MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI SP8IT (1925 – 1987)

Mieczysław Kwiatkowski SP8IT urodził się 9.12.1925 r. w Bydgoszczy. Pierwsze lata swego życia spędził w rodzinnym domu w Bydgoszczy przy ul. Orlej 46 m 1. Jego stryjem mieszkającym pod tym samym adresem był Kazimierz SP2JP przedwojenny SP1HK. Miał na co dzień możliwość zapoznania się działalnością krótkofalarską. Przeprowadził się do Rzeszowa. Otrzymał licencję nasłuchowca o znaku SP8-099. W 1956 r. wraz z Eugeniuszem Bochenkiem SP8-055 (później SP8ZR), Włodzimierzem Kapynis (później SP8XE), Kazimierzem SP8-124 (później SP8LY) oraz Marianem SP8AG, Piotrem SP8IJ i Janem SP8MJ uczestniczył w Zawodach Radiotelegraficznych organizowanych w Poznaniu przez Zarząd Główny Ligi Przyjaciół Żołnierza. Wówczas Marian SP8AG w konkurencji ogólnej amatorów zajął 3 miejsce.

 

W dniu 7.10.1957 r. powstała Komisja Organizacyjna w składzie Stanisław Kopeć (później SP8JW) Kazimierz Wcisłao (później SP8LY) oraz Mieczysław Kwiatkowski (później SP8IT), której zadaniem było zorganizowanie Walnego Zebrania Krótkofalowców województwa rzeszowskiego.

Licencję otrzymał w 1957 r. ze znakiem SP8IT wystawioną na adres Rzeszów Baldachówka 6 m 7. W na początku lat 60-tych zmienił adres zamieszkania na ul. Rejtana 25 m 1. Od połowy lat 70-tych mieszkał na ul. Kazimierza Pułaskiego 5 m. 19. Prowadził prywatny warsztat naprawy sprzętu RTV na Osiedlu Puławskiego w Rzeszowie.

Brat Mieczysława - Tadeusz urodzony w 1931 r. posiada znak SP2DGH i mieszka w Bydgoszczy. 

Kuzynem Mieczysława jest Edmund SP2DFW - obecnie SP2JP, który również mieszka w Bydgoszczy.

Mieczysław Kwiatkowski zmarł 31.03.1987 r. i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy przy ulicy Wiślanej (Sektor IX-D, Rząd 4, Nr grobu 9).

 

TNX: SP2DGH, SP8LY, SP3CSD

 

                                                                               SP3CUG, SP2BZR, SP8TK, SP8DA