JAN GIMIŃSKI SP2BMX

Jan Gimiński SP2BMX urodził się 24.04.1947 r. w Toruniu. Szkołę podstawową ukończył w Toruniu w 1961 r. a następnie kontynuował naukę w Techniku Chemicznym w Toruniu. W 1966 r. uzyskał tytuł technika technologa przemysłu chemicznego.

Zainteresowanie krótkofalarstwem Janka zaczęło się od zakupu dostępnego wówczas miesięcznika „Radioamator i Krótkofalowiec” z szczególnym zwróceniem uwagi na dodatek „ Krótkofalowiec Polski”. Po uzyskaniu wstępnych informacji na temat pracy na pasmach amatorskich zaczął słuchać krótkofalowców na odbiorniku radiowym typu „Pionier”. Pierwszym i niezapomnianym nasłuchem było wywołanie ogólne Emila SP2CC z stałym dodatkiem „z Kochanego Wybrzeża”. Naukę telegrafii rozpoczął we własnym zakresie. W 1962 r. wstąpił do Klubu Ligi Obrony Kraju SP2KBA w Toruniu. W tym samym roku otrzymał licencję nasłuchowca z znakiem SP2-7097. Nasłuchy prowadził wyłącznie na telegrafii i miał potwierdzone 106 podmiotów DXCC. Zdobył kilkadziesiąt dyplomów SWL a w tym SWL CHC #405. Był piątym z grona polskich nasłuchowców posiadających ten dyplom.

 

Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdawał w 1964 r. przed komisją egzaminacyjną w składzie: Franciszek Prentki SP2BA, Franciszek Grabowski SP2BG i Zbigniew Gorgolewski SP2IU. W gronie zdających w tym dniu byli także Michał (późniejszy SP2BKZ), Leszek (późniejszy SP2BLB) oraz Andrzej (późniejszy SP2BLC). Zezwolenie ze znakiem SP2BMX otrzymał w styczniu 1966 r. a wystawione było na adres: Toruń ul. Bartosza Głowackiego 29.  Pierwszą łączność pod własnym znakiem przeprowadził na telegrafii w dniu 15.07, 1966 r. ze stacją GC5ACH/W5KG. Wtenczas pracował na nadajniku telegraficznym w stopniu mocy z lampą G-807. Odbierał na przerobionym radioodbiorniku „Nokturn” a anteną był podwójny Zeppelin.

W latach 70-tych aktywnie pracował w pasmach UKF (144 i 432 MHz) co zaowocowało dwoma rekordami Polski tzw. FIRST SP QSO ze stacją z EA6 i 9H1. Dysponował wtenczas nadajnikiem telegraficznym o mocy 60 W i anteną YAGI. W latach 1971 do 1998 r. pracował w firmie „Centralne Piwnice Win”, a później prowadził własny sklep. Był założycielem Klubu Krótkofalowców PZK SP2PMK. Przeprowadził kilka kursów krótkofalarskich. Jego absolwentami byli min. Kazimierz Drzewiecki późniejszy SP2FAX oraz Piotr Bejfus późniejszy SP2SWR. W 1968 i 1973 r. był organizatorem wystaw krótkofalarskich, które miały miejsce w Toruniu.

Od 1989 r. dysponował transceiverem TS-830S i wzmacniaczem mocy na dwóch lampach 4CX250. Anteny to GP 7-28 MHz oraz dipol na 3,5 MHz.

Do SPDXC wtapiał w 1973 r (nr czł. 161). Od 1994 r. jest członkiem Klubu Seniora SPOTC (nr członkowski  98). Należy też do klubów: AHC, CHC, DIG (nr 864), HSC (nr 773), VHSC (nr 402), TOPS, YODXCC SPVHF, CCRC, RCC AGCW oraz VHSC.

Był sędzią oceniającym jakość telegrafii na I Ogólnopolskich Zawodach STS, które odbyły się w Toruniu w 1977 r. W 1998 r. wyniku złego stanu zdrowia przeszedł na rentę z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy.

 W czasie XIV Zjazdu Krajowego PZK, który obradował w dniach 10 – 11 czerwca 2000 r. w Kołobrzegu wybrany został do Zarządu Głównego i powierzono mu funkcję V-ce prezesa ds. sportowych. Od stycznia 2007 r. zmienił miejsce zamieszkania i osiadł w lesie w Dzikowie w powiecie toruńskim. Na kilka lat zmienił znak na SP2B, ale powrócił do SP2BMX

Obecnie ma do dyspozycji TRX TS-590 i wzmacniacz mocy na 2 lampach QB3/300 oraz antenę FP 7-28 MHz (SP7GXP) oraz drutowe na pasmo 3,5 i 5,3 MHz. Jest bardzo dobrym telegrafistą. Przeprowadził 104 tysiące łączności i ma potwierdzonych 338 podmiotów DXCC.

Zdobył wiele dyplomów wyczynowych okolicznościowych a w tym 5B DXCC (nr 8276), DXCC (nr 11517), DXCC 160m (nr 2771), DXCC 30m, DXCC 12 m, DXCC (nr 1420), 5 Band WAZ (nr 1957), 160 m WAZ (nr 483), 30m WAZ (nr 146), 17 m WAZ (nr 119), 17 m WAZ (nr 119), 12m WAZ (nr 95), Honor Rool CW (27.10.2009 r.). Sporadycznie pracuje w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Do grona krótkofalarskich przyjaciół zalicza min: Kazika SP2SWT oraz Genka SP2EPV. Uchwałą ZG PZK z 1995 r. otrzymał Honorową Odznakę PZK (nr 456).

TNX: SP2BMX

 

SP3CUG, SP2BZR, SP8TK