TADEUSZ CZAPKA SP6BFK (1930 - 2014)

TADEUSZ CZAPKA SP6BFK urodził się 3.12.1930 r. w miejscowości Załucze-Śniatyn. Po szkole podstawowej naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Po ukończeniu ZSZ rozpoczął pracę w Jelczańskich Zakładach Samochodowych w Jelczu. Zasadniczą Służbę Wojskową odbywał w Marynarce Wojennej i tam w 1952 r. ukończył Szkołę Specjalistów Morskich w specjalności radiotelegrafista. Po wyjściu do cywila wrócił do pracy w JZS. W 1959 r. spotkał Władka SP6GK, który zaproponował Tadeuszowi zainteresowanie się krótkofalarstwem. Razem zorganizowali klub nasłuchowy przy JZS.  Tam zorganizowali kurs na świadectwo uzdolnienia, na którym Tadeusz uczył telegrafii, a SP6GK podstaw radiotechniki, operatorstwa i przepisów. Od 1960 r. Tadeusz był na nasłuchowcem i członkiem nadzwyczajnym Polskiego Związku Krótkofalowców.

Dopiero w 1963 r. zdecydował się na zdawanie egzaminu na świadectwo uzdolnienia. Po egzaminie z wynikiem pozytywnym złożył wniosek do Ministerstwa Łączności. Licencję ze znakiem SP6BFK otrzymał dopiero 6.06.1965 r. Licencja wystawiona była na adres Bystrzyca k. Oławy ul. Tadeusza Kościuszki 95  a na karcie QSL z tych czasów podana jest ta sama ulica ale nr 5. Później zmienił adres zamieszkania na Oława ul. Bolesława Chrobrego 40 m. 12. W 1965 r. po zachęcie ze strony Gintera SP9ZW klub przeniesiony został z JZS do Oławy. Ginter w tym czasie pracował w Zarządzie Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju we Wrocławiu. Klub rozpoczął działalność przy Zarządzie Powiatowym LOK na ul. 1 Maja 44. Po otrzymaniu zgody administracji budynku klub wystąpił z wnioskiem o licencję, którą uzyskał w październiku 1965 r. ze znakiem SP6KFA. W klubie tym Tadeusz przez 12 lat pełnił funkcję prezesa. Stacja klubowa pojawiła się na pasmach w styczniu 1966 r. i jako jedna z pierwszych radiostacji klubowych LOK pracowała emisją SSB. Znak SP6KFA regularnie pojawiał się w eterze w krajowych zawodach SP-K i Polny Dzień UKF. W 1969 r. Tadeusz został członkiem SPDXC

 (nr członkowski 104). W 1981 r. założył klub PZK przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Laskowicach Oławskich. Tadeusz został prezesem, a klub otrzymał znak SP6PGI. W 1978 r. na Zjeździe Wojewódzkim PZK został wybrany do składu zarządu, który powierzył mu funkcję skarbnika. Na Zjeździe w 1984 r. został wybrany Prezesem ZOW PZK we Wrocławiu. Funkcję tę pełnił przez 4 lata, a następnie w latach od 1988 do 1990 był członkiem ZOW PZK. Od 1990 r. do 1993 r. ponownie piastował funkcję Prezesa Zarządu Terenowego PZK we Wrocławiu i jednocześnie był członkiem Zarządu Głównego PZK. W 2001 r. wstąpił do Klubu Seniorów SP OTC (nr członkowski 245). Był także członkiem SPHC (nr 19). Aktywnie uczestniczył w zawodach krótkofalarskich. Miał w tym czasie na swoim koncie 152 dyplomy, a w tym 35 za czołowe miejsca w zawodach międzynarodowych. Na początku obecnego wieku miał zapisanych w swoich dziennikach stacyjnych  32 tysiące łączności (bez QSO w zawodach) z 269 podmiotami DXCC. W ostatnich latach życia mieszkał w Długołęce.

Tadeusz Czapka zmarł 15.09.2014 r. i pochowany został na cmentarzu komunalnym w Oławie przy ul. Ofiar Katynia (Sektor 3, Rząd 38, Nr grobu 4)

TNX: SP3CSD

 

 

 

  SP3CUG, SP2BZR, SP6AEG, SP6M, SP8TK.S