WIEŃCZYSŁAW CELER SP3HUW

Wieńczysław Celer  SP3HUW urodził się 12 lipca 1958 roku w Lesznie. W latach 1965 – 1973 pobierał nauki w leszczyńskiej Szkole Podstawowej nr 7. W tej samej szkole i w tej samej klasie uczył się też Wiesław Kretschmer (późn. SP3IBE). Obydwaj byli tam między innymi członkami zespołu tanecznego. W tamtym czasie Wieńczysław mieszkał na ulicy 22 lipca (obecnie ks. Teodora Korcza) pod nr 4, obok Młodzieżowego Domu Kultury (obecnie budynek Komendy Miejskiej Policji). Gdy w 1971 roku w budynku tym Harcerski Klub Łączności „Leszno” otrzymał – najlepsze w ciągu swojego prawie 50-cio letniego istnienia – pomieszczenia, przypadek sprawił, że swoje losy Wieńczysław splótł z działalnością krótkofalarską.

Czytaj więcej: WIEŃCZYSŁAW CELER SP3HUW

Ryszard Bednarek SP3GUI

Ryszard Bednarek SP3GUI W roku 1965 rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej nr 1 w Lesznie. Będąc uczniem, zostałem harcerzem i w 1971 r., jako trzynastoletni członek drużyny działającej przy szkole, zapisałem się do udziału w obozie harcerskim Komendy Hufca ZHP Leszno w Olejnicy, w powiecie wolsztyńskim. Na obozowym apelu powitalnym, komendant podobozu - kursu krótkofalarskiego wystąpił z prezentacją krótkofalarstwa i działalności Harcerskiego Klubu Łączności „Leszno” SP3ZAH, z siedzibą - o ile mnie pamięć nie myli - w Młodzieżowym Domu Kultury, lub w Domu Kultury Dzieci i Młodzieży. Po zakończeniu prezentacji, prelegent zapraszał na zajęcia klubowe i zapytał czy może ktoś z obozowiczów zechciałby uczestniczyć w kursie krótkofalarskim kat. II. Propozycja mnie zainteresowała i zamieniłem namiot zastępu wchodzącego w skład podobozu w zasadzie wypoczynkowego, na namiot, w grupie około 20 kursantów.

Czytaj więcej: Ryszard Bednarek SP3GUI

MIECZYSŁAW KRĘŻEL SP9EML

Mieczysław Krężel SP9EML urodził się 14.02.1952 r. w Zabrzegu koło Bielska Białej. W latach 1958 - 1965 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 8 w Bielsku-Białej. Po ukończeniu szkoły zapisał się do Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Broniewskiego w Bielsku Białej. Uczestniczył w zajęciach sekcji radiotechnicznej, którą prowadził Władysław Kościelniak. Naukę kontynuował w Techniku Łączności w Pszczynie na kierunku Eksploatacja Pocztowo-Telekomunikacyjna. Po powrocie z zajęć lekcyjnych Mieczysław pierwsze kroki kierował do MDK. Tam uczył się naprawy odbiorników radiowych i telewizyjnych. Instruktor nie był krótkofalowcem ale prowadził zajęcia z radioamatorstwa oraz telegrafii. Tam też pierwszy raz usłyszał stacje amatorskie na odbiorniku USP. W domu natomiast słuchał na odbiorniku radiofonicznym „Etiuda” z generatorem dudnieniowym BFO, który wykonał n lampie EF 80. W 1968 r. wstąpił do Klubu Łączności LOK SP9KAT w Bielsku Białej. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1968 r. W dniu 1.05. 1968 r. uzyskał licencję nasłuchową wystawioną przez ZOW PZK w Katowicach o znaku SP9-1666. Aktywnie prowadził nasłuchy i otrzymał bardzo dużo kart QSL z ponad 100 krajów.

Czytaj więcej: MIECZYSŁAW KRĘŻEL SP9EML

JERZY MIELCAREK SP3JUA

Jerzy Mielcarek  SP3JUA urodził się w 1961 roku w Lesznie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Lesznie. Będąc uczniem szkoły podstawowej wstąpił do Harcerskiego Klubu Łączności „Leszno” SP3ZAH. W 1974 r. otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP3-4071. Zezwolenie kategorii II ze znakiem SP3JUA, wystawione na adres Leszno ul Słowiańska 55, otrzymał w 1977 r.

