JERZY KEMPA SP2DVH ex JW0D (1940 - 2016)

Jerzy Kempa SP2DVH  urodził się 2.03.1940 r. w miejscowości Piaski (Wieluń) ok.95 km od Łodzi. W 1945 r. wraz rodzicami przeprowadził się i zamieszkał w Gdyni przy ul. Chojnickiej 6, gdzie ojciec Jurka prowadził mały zakład usług stolarskich. Uczestniczył w kursach nauki telegrafii i pracy na radiostacji zorganizowanych przez radioklub Ligi Przyjaciół Żołnierza SP2 KDS w Gdyni (obecnie port jachtowy). Jego nauczycielami byli: Bohdan Donderski SP2RQ, Innocenty Konwicki SP2RO, Józef Jargan SP2WB oraz Zdzisław Moław SP2CJ. W 1960 roku powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej w JW Marynarki Wojennej w Gdyni - Oksywiu, gdzie był radiooperatorem. Po wyjściu do cywila w 1962 r. zatrudniony został jako pracownik cywilny w Węźle Łączności Marynarki Wojennej w Gdyni - Oksywiu na stanowisku radiooperatora.

 

Był bardzo aktywnym operatorem stacji SP2KDS. Stanisław SP2WGB pamięta jak Jurek pracował na własnym kluczu na przekaźnikach polaryzowanych. Był też klubowym QSL Managerem.W 1969 r. zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia i wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców. W 1969 r. otrzymał zezwolenie kategorii pierwszej ze znakiem SP2DVH, która wystawiona była na adres Gdynia - Chylonia ul. Chojnicka 6/1. Pierwsze łączności nawiązywał na popularnej wtenczas radiostacji wojskowej RBM o mocy 1 W. RBM-ka ta była nagrodą za I Miejsce w Wieloboju Łączności. W latach 70-tych ożenił się i miał dwie córki. Wtenczas mieszkał na ul. Swarzewskiej 2 m 77 na 10 piętrze. Na dach swego wieżowca postawił antenę GP.

W latach 1970 do 1977 był KF Awards Managerem ZOW PZK w Gdańsku a następnie Sekretarzem i kierownikiem biura ZOW. Kolejno pracował na nadajnikach i transceiverach własnego wykonania w tym na Bartku w latach 1986 - 1991 r. Następnie na urządzeniu fabrycznym ICOM IC-735. W latach 1981 do 1987 był mocno zaangażowany w działalność Harcerskiego Klubu Krótkofalowców SP2ZCE w Rumii. Był kierownikiem tego klubu. Prowadził szkolenie młodzieży z Rumii i okolic. Był nauczycielem krótkofalarstwa min. dla Jacka SP2TTQ i Romana SQ2RH oraz Jarka SP2YO. Przez trzy lata (1982 - 1984) organizował i kierował pracą radiostacji służbowej w bazie Gdańskiej Chorągwi ZHP w Nasicznem w ramach operacji „Bieszczady 40”. Brał udział w 6-ciu Operacjach „Bieszczady 40”. Od 1988 r. pracował na stacji Brzegowej” Gdynia Radio”. W dniu 30-09 1972 r. został członkiem SPDXC (nr 144). Należał także do elitarnego klubu szybkiej telegrafii HSC (nr 717). W 1991/1992 r. był członkiem XIV wyprawy polarnej Polskiej Akademii Nauk na Spitsbergen. Zatrudniony tam był na stanowisku radiooperatora i elektronika. W tym czasie był aktywny pod znakiem JW0D. W 2000 r. przeszedł na emeryturę.

W roku 2000 wstąpił do SP OTC (nr członkowski 225). Był też członkiem EPC (nr członkowski 0877) i PK RVG. Do 2000 r. przeprowadził ponad 115 tysięcy łączności i miał potwierdzonych 285 podmiotów DXCC. Preferował łączności telegraficzne. Pracował aktywnie na SSB oraz na RTTY, SSTV, PR, PSK. Był wybitnym radiotelegrafistą. Na pasmach był aktywny do 2010 r. a później pojawiał się sporadycznie.

W 1980 r otrzymał Srebrną Odznakę” Zasłużony Pracownik Łączności”. Jerzy Kempa zmarł po długiej chorobie 16.06.2016 r. pochowany został Cmentarzu parafii św. Mikołaja w Gdynia - Leszczynki przy ul. Pelplińskiej (Sektor VII, Rząd 4, Nr grobu 4).

TNX: SP2AYC, SP2BIK, SP2BRN, SP2CA, SP2FWC, SP3CSD

 

SP3CUG, SP2BZR, SQ2RH, SP8TK