EUGENIUSZ OSTROWSKI SP2GUC

Eugeniusz Ostrowski SP2GUC urodził się w dniu 2.07.1954 r. w Zalesiu gmina Brusy pow. Chojnice woj. Bydgoskie (obecnie pomorskie). W latach 1961-1969 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Zalesiu. W siódmej klasie, dzięki nauczycielowi panu Henrykowi Molskiemu, miał okazję zapoznać się z alfabetem Morse’a. Następnie naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Chojnicach w zawodzie elektromonter i jednocześnie wstąpił do Klubu Łączności LOK SP2KFQ w Chojnicach. Tam, pod okiem kierownika radiostacji klubowej Kazimierza Domozycha SP2GOD, zapoznał się ze sprzętem nadawczo-odbiorczym. Od 1969 r. jest członkiem Ligi Obrony Kraju i Polskiego Związku Krótkofalowców. Na przełomie lat 1971/1972 uczestniczył w kursie krótkofalarskim w Bydgoszczy, na którym wykładowcami byli: Ryszard SP2IW(sk), Zbyszek SP2IU(sk), Tadeusz SP2US (sk) oraz Bolesław SP2ESH (sk). W dniu 4.06.1972 r. zdawał egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną PIR w składzie: pan Jerzy Słomski (dyrektor OI PIR w Bydgoszczy) oraz SP2US, SP2IU, SP2IW i SP2 ESH.

 

ZSZ ukończył w 1972 r. i rozpoczął pracę w „Elektromontażu” Gdańsk. W następnym roku rozpoczął działalność krótkofalarską jako nasłuchowiec pod znakiem klubu Ligi Obrony Kraju w Chojnicach. Znak SP2-7194/K wielokrotnie klasyfikowany był w zawodach radiostacji klubowych SP/K w kategorii 3,5 MHz CW na czołowych miejscach. W latach 1973-1975 odbywał służbę wojskową w Jednostce w Giżycku na radiostacjach dużej mocy.

W 1976 r. rozpoczął pracę na PKP w Lokomotywowni Chojnice. A od 1987 r. na PKP Odział Zmechanizowanych Robót Drogowych Gdańsk z bazą Wierzchowo Człuchowskie.  Związek małżeński zawarł w 1978 r. i ma troje dzieci, siedmioro wnucząt oraz dwoje prawnucząt. Ukończył szkolenia, zdał egzaminy i otrzymał na stałe dyplom z tytułem mistrza w zawodzie elektromonter oraz uprawnienia do naprawy generatorów-urządzeń SHP (Samoczynne Hamowanie Pociągów). Odbył też szkolenia i co 5 lat ponawiał egzaminy w następujących specjalnościach: uprawnienia elektryczne SEP, uprawnienia pomiarowe skuteczności zerowania, oporności izolacji i stanowisk pracy oraz uprawnienia elektryczne i mechaniczne do odbioru technicznego maszyn i urządzeń na PKP. Od 1994 r. do czasu przejścia na emeryturę w 2014 r. był rencistą.