W latach 1976 - 1979 był uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Lesznie o specjalności elektromonter. W 1976 r. brał udział w obozie Komendy Hufca ZHP Leszno w miejscowości Kliczków Osiecznica, gdzie był operatorem odpowiedzialnym za pracę radiostacji SP3ZAH/6. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Lesznie.

Czytaj więcej: JERZY MIELCAREK SP3JUA

EUGENIUSZ OSTROWSKI SP2GUC

Eugeniusz Ostrowski SP2GUC urodził się w dniu 2.07.1954 r. w Zalesiu gmina Brusy pow. Chojnice woj. Bydgoskie (obecnie pomorskie). W latach 1961-1969 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Zalesiu. W siódmej klasie, dzięki nauczycielowi panu Henrykowi Molskiemu, miał okazję zapoznać się z alfabetem Morse’a. Następnie naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Chojnicach w zawodzie elektromonter i jednocześnie wstąpił do Klubu Łączności LOK SP2KFQ w Chojnicach. Tam, pod okiem kierownika radiostacji klubowej Kazimierza Domozycha SP2GOD, zapoznał się ze sprzętem nadawczo-odbiorczym. Od 1969 r. jest członkiem Ligi Obrony Kraju i Polskiego Związku Krótkofalowców. Na przełomie lat 1971/1972 uczestniczył w kursie krótkofalarskim w Bydgoszczy, na którym wykładowcami byli: Ryszard SP2IW(sk), Zbyszek SP2IU(sk), Tadeusz SP2US (sk) oraz Bolesław SP2ESH (sk). W dniu 4.06.1972 r. zdawał egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną PIR w składzie: pan Jerzy Słomski (dyrektor OI PIR w Bydgoszczy) oraz SP2US, SP2IU, SP2IW i SP2 ESH.

Czytaj więcej: EUGENIUSZ OSTROWSKI SP2GUC

ZBIGNIEW MIKE SP3FNZ

Zbigniew Mike  SP3FNZ urodził się 11.11.1938 r w Michałowie, gdzie mieszkał do 2017 r. Ojciec Zbigniewa zginął jako żołnierz Armii Poznań pod Kutnem. Tam w 1945 r. rozpoczął naukę w czteroklasowej szkole w Michałowie. Kolejne trzy lata uczył się w szkole podstawowej w Zalesiu. Doskonale pamięta dom rodzinny, w którym przez lata jedynym sztucznym źródłem światła były lampy naftowe i karbidówki. Pamięta też budowę pierwszej linii elektrycznej. Mieszkańcy a w tym nieletni Zbyszek, w czynie społecznym robili wykopy pod drewniane słupy.

W bardzo młodym wieku musiał przejąć obowiązki głowy rodziny. Po ukończeniu szkoły rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej o specjalności ślusarz, którą ukończył w 1954 r.

Czytaj więcej: ZBIGNIEW MIKE SP3FNZ

KAZIMIERZ DRZEWIECKI SP2FAX

Kazimierz Drzewiecki SP2FAX  urodził się 13.05.1954 r. w Bydgoszczy. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 46 w Bydgoszczy, którą ukończył w 1969 r. Był członkiem sekcji modelarskiej przy Osiedlowym Domu Kultury „Glinki”, w której aktywnie uczestniczył. Zdobył dwa Mistrzostwa Polski w klasie A3 i A2. Sekcja ta jednak została rozwiązana a w jej miejsce uruchomiona została sekcja krótkofalarska, która w 1970 r. zorganizowała kurs krótkofalarski. Zajęcia prowadził Edmund SP2JL. W tym czasie otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP2-7278. W tym samym roku uczestniczył w obozie harcerskim Hufca ZHP Toruń w miejscowości Zamek Dybowski, którego komendantem był Marian SP2DEH (SK). Zajęcia krótkofalarskie na tym obozie prowadził Janek SP2BMX. Druga część obozu odbywała się w bazie harcerskiej w Funce koło Chojnic, gdzie 13 lipca 1970 r. zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia kategorii pierwszej przed komisją OI PIR w Gdańsku a jednym z egzaminatorów był Jurek SP2BZR.

Czytaj więcej: KAZIMIERZ DRZEWIECKI SP2FAX