1962 r.  przeprowadził się do Janowa Lubelskiego, gdzie w 1963 r. poślubił Jadwigę i zamieszkał na ul. Bialskiej 17. Miał dwoje dzieci: syna Jarosława, obecnego SQ7AI (w 1993 r. Jarosław poślubił Dorotę SP8JCA) i córkę Joannę SQ7HGC.

Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdawał przed Komisją Oddziałową PZK w Lublinie w składzie: Zbigniew SP8HR, Edward SP8CK, Jerzy SP8TK i Władysław SP8SZ.

Pierwszą licencję ze znakiem SP8ATH otrzymał 15.09.1963 r. wystawioną na adres Biłgoraj ul. Ogrodowa 22. Był pierwszym licencjonowanym krótkofalowcem w ówczesnym powiecie Janowskim. Po miesiącu był czynny na pasmach amatorskich. W dniu 4.10.1963 r. przeprowadził telegraficzną łączność w paśmie 3.5 MHz z Zygmuntem SP3ART. Miał wtenczas do dyspozycji nadajnik amatorskiej konstrukcji. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1964 r..

Był inicjatorem powołania w 1963 r. Janowskiego Radioklubu LOK SP8KGF przy Powiatowym Domu Kultury, którego był pierwszym kierownikiem.

Mieczysław był też inicjatorem powołania Szkolnego Klubu Krótkofalowców przy Liceum Ogólnokształcącym, który w 1970 r otrzymał znak SP8PJL. Po reorganizacji podziału administracyjnego w 1975 r.  klub ten zmienił znak na SP7PJL. W 1975 r. gmina Janów Lubelski weszła w skład nowo powstałego województwa Tarnobrzeskiego i w związku z tym Mieczysław miał zmieniony znak na SP7ATH.

W 1976 r. przeszedł do pracy w Fabryce Maszyn w Janowie Lubelskim gdzie pracował na stanowisku szefa kontroli jakości. W 1997 r. przeszedł na emeryturę.

W latach 90-tych pracował na  TRX HA 80 produkowanym przez SP3ABG i następnie na tranceiverze Icom IC-730.

Z dzienników stacyjnych wynika, ze przeprowadził 13184 łączności głównie na Telegrafii..  Łączności SSB prowadził pod koniec życia z powodu niemożności obsługiwania klucza telegraficznego.

Mieczysław Lalik zmarł 28.10.2009 r i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Bialskiej 92 w Janowie Lubelskim. (Sektor X.)

 

SP3CUG, SP2BZR, SP8TK, SQ7AI