JERZY MIELCAREK SP3JUA

Jerzy Mielcarek  SP3JUA urodził się w 1961 roku w Lesznie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3 w Lesznie. Będąc uczniem szkoły podstawowej wstąpił do Harcerskiego Klubu Łączności „Leszno” SP3ZAH. W 1974 r. otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP3-4071. Zezwolenie kategorii II ze znakiem SP3JUA, wystawione na adres Leszno ul Słowiańska 55, otrzymał w 1977 r.

W latach 1976 - 1979 był uczniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Lesznie o specjalności elektromonter. W 1976 r. brał udział w obozie Komendy Hufca ZHP Leszno w miejscowości Kliczków Osiecznica, gdzie był operatorem odpowiedzialnym za pracę radiostacji SP3ZAH/6. Po ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Lesznie.

 

W latach 1979 do 1982 r. był słuchaczem Technikum Mechaniczno-Elektrycznego dla pracujących o profilu elektrycznym. W 1979 r. był członkiem kadry młodzieżowej na największym w historii klubu kursie krótkofalarskim w Lubniewicach. Od 1980 r. pracował w Komendzie Chorągwi ZHP w Lesznie. W 1982 r. powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej w JW nr 5563 w Mrągowie a następnie w Śremie jako łącznościowiec. Służbę zakończył w 1982 r. w stopniu starszego szeregowego. W 1984 r. otrzymał zezwolenie kategorii pierwszej.

Uczestniczył w obozie harcerskim w ramach „Operacji Bieszczady 40” i był operatorem radiostacji SP3ZAH/8. Przez kolejne dwa lata pracował w Komendzie Hufca ZHP w Rawiczu na funkcji kwatermistrza. Od 1986 r. zatrudniony był w Zakładzie Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Poznań II Oddział w Lesznie. W 1989 r. wrócił do pracy w Rawiczu ale tym razem pracę otrzymał w Jednostce Wojskowej nr 1431.

Po likwidacji tej jednostki zatrudnienie znalazł w Jednostce Wojskowej 3477 w Lesznie na stanowisku szefa kompani, co nie dawało Jurkowi satysfakcji. Na jego wniosek skierowany został do Podoficerskiej Szkoły Łączności w Legnicy. Uczestniczył w 37 kursie podoficerskim. Dalszą służbę kontynuował w leszczyńskiej JW jako łącznościowiec.

W lach 80-tych był głównym operatorem stacji klubowej pracującej ze wszystkich 49 województw SP. W ten sposób umożliwił zainteresowanym zdobycie trudnego dyplomu wydawanego przez HKŁ „Leszno” pod nazwą „Harcerskim Szlakiem SP3ZAH”. Uczestniczył w wielu zawodach krótkofalarskich pod znakiem klubowym. Był współorganizatorem zawodów organizowanych przez klub. Brał czynny udział w kilku edycjach Leszczyńskiego Polnego Dnia a w 1986 zdobył pierwsze miejsce.

W 1988 r roku założył rodzinę ma dwie córki. Jedna z nich poszła śladami ojca i służy w wojsku -ukończyła Akademię Marynarki Wojennej. Druga jest biotechnologiem.

Gdy zapowiedziana została reorganizacja macierzystej jednostki poprosił o przeniesienie do Bydgoszczy. W latach 2001 do 2020 pracował w Regionie Wsparcia Teleinformatycznego (ostatnia nawa formacji) w Bydgoszczy.

Brał udział w misji pokojowej Organizacji Narodów Zjednoczonych w 17 i 25 zmianie UNIFIL LIBAN. Wtenczas pojawił się na pasmach amatorskich pod znakiem SP3JUA/OD5.

Na emeryturę przeszedł w 2020 roku w stopniu chorążego a w 2023 r. powrócił do rodzinnego Leszna.

Pod własnym znakiem przeprowadził około 30 tysięcy łączności z ponad 100 podmiotami DXCC. Pod znakiem klubowym SP3ZAH przeprowadził ponad 18 tysięcy QSO. Był operatorem SP3ZAH, który nawiązał największą liczbę łączności.

Za udział w misji ONZ otrzymał dwukrotnie Medal w służbie pokoju „UNIFEL”. Z inicjatywy klubu na wniosek ZOW PZK w Lesznie został wyróżniony brązowym medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” i odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności”. Komenda Chorągwi ZHP w Lesznie wyróżniła Jerzego brązową i srebrną honorową odznaką „Za zasługi dla Leszczyńskiej Chorągwi ZHP.”

 

TNX: SP3JUA 

                                                                                     Opr. SP3CUG, SP2BZR