MIECZYSŁAW KRĘŻEL SP9EML

Mieczysław Krężel SP9EML urodził się 14.02.1952 r. w Zabrzegu koło Bielska Białej. W latach 1958 - 1965 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 8 w Bielsku-Białej. Po ukończeniu szkoły zapisał się do Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Broniewskiego w Bielsku Białej. Uczestniczył w zajęciach sekcji radiotechnicznej, którą prowadził Władysław Kościelniak. Naukę kontynuował w Techniku Łączności w Pszczynie na kierunku Eksploatacja Pocztowo-Telekomunikacyjna. Po powrocie z zajęć lekcyjnych Mieczysław pierwsze kroki kierował do MDK. Tam uczył się naprawy odbiorników radiowych i telewizyjnych. Instruktor nie był krótkofalowcem ale prowadził zajęcia z radioamatorstwa oraz telegrafii. Tam też pierwszy raz usłyszał stacje amatorskie na odbiorniku USP. W domu natomiast słuchał na odbiorniku radiofonicznym „Etiuda” z generatorem dudnieniowym BFO, który wykonał n lampie EF 80. W 1968 r. wstąpił do Klubu Łączności LOK SP9KAT w Bielsku Białej. Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1968 r. W dniu 1.05. 1968 r. uzyskał licencję nasłuchową wystawioną przez ZOW PZK w Katowicach o znaku SP9-1666. Aktywnie prowadził nasłuchy i otrzymał bardzo dużo kart QSL z ponad 100 krajów.

 

Technikum ukończył w 1970 r. i uzyskał tytuł technika Teletechnika. W 1970 roku brał udział w obozie harcerskim zorganizowanym przez Katowicką Komendę Chorągwi w ramach Harcerskiej Akcji Sprawnościowej w Ogrodzieńcu. Tam uzyskał patent drużynowego. Po obozie utworzył harcerska drużynę łączności przy swoim technikum. Na obozie poznał Jurka SP9BGS oraz Grzegorza SP9BZM od okiem, których zapoznał się z pracą DX-ową oraz łącznościami SSB.

Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdawał w Oddziale Wojewódzkim PZK Katowicach. W składzie komisji był między innymi  Leon SP9DL (sk). To co zazwyczaj stanowi największy problem dla egzaminowanych (telegrafia) dla Mieczysława było sprawą bardzo prostą. Niestety przedmiot BHP był problemem, który znikł po trzecim podejściu. Pierwsze zezwolenie ze znakiem SP9EML nr 3458/70 wystawione było na początku listopada 1970 r. na adres Bielsko Biała Osiedle Grunwaldzkie blok 12/22. Pierwszą łączność przeprowadził na telegrafii w paśmie 7 MHz już 16.11.1970 r. ze stacją G3ZJD. Operatorem stacji był Richard z Windsoru. Wtenczas miał do dyspozycji własnoręcznie wykonany nadajnik na 2 lampach (VFO na ECC81 + G807). Po stronie odbiorczej był odbiornik radiofoniczny „ETIUDA”, do którego dorobił generator dudnieniowy BFO do odbioru stacji telegraficznych. W 1970 r. brał udział w międzynarodowych zawodach CQ WWDX. Latem 1971 r. brał udział w Obozie Hufca  ZHP Katowice zlokalizowanym na słynnej bazie w Kokotku.

Ze względu na problemy z łącznością telefoniczną wysłany został do podobozu w miejscowości Łącza w powiecie Gliwickim z zadaniem utrzymywaniem stałej łączności radiowej na 3,7 MHz 

W latach 1972 - 1973 odbywał zasadniczą służbę wojskową. Pierwsze miesiące w szkole podoficerskiej w Pniówku a następnie w Jednostce Wojskowej nr 3131 w Bielsku Białej. Służbę ukończył w stopniu kaprala. Po zakończeniu służby wojskowej rozpoczął pracę w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej na stanowisku zaopatrzeniowca. W 1976 r. zawarł związek małżeński z Zofią i ma dwoje dzieci. W dniu 18.02.1976 r. pod znakiem SP9 EML spełnił warunki renomowanego niemieckiego klubu szybkiej telegrafii i uzyskał dyplom HSC o numerze 775. W następnym roku założył w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bielsku Białej klub łączności LOK, który uzyskał znak SP9KUE. Mieczysław zbudował tranzystorową wzbudnicę HS-1000 oraz stopień mocy na GU-50. Po stronie odbiorczej był adaptowany do pracy amatorskiej demobilowy odbiornik 10 RT. Klubem kierował przez 13 lat. Od 1981 r. pełnił funkcję korownika biura ZOW PZK w Bielsku Białej. Funkcję tą pełnił do 1989 r. W tym czasie prezesem ZOW PZK w Bielsku Białej był Edward SP9WY. W październiku 1983 r.  został członkiem SP DX Clubu z nr 316 R. Od sierpnia 1991 r. został członkiem amerykańskiego klubu 10X i otrzymał dyplom z nr 54245. 15.09.1992 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Bielsku Białej na stanowisku podinspektora ds. technicznych w Wydziale Obrony Cywilnej - później Wydział Zarządzania Kryzysowego. Zorganizował Miejską Radiową Sieć Kierowania na wypadek specjalnych zagrożeń oraz bezprzewodową sieć alarmowania miasta.

W tym czasie nabył pierwsze urządzenie fabryczne tj. FT-277E oraz zamienił amatorską antenę na 3 elementowy beam produkcji tarnowskiej.

Następnym urządzeniem był TRX TS-850 oraz wzmacniacz  SB-220 a kolejną anteną była amerykańska TA-33. W tym czasie uzyskał pozwolenie uprawniające do pracy z mocą 500 W.

Mieszkał w 4 piętrowym bloku, gdzie instalacje anten zbiorczych typu AZART nie pozwoliły na pracę ze wzmacniaczem. Od 14.07.2001 r. jest członkiem SPOTC z nr 251. W 2007 r. przeprowadził się do nowego domu i postawił maszt o wysokości 10 m. a na nim zainstalował antenę kierunkową OB9-5 niemieckiej produkcji, która pracowała z nowym TRX-em IC-7300.Zainstalował też szereg innych anten na pasma od 160 m do 70 cm. Bierze udział w każdych prestiżowych zawodach takich jak SPDXC, WPXDXC czy WW DXC. Od 1995 r. bierze udział w Subregionalnych Zawodach IARU w paśmie 432 MHz z terenowych lokalizacji jak Klimczok, Wielka Racza i Wolbrom. W każdych lipcowych subregionalnych próbach IARU 144 i 432 MHz od 20 lat zajmuje pierwsze miejsce. Aktualnie czynny jest na wszystkich pasmach KF oraz 144 i 432 MHz i pracuje na telegrafii SSB i od kilku lat na FT8. Przeprowadził ponad 45 tysięcy łączności i ma potwierdzonych 334 podmioty DXCC. Na LOTW ma potwierdzone 295 podmiotów na CW, 259 na SSB, oraz 193 podmioty digi mode (total 310 podmiotów).Nadal jest członkiem PZK i udziela się od pięćdziesięciu lat w Klubie SP9KAT. Na emeryturę przeszedł w 2017 r.

Na wniosek Prezydenta Miasta Zbigniewa Leraczyk w 2002 r. został odznaczony Honorową Odznaką „Zasłużony dla Łączności” (ZL-13/1/02).

 

TNX: SP9EML