ANDRZEJ SUŁEK SP8DYY (1949 - 2015)

Andrzej Sułek SP8DYY urodził się 21.11.1949 r. we wsi Barłogi w gminie Kurów powiat Puławy. Starsze rodzeństwo Andrzeja, siostra Maria i brat Antoni jako pierwsi mieszkańcy z tej wsi zdobyli wyższe wykształcenie. Jego brat, socjolog na Uniwersytecie Warszawskim, prof. dr hab. Antoni Sułek był doradcą premiera Jerzego Buzka.

Andrzej jako najmłodszy wybrał inną drogę. Pozostał na wsi, gdzie prowadził gospodarstwo rolne po swoim ojcu. W 1962 roku ukończył Szkołę Podstawową, a wiedzę rolniczą, którą wyniósł z domu, pogłębiał na różnych kursach rolniczych. Andrzej był zamiłowanym rolnikiem. Szczycił się swym zawodem, czego dawał wyraz umieszczając na kartach QSL różne elementy związana ze wsią. Miał wrodzoną inteligencję, szerokie zainteresowania i dużą wiedzę. Wyraźnie odbiegał poziomem od mieszkańców swej miejscowości.

 

Wieś Barłogi była zelektryfikowana w 1950 r. Należy dodać, że to była nagroda za działalność partyzancką przeciwko Niemcom Hitlerowskim. W latach sześćdziesiątych w rodzinnym domu Andrzeja pojawiło się radio lampowe, na którym jego ojciec słuchał RWE i BBC. Andrzej zainteresowany był nasłuchami stacji „Gdynia Radio” i „Szczecin Rado”. Szukając tych stacji przypadkowo usłyszał na 7 MHz stacje Wojtka SP5FM i Wiktora SP5QU a później Zbigniewa SP9EC i Zygmunta SP7GV.

Po kilku latach, w oddalonych o 20 km Puławach, znalazł Klub Krótkofalowców PZK SP8PAJ, który działał przy Zakładach Azotowych. Siedziba klubu mieściła się w Hotelu Robotniczym a prowadził go Jan Biel SP8ADL ex SP6ADL delegowany służbowo ze Świdnicy. Klub miał licencję od 23.12.1966 r. ale nie posiadał radiostacji i dlatego zainteresowany krótkofalarstwem Andrzej często gościł u pierwszego nauczyciela krótkofalarstwa Jana SP8ADL w domu. Odnalazł też Radio Klub Ligi Obrony Kraju, lecz klub nie posiadał licencji. Uczestniczył w obozach harcerskich, gdzie miał kontach z interesują Go tematyką. W 1968 r. wstąpił do PZK i otrzymał licencję nasłuchową - znak SP8-1872. Był bardzo aktywnym nasłuchowcem, miał setki kart QSL potwierdzających nasłuchy. Zdobył kilka dyplomów.

W 18.05.1969 r. w Klubie SP8KAF zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia przed   oddziałową komisją PZK w składzie: Edward Kawczyński SP8CK, Zbigniew Rybka SP8HR, Antoni Marcelewicz SP8UJ oraz Jerzy Miskiewicz SP8TK.

Licencję kat. I nr 3103/69 otrzymał w dniu  27.10. 1969 r. ze znakiem SP8DYY, a wystawiona była na Barłogi nr 14. W tym samym czasie zezwolenia otrzymali Jerzy SP8DXL, Leszek SP8DXI, Jerzy SP8ECD oraz Jan SP8EAK. W dniu  25.06.1968 r. uzyskali dla swego Klubu Łączności LOK „AZOT” przy zakładach Azotowych w Puławach znak SP8KGH.

Po otrzymaniu licencji zbudował trzystopniowy nadajnik z lampa G 807 w stopniu końcowym. Pojawił się na paśmie i wykaz dużą aktywność. Niestety z powodu wyjazdu większości kolegów klub zaczął upadać. Andrzej  w 1972 r. otrzymał zezwolenie z dopuszczalną mocą 250.

W tym czasie do Puław wrócił Włodek SP8BJU i wraz ze Zbyszkiem SP8JUS założył Harcerski Klub Łączności „TROPIK” przy Komendzie Hufca ZHP. Klub otrzymał te same pomieszczenia, w których w latach 1959 rozpoczął działalność klub SP8KHK. Znak SP8 ZKG i zezwolenie przyznano 13.08.1985 r.

 Andrzej został członkiem HKŁ ale ze względu na obowiązki rodzinne i wynikające z pracy rolnika był mniej aktywny w pracy klubowej, nie mniej każdego tygodnie przyjeżdżał do Puław na spotkania. Więcej czasu znajdował na propagowanie krótkofalarstwa na terenie swojej gminy. W zdecydowany sposób przyczynił się do skutecznego zdania egzaminu przez przyszłych krótkofalowców: Waldemara SP8NCQ, Kazimierza SP8NTL, Bogdana SP8ONJ, Ryszarda SP8MML i Jana SP8LZM. Po uzyskaniu licencji koledzy ci otrzymali od Andrzeja pomoc przy uruchamianiu się pod własnymi znakami. SP8NCQ, SP8NTL i SP8ONJ zostali również członkami klubu HKŁ SP8ZKG.

Po 10 latach działalności puławski klub przestał istnieć. Wspólnie z miejscowymi kolegami Andrzej próbował założyć klub przy miejscowej szkole. Niestety nikt z nich nie był nauczycielem a to był warunek dyrekcji szkoły i inicjatywa upadła. W 1996 r. został członkiem Klubu PZK SP8PLU w Lublinie. Do 2013 r. swoje łączności zapisał w 10 logach stacyjnych. Miał potwierdzonych 297 podmiotów DXCC. Zdobył ponad 400 dyplomów krótkofalarskich z wszystkich kontynentów.

Posiadał min: DXCC, WAZ, DUF- IV, WPX, WAE, ADXA. Zdobył tez dyplom SP PA ze wszystkimi powiatami. Większość łączności przeprowadził na sprzęcie własnej roboty i prostych antenach (W3DZZ i dipolach na rożne pasma).W ostatnich latach miał do dyspozycji transceiver FT-101 ZD. Brał aktywny udział w zawodach krajowych jak i międzynarodowych.

W1979 r. roku został członkiem SPDXC (nr 278). W dniu 25.09.2013 r. został członkiem Klubu Seniora SP OTC (nr 319).

Rodzina wspomina, że niezależnie od zmęczenia z tytułu pracy rolnika każdego dnia siadał do radiostacji i nawiązywał kilka łączności. Za działalność w krótkofalarską w LOK otrzymał złotą odznakę „Zasłużony działacz LOK”. W uznaniu zasług dla krótkofalarstwa polskiego Zarząd Główny PZK uchwałą z dnia 19.11.2005 r. nadał Andrzejowi Odznakę Honorową PZK (nr 661).

Andrzej Sułek zmarł 25.05.2015 r. i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Markuszowie. Do trumny włożono mu radiotelefon. TNX: SP3CSD

 

SP3CUG, SP8TK, SP8BJU, SP2BZR