JERZY BILSKI SP7EXJ (1948 - 2014)

Jerzy Bilski SP7EXJ urodził się 10.04.1948 r. w Białej Podlaskiej. Tam ukończył szkołę podstawową.Naukę kontynuował w Liceum Pedagogicznym w Leśnej Podlaskiej. W tym czasie spotkał się z Jurkiem SP8AOJ(sk), który zapoznał Go ze szczegółami działalności krótkofalarskiej oraz częściowo przygotował do egzaminu na świadectwo uzdolnienia. Niestety nie opanował wystarczająco znajomości telegrafii i egzaminu nie zaliczył. 

W 1968 r. wstąpił do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Tam telegrafia była jednym z przedmiotów nauczania. W 1970 r. został członkiem Klubu Krótkofalowców PZK SP5PSL. W klubie poznał tajniki praktycznej pracy na radiostacji klubowej. W kolejnym roku już bez najmniejszych problemów zdał egzamin i uzyskał świadectwo uzdolnienia. Pierwszą licencję kat. I ze znakiem SP5EXJ otrzymał w dniu 12.06.1971 r. 

 

Dnia 14.06.1971 r. wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców zapisując się w ZOW w Warszawie. Po ukończeniu WSOWŁ skierowany został do Jednostki Wojskowej w Białej Podlaskiej. Od dnia 25.11.1972 r. rozpoczął pracę pod znakiem SP8EXJ. W 1973 r. przeniesiony został do JW w Strzegomiu, a na falach eteru pojawiał się pod znakiem SP8EXJ/6. W 1974 r. powrócił do Białej Podlaskiej i tam przebywał 6.08.1977 r. Kolejne przeniesienie, tym razem do Żyrardowa miało miejsce w 1974 r. i słyszany był kilka tygodni jako SP8EXJ/7. Po uzyskaniu nowej licencji do 24.03.1981 r. używał znaku SP7EXJ. Kolejne przeniesienie wiązało się z przeprowadzką do Skierniewic, z którymi związany był do końca, choć w latach 1995- 2000 przemiennie pracował z SP4 i SP7. Od 1980 do 1984 roku był prezesem ZOW PZK w Skierniewicach. Pełnił też funkcję sekretarza ZT. Był współorganizatorem Zawodów Skierniewickich. Na emeryturę przeszedł w dniu 1.03.2000 r. Mieszkał na przy ul. St. Konarskiego 6/11 w Skierniewicach. Od 12.04.2000 r. był członkiem Klubu Seniora SPDXC (nr członkowski 229). Głównie pasjonował się łącznościami dx-owymi. Pracował także emisjami cyfrowymi. Aktywnie uczestniczył w krajowych jak i międzynarodowych zawodach krótkofalarskich. 

Uchwałą Zarządu Głównego PZK z 17.05.2014 r. wyróżniony został Odznaką Honorową PZK (nr 907).

Jerzy Bilski zmarł w dniu 8.11.2014 r. i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Skierniewicach przy ul. Strobowskiej 19 (Sektor FXIIb, Nr rzędu 2, Nr grobu 10).

TNX: SP3CSD, SP7BCA

 

SP3CUG, SP2BZR, SP8TK, SP8GSC