RYSZARD SIEKIERSKI SP2FAV (1949 - 2020)

 Ryszard Siekierski SP2FAV urodził się 7.02.1949 r. w Ząbrowie gmina Stare Pole w powiecie malborskim. Szkołę Podstawową ukończył w 1963 r. w Ząbrowie. W 1964 r. rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Malborku w klasie o specjalności tokarz. Był to kolejny etap edukacji z myślą o szybkim uzyskaniu zawodu i ekonomicznym usamodzielnieniu się. W warsztatach szkolnych przysposabianie do zawodu prowadzone były na autentycznej produkcji przemysłowej. Przez wiele lat uczniowie kilku kierunków nauczania produkowali wentylatory, zgrzewarki i transformatory dzwonkowe. Jednak większość produktów to detale i podzespoły wykonywane dla potrzeb przemysłu stoczniowego, kolejnictwa i zakładów branży elektrycznej, maszynowej oraz usługowej. W ramach zajęć pozalekcyjnych trenował lekkoatletykę. Wtenczas też wstąpił do drużyny Związku Harcerstwa Polskiego. W 1966 r. na obozie w Papierni złożył przyrzeczenie harcerskie. W 1967 r. został laureatem na szczeblu wojewódzkim konkursu o nagrodę „Niebieskiego Zeszytu”.

 

Pracę zawodową rozpoczął w lipcu 1967 r. w Cukrowni Malbork. We wrześniu tego samego roku rozpoczął naukę w Technikum Mechaniczno-Elektrycznego dla Pracujących w Malborku. Maturę i kwalifikacje technika mechanika uzyskał w 1970 r. W tym też roku przeprowadził się do Malborka. Od 1.09.1970 r. pracował na stanowisku nauczyciela zawodu. Nasłuchowcem ze znakiem SP2 1402 został w 1969 r. Licencję ze znakiem SP2FAV otrzymał w 1971 r. Przez 20 lat czynny był na sprzęcie amatorskiej konstrukcji.

W dniu 31.12.1972 r. złożył zobowiązanie instruktorskie. W 1973 otrzymał stopień instruktorski przewodnika a po dwóch (1975) latach podharcmistrza. W 1978 r. założył drużynę Harcerską Łączności i był jej drużynowym przez osiem lat. W 1982 r. otrzymał stopień Harcmistrza.

W 1983 r. ukończył Magisterskie Studia Nauczycielskie na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Od 1984 r. był nauczycielem przedmiotów zawodowych Zespole Szkół Technicznych w Malborku. W latach 1984 do 1989 był szczepowym w Szczepie Harcerskim przy Zespole Szkół Zawodowych.  W latach 1992-2006 był wicedyrektorem Zespołu Szkół Technicznych. Od 1993 do 2007 r. był przewodniczącym Komisji Stopni Instruktorskich.

Pod koniec minionego wieku nabył fabryczny tranaceiver IC-751. Na falach krótkich używał tylko prostych anten drutowych. Do pracy na UKF-ie służyły mu transwertery i anteny Yagi. Na pasmo 50 MHz miał 4-elementową Yagi, na pasmo 144 MHz 16-elemntową. W paśmie 430 MHz stosował antenę 20-elementową. W tym czasie  do łączności „cyfrowych” służył mu komputer Pentium 2 oraz modem PK-232. W 2008 r. miał potwierdzonych 250 podmiotów DXCC a w tym 103 kraje na RTTY, 74 na PSK. Wtenczas miał potwierdzonych 205 lokatorów na 2 m i 40 na 70 cm.

Aktywnie uczestniczył zarówno pod swoim znakiem jak i pod znakiem klubowym SP2 ZFT w zawodach krótkofalarskich na falach krótkich jak i ultrakrótkich. Był zapalonym UKF-owcem. Jego ulubioną emisją była telegrafia, ale często można go było spotkań na SSB. Aktywnie pracował na RTTY. Brał udział w zawodach DIGI MODE.

Przez dwie kadencje (2007-2015) był komendantem Hufca ZHP w Malborku. W tym czasie Hufiec otrzymał sztandar i powstała izba tradycji. W 2013 r. wspólnie z Radą Bractwa Zamkowego zorganizował zjazd kasztelański krótkofalowców - zamkowiczów na terenie zamku w Malborku. Od 2014 do 2018 r. był radnym miasta Malbork. Jego drugim domem była baza malborskiego Hufca w Lipuszu. 

Zawsze wyważany był za wyjątkowo życzliwego i bardzo odpowiedzialnego człowieka, był lubiany i szanowany za swoje zaangażowanie i życzliwość. Był człowiekiem skromnym gotowym do udzielenia pomocy innym. Jego wypowiedzi były zawsze głęboko przemyślane

Odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Minister Oświaty i Wychowania wyróżnił Ryszarda Medalem Komisji Narodowej. Główna Kwatera ZHP przyznała mu Srebrny i Złoty Krzyż „Za zasługi dla ZHP”. Za wyjątkowo bogatą działalność na rzecz krótkofalarstwa polskiego ZG PZK w 1994 r. wyróżnił Ryszarda Odznaką Honorową PZK (nr 374). Ostatni raz wybrany został prezesem Żuławskiego Oddziału PZK w dniu 14.12.2019 r. Ostatnie tygodnie swego wspaniałego życia spędził w szpitalu w Tczewie a następnie w Gdańsku i tam pokonał Go COVID-19.

Zmarł 17.12.2020 r. i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Głowackiego (Sektor 8-I, Rząd 7, Nr grobu 82).

 

TNX: p. J. Przybyszewska, Radosław Konczyński, SP2LQP, SP2SCX/OE1GOA, SQ2GCO

 

 

SP3CUG, SP2BZR