JÓZEF STACHURA SP2CMD (1934 - 2010)

Józef Stachura SP2CMD urodził się 15.01.1934 r. w Mszanie Dolnej powiat Limanowa. Siedmioletnią męską szkołę podstawową ukończył 28.06.1947 r. w Mszanie Dolnej. W Gimnazjum w Mszanie Dolnej rok później ukończył szkołę wyrównawczą, następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Świadectwo dojrzałości otrzymał 6.06.1951 r. Zainteresowanie Józefa radiem datuje się od lat szkolnych (pięćdziesiątych).Pracę zawodową rozpoczął w 1953 r. na stanowisku kierownika Internatu ZSZ w Radziejowie.W okresie ferii zimowych na przełomie 1953/1954 r. był wychowawcą na Zimowisku Młodzieży Koreańskiej. W latach 1955 - 1957 odbywał zasadnicza służbę wojskową w 94 Pułku Zmotoryzowanym w Morągu. W wojsku prowadził radiowęzeł pułkowy. Po powrocie z wojska został nauczycielem Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radziejowie i zorganizował tam kółko radiotechniczne, w ramach którego zajął się radiofonizacją szkoły i internatu. Był instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego i dlatego zwrócił się do Komendy Chorągwi ZHP w Bydgoszczy w sprawie założenia klubu krótkofalowców. Jednak działalność ta w Bydgoskiej Chorągwi była w powijakach.

Kolejnym krokiem Józefa w tym kierunku był Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju. Z dużymi problemami, po długim okresie przygotowań, z inicjatywy Józefa w dniu 12.05.1966 r. zarejestrowany został w ZOW PZK Radio Klub przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Był to pierwszy klub w historii miasta. Józef został prezesem klubu i funkcję ta pełnił przez długie lata. W październiku 1966 r. uczestniczył w kursie krótkofalarskim zorganizowanym w ośrodku szkoleniowym LOK w Poznaniu. Po złożeniu egzaminu na świadectwo uzdolnienia wystąpił z podaniem do Ministerstwa Łączności. W tym samym roku wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców. Zezwolenie ze znakiem SP2CMD otrzymał 20.10.1967 r. Wspólnie z Szymonem SP2CMC wystąpili o zezwolenie klubowe, które wystawione zostało w dniu 27.10.1967 r. ze znakiem SP2KFV. Józef był kierownikiem radiostacji. Pod własnym znakiem rozpoczął pracę z radiostacji klubowej. Przez trzy kadencje działał w Zarządzie Oddziału Wojewódzkiego PZK. W latach 1970-1974 był członkiem Komisji Propagandowej ZO PZK w Bydgoszczy. Był delegatem na VII Zjazd Krajowy PZK w 1973 r. W dniach 4 do 8 02.1975 r. uczestniczył w kursie dla sędziów Sportów Techniczno - Obronnych Łączności. W 1975 r. otrzymał mianowanie na nauczyciela dyplomowanego. W 1976 r. powołany został na kierownika Wydziału Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radziejowie. W latach 1976 -1980 studiował na Wydziale Zaocznym Wyższych Magisterskich Zaocznych Studiach Politechniki Częstochowskiej. W latach 1984-1988 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Radziejowie. Z dniem 1.08.1980 r. mianowany został zastępcą dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie Kujawskim. Brał udział w dziesiątkach zawodów krótkofalarskich krajowych jak i międzynarodowych. Z okazji 750-lecia nadania praw miejskich dla m. Radziejowa zorganizował pracę stacji okolicznościowej. W 1995 r wstąpił do Klubu Seniora SP OTC (nr członkowski 118), a wprowadzającymi byli Tadeusz SP2US i Ryszard SP2IW. Był zapalonym turystą i organizatorem obozów wędrownych. Przeprowadził kilkadziesiąt tysięcy łączności pod znakiem klubowym oraz ponad 10 000 pod własnym. Brał aktywnie udział w zawodach międzynarodowych jak i krajowych. Był też działaczem sportowym. Był wyjątkowym działaczem i społecznikiem. Nie można wspomnieć o Radio Klubie LOK SP2KFV bez uwzględnienia osoby Józefa SP2CMD. Osiągnięcia klubu to sukces jego członków pod kierownictwem Józefa. Bez niego nie byłoby tego klubu w ogóle. Wyróżniany był wielokrotnie odznaczeniami państwowymi i medalami oraz odznakami. Za wyjątkową aktywność społeczną wyróżniony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1960 r. otrzymał „Odznakę Tysiąclecia”. Odznaki „zasłużony Działacz LOK” otrzymał - brązową w 1966 r, srebrną w 1968 r. i złotą w 1970 r. W 1969 r. wyróżniony został Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Srebrną Odznakę OHP nadano Józefowi w 1970 r. W 1972 r. otrzymał Jubileuszową Odznakę 50-lecia Bydgoskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Minister Łączności w 1973 r. nadał mu srebrną, a w 1976 r. złotą odznakę „Zasłużony Pracownik Łączności”. Z Inicjatywy Klubu Sportowego w 1976 r. otrzymał Brązową Odznakę ZS „Start”. Już w drugim roku działalności województwa otrzymał brązową odznakę „Zasłużony dla Województwa Włocławskiego”. Związek Nauczycielstwa Polskiego nadał Józefowi w 1978 r. Złotą Odznakę ZNP. W 1979 r. otrzymał srebrny medal „Za zasługi dla obronności Kraju”. Wyróżniony też był złotą odznaką Honorową TPPR (1980). Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji: III stopnia w roku 1974, a II stopnia w 1979. Główna Kwatera ZHP wyróżniła Józefa Krzyżem za zasługi dla ZHP.

Uchwałą ZG PZK z 1986 r. nadano mu Odznakę Honorową PZK (nr 220), a 12 czerwca 2010 r. Złotą Odznakę Honorową PZK (nr 70/Z).

Józef Stachura zmarł 25.07.2010 r. i pochowany został na Cmentarzu w Radziejowie przy ul. Szkolnej.

TNX: p. J. Szyper- córka SP2CMD, SP3CSD

 

 

SP3CUG, SP2BZR, SP8GSC