JÓZEF GAWŁOWSKI SP9CAT

 Józef Gawłowski SP9CAT urodził się 13.12.1941 r. w Katowicach. Szkołę podstawową ukończył w 1955 r. w Katowicach-Nikoszowiec. Następnie naukę kontynuował w Szkole Zawodowej Katowickich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego Siemianowice zostając jednocześnie pracownikiem tych zakładów, w których pracował do 1972 r. Przygodę z radiotechniką rozpoczął w 1953 r. kiedy pod okiem sąsiada zbudował odbiornik kryształkowy. Uczestniczył w zajęciach dwóch pracowni Pałacu Młodzieży w Katowicach. W dwóch grupach: konstrukcji metalowych i mechanicznych oraz radiotechnicznej. Gdy w domu pojawił się odbiornik radowy Józef kręcąc gałką kondensatora przypadkowo usłyszał „Wywołanie ogólne stacji SP9SG. Okazało się później, że to był Paweł Konosala, który w Nikiszowcu prowadził warsztat radiowy. Drugim tajemniczym nadawcą był Józef Pacha SP9VC. W czasie swych łączności opisywali lokalizację swoich anten, co Józefowi ułatwiło dotarcie pod właściwe adresy. W Pałacu Młodzieży spotkał Tadeusza Boehm SP9EU. Wówczas też zaczął regularnie czytać miesięczniki „Młody Technik” i „Radioamator”.

 

W 1956 r. miał okazję przybliżyć tematykę krótkofalarstwa w klubie Ligi Przyjaciół Żołnierza SP9KAS w Katowicach. Wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców i otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP9-1303. Nasłuch prowadził na sprzęcie własnego wykonania, a był to odbiornik wg SP5WW z anteną G5RV. Józef często odwiedzał Pawła SP9SC i tam spotkał Roberta Kandzię SP9TB, który popatrzył na jego odbiornik i powiedział:

”Synek, suchej jak to zagro i zdosz egzamin, bydzież mioł zmak to łodymnie dostaniesz nadajnik, ale ino na telegrafio, bo przez sitko to się jeszcze nagodosz”.

Do Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Szopienice wstąpił w 1956 r. Jesienią 1961 r. powołany został do służby wojskowej, którą odbywał w Jednostce Wojskowej nr 1599 w Zgierzu. Była to jednostka radiotechniczna. Otrzymał przydział do pracy na radiostacji R-118 jako radiotelegrafista. W czasie odbywania służby wojskowej przełożeni zapytali czy ktoś z żołnierzy należy do ZHP. Józef zgłosił się i otrzymał zadania związane z prowadzeniem zastępu. 

Od 1960 r. rozpoczął działalność instruktorką w Związku Harcerstwa Polskiego w Hufcu ZHP w Zgierzu. Rozkazem Komendanta Hufca ZHP w Zgierzu otrzymał stopień Przewodnika. W 1965 r. został członkiem Śląskiego Klubu Krótkofalowców i był nim do 1984 r. W klubie pełnił funkcje Członka Zarządu (1974-1978) oraz członka Komisji Rewizyjnej (1979-1980). Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdawał w 1966 r. przed komisją ZOW PZK w Katowicach w składzie Henryk Cichoń SP9ZD, Witold Wichura SP9DW, Marian Florczyk SP9GD oraz Franciszek Brejza SP9 DN. Licencję kat. I nr 1712/67 ze znakiem SP9CAT wydaną przez Ministerstwo Łączności otrzymał w dniu 27.01.1967 r. Pracę w eterze rozpoczął na swoim odbiorniku i podarowanym nadajniku telegraficzny z lampa LS50 od Roberta SP9TB. Zaraz rozpoczął budowę nadajnika fonicznego z regulowaną falą nośną z lampą GU50 w stopniu końcowym wg SP5WW. Pierwszą łączność przy użyciu tego nadajnika przeprowadził 5.05.1968 r. Z dniem 1.01.1973 r. przeszedł do pracy w kopalni „Staszic” w Katowicach-Giszowiec. W 1979 r. reaktywował Harcerski Klub Łączności SP9ZAZ i został przewodniczącym Rady Klubu i kierownikiem radiostacji. Klubem kierował do 2000 r. Dla potrzeb klubu przerobił radiostację czołgową 10RT-26E oraz zbudował wzmacniacz mocy do radiostacji RBM 1. W 1984 r. otrzymał kolejny stopień instruktorski - Podharcmistrza nadany Rozkazem Komendanta Hufca ZHP w Katowicach. W 1986 r. był komendantem obozu szkoleniowego Komendy Chorągwi ZHP Katowice w Janowie koło Częstochowy. Był to kurs krótkofalarski z pełnym programem szkoleniowym. W kadrze kursu byli także Jerzy Zajda SP9BGS i Jerzy Marcol SP9ENC. Z terenu obozu pracowały stacje SP9ZHQ oraz SP9ZAZ. W kolejnym roku Józef był szefem Łączności Harcerskiej Akcji „Zamonit” w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W 1986 r. był komendantem obozu szkoleniowego w Janowie koło Częstochowy. W 1988 r. wraz z podopiecznymi z Harcerskiego Klubu Łączności SP9ZAZ uczestniczył w Manewrach Techniczno-Obronnych ZHP w Białce koło Parczewa. Jego zastęp zajął 7 miejsce. Za zdobycie miana „Drużyny Grunwaldzkiej” klub nagrodzony został uczestnictwem w reprezentacji Chorągwi Katowickiej na Zlocie Grunwaldzkim. Podczas zlotu członkowie klubu pracowali pod znakiem SP9ZAZ/4. Na emeryturę przeszedł w 1990 r. W tym samym roku został wybrany członkiem Zarządu Terenowego PZK w Katowicach. Od 1993 r. do 2000 r. był Sekretarzem ZT PZK. W latach 1987-1995 był członkiem Inspektoratu Łączności KCH ZHP w Katowicach. W latach 1990-1995 był sekretarzem Zarządu Terenowego PZK w Katowicach.

Józef zaproszony został przez Jurka SP9BGS do wzięcia udziału w realizacji programu edukacyjnego szkół ARISS. W 2010 r. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. F. Abramowskiego doszło do udanej łączności ze stacją OR4ISS z operatorem Soichi Noguchi. Józef był operatorem stacji zainstalowanej w szkole pod znakiem SN0ISS. Do grona krótkofalarskich przyjaciół zalicza Bogusława SP2WB, Andrzeja SP4SAS, Jurka SP9BGS i Janka SP9IVF. Należy do klubu SP CW-C (nr 83). Do połowy 2021 r. nawiązał ponad 50 tysięcy łączności i ma potwierdzonych 230 podmiotów DXCC. Aktualnie na falach krótkich pracuje na transciverze TS-940s i antenie GP7. Na UKF-ie ma do dyspozycji TRX DR119 i antenę Big-Star.

Na wniosek władz ZHP wyróżniony został odznaką „Za zasługi dla Województwa Katowickiego”, oraz srebrną odznaką „Za zasługi dla Katowickiej Chorągwi ZHP”. Rozkazem Naczelnika ZHP L10/2011 wyróżniony został „Srebrnym Krzyżem Zasługi dla ZHP”.

Za aktywną działalność na rzecz krótkofalarstwa polskiego ZG PZK uchwałą z 1995 r. wyróżniony został Odznaką Honorową PZK (nr 450). W dniu 11.05.2011 r. otrzymał Złotą Odznakę Honorową PZK (nr 82/Z).

 

TNX: SP9CAT

 

 SP3CUG, SP2BZR, SP9LDB (kor. SP8GSC)