Pierwszą licencję kat. I ze znakiem SP2GUC, która wystawiona była na adres Zalesie 17, 89-633 Lubnia oraz uprawnienia operatorskie klasy A otrzymał 27.02.1973 r. Na falach eteru pod własnym znakiem pojawił się w dniu 3.12.1975 r. Pierwszą łączność przeprowadził za pomocą radiostacji RBM 1 i anteny G5RV ze stacją SP2KJH z Grudziądza. W Zalesiu dysponował także antenami: Dipol 2x19,5 m oraz W3DZZ z trapami SP5HS. Od Ryszarda SP2IW nabył odbiornik „Lambda 5” a od Edmunda SP2HGG nadajnik CW 3,5 - 28 MHz z lampą GU-50 w stopniu końcowym. W 1978 r. przeprowadził się do Chojnic. W latach 1982 - 2006 był kierownikiem radiostacji klubowej i głównym operatorem SP2KFQ z dorobkiem 30 000 łączności. W tym samym czasie na antenach drutowych przeprowadził łączności i uzyskał potwierdzenie za wszystkie podmioty - 340 wg aktualnej listy DXCC a na LoTW 336, co jest wyjątkowym osiągnięciem. Ze względu na brak możliwości zainstalowania anten kierunkowych postanowił aktywnie pracować w zawodach krajowych. Od 1984 do 2006 r. sklasyfikowany został 77 razy na pierwszych miejscach, 32 razy na drugiej pozycji i 14 razy na trzeciej. 31 razy był najlepszym telegrafistą zawodów (szczegóły w załączeniu).  Podobne osiągnięcia miał pod znakiem klubowym. Jako pierwszy przeprowadził potwierdzone łączności z wszystkimi gminami SP. W klubie prowadził szkolenia związane z operatorstwem jak i kursy odbioru i nadawania alfabetu Morse’a. Zdobył dziesiątki dyplomów krajowego współzawodnictwa dyplomowego. Na dzień 9.03.2023 r. pierwsze miejsca zajmuje w SPFF, PGA, Zamki SP, Grody SP, Twierdze i Forty, A.M.XX- Punkty Oporu, Pałace i Dwory. Posiada też setki dyplomów okolicznościowych krajowych i zagranicznych. W okresie 50 lat działalności krótkofalarskiej przeprowadził 111000 łączności telegraficznych i fonicznych na pasmach krótkofalowych jak i UKF-owych. Do najciekawszych łączności zalicza QSO z 1990 r. z ówczesnym prezydentem Argentyny dr Carlosem S Menem LU1SM. Do dyspozycji, oprócz wyżej wymienionych, miał anteny: Delta Pionowa 3.5 MHz, Delta Pozioma 3.5MHz, Doublet 2x21m, 12 AVQ, 14AVQ, GP7 z długimi a potem z krótkimi przeciwwagami oraz GP7DX produkcji Waldka SP7GXP na KF-ie oraz Big Star - 145 MHz, 5-cio elementowy Quad 145 MHz, 9-cio elementowa Yagi-145 i X-400 2m/70 cm na UKF-ie. Kolejno miał do dyspozycji TRX QRP CW/SSB produkcji SP2HGG, transwerter 28/144 MHz oraz wzmacniacz mocy KF na lampie QB3/300, TRX IC-735, IC-751A, IC-756PROIII + wzmacniacz na lampach 4xGU-50. Na UKF-e używał FM-ZEW, FT-290R ze wzmacniaczem mocy 100 W, FT-10R, IC-E2820, FT-65E.

Jest członkiem klubów: SP-DX-C (od 04.06.1992 r. z numerem 517), SP-CW-C (nr 028), U-CW-C (nr 241), SP-CC (nr 160), SP-OTC (nr członkowski 296), SP-DX-M (nr 142A). W latach 1994 do 2004 r. brał czynny udział w podkomisji a następnie komisji łączności ZG LOK. Posiada uprawnienia sędziego II stopnia nadanego przez ZG LOK (telegrafia, radioorientacja sportowa, wielobój łączności). Uzyskał III klasę sędziego ARS nadaną przez PZRS. Ukończył kurs obsługi urządzeń radionawigacji satelitarnej (GPS) w zastosowaniach sportowych oraz uzyskał uprawnienia do szkolenia zawodników oraz budowy tras zawodów z wykorzystaniem techniki GPS w ramach PZRS. Był jednym z sędziów w wielu zawodach ARS organizowanych przez ZG LOK i PZRS. Osiągnięcia Eugeniusza pokazane są w lokalnej prasie i telewizji kablowej „Petrus” w Chojnicach oraz w QTC i ŚR. Odznaczony został Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju ” oraz brązowym i złotym medalem „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”.

Uchwałą Zarządu Głównego PZK w 1996 r. otrzymał Odznakę Honorową PZK nr 471. Z powodu znacznego pogorszenia stanu zdrowia od 2004 r. zakończył wyczynową pracę w zawodach oraz działalność klubową i sędziowską.

Więcej informacji na stronie SP2GUC QRZ.com 

TNX: SP2GUC       

 

                                                                           SP3CUG, SP2BZR