TADEUSZ SZYMKOWIAK SP9JA ex SP8JA

Tadeusz Szymkowiak SP9JA urodził się 10.01.1938 r w Wojniczu woj. krakowskie. Ojciec Tadeusza pracował przy budowie COP na terenach Małopolski, co wiązało się z częstymi zmianami miejsca zamieszkania. Latem 1944 r. wraz z rodziną uciekł z Baranowa do rodzinnego domu mamy w miejscowości Wojnicz koło Tarnowa. Jesienią tego samego roku rozpoczął naukę w dopuszczonej przez okupanta 4 klasowej szkole podstawowej, która mieściła się w prywatnym domu. Gdy zbliżał się front ciekli do małej wioski oddalonej od głównego traktu. Po przejściu wojsk ZSRR wrócili do domu, gdzie zastali na jego podwórzu dużą ilość skrzyń z amunicją do działka przeciwlotniczego, a w pomieszczeniach skrzynie z lampami radiowymi. Lampy te służyły ojcu do naprawy odbiorników radiowych ukrytych przed Niemcami. W 1945 r. rodzina przeniosła się do Mościc - dzielnica Tarnowa gdzie Tadeusz rozpoczął naukę w pięknej i nowoczesnej, jak na owe czasy, szkole podstawowej.

Mieszkali wtenczas w domu na terenie stacji transformatorowej 6/30 KV, której ojciec był kierownikiem. Od samego początku w domu był zawsze fabryczny odbiornik radiowy oraz własnej produkcji odbiorniki detektorowe. Tadeusz był zaskoczony odbiorem na falach długich popularnego volksemfangera rozmów podobnych do telefonicznych. Ojciec wyjaśnił, że to służbowa telefonia nośna na linii energetycznej 30 kV, która odbierana była na falach długich przez znajdujące się w pobliżu odbiorniki radiowe. Wtenczas zainteresował się dławikiem znajdującym się w ogrodzeniu stacji transformatorowej oraz dużych rozmiarów kondensatorem na pierwszym słupie linii energetycznej w kierunku Rożnowa. Kolekcję znaczków zamienił na odbiornik radiowy „Saba”, które miało 4 zakresy fal krótkich, w tym pasmo 40 m. Odbiór dziwnych rozmów w tym paśmie było początek krótkofalarstwa Tadeusza. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął szukanie szkoły związanej z kierunkiem elektrycznym. Niestety takowej w okolicy nie było i ostatecznie został uczniem Technikum Chemicznego w Mościcach. Jego zawód to Technik Technolog. W 1953 r. wpisał się na listę uczestników kursu prowadzonego przez radioklub Ligi Przyjaciół Żołnierza w Tarnowie. W czasie trwania kursu w maju 1954 r., który prowadzili Marian SP9CS i Józef SP9CG otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP9-212. Do tej samej klasy uczęszczał drugi nasłuchowiec a mianowicie Jacek SP9-213 późniejszy SP9AKD. Rok później spotkał Andrzeja SP9-214 (później SP9NH). Tadeusz zbudował pierwszy nadajnik CW dla klubu SP9KAO. Po ukończeniu kursu w 1955 r. zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia. We wrześniu 1955 r rozpoczął pracę w zakładach Azotowych w Mościcach. Była to praca głównie administracyjna, która nie dawała Tadeuszowi satysfakcji. Jednak do zakładu trafia dużo pomiarowego sprzętu elektronicznego a Tadeusz już wtenczas posiadał dużą wiedzę w tej dziedzinie, co pozwoliło mu przejście do wydziału pomiarów i automatyki. W 1956 r. wraz z kolegami Marianem Salamonem SP9CS, Kazimierzem Sajdakiem SP9 211 (późniejszy SP9MH) i Andrzejem Oskędrą SP9-214 (późniejszy SP9NH) zbudowali nadajnik klubowy do pracy CW i AM na pasma 3,5, 7 i 14 MHz z lampą GK-71 w stopniu końcowym. W latach 1956 - 1957 był bardzo aktywnym operatorem stacji klubowej. Pod znakiem SP9-2012 uczestniczył w IV Międzynarodowych Zawodach Krótkofalowców LPŻ, które odbywały się w 1956 r. Brał udział w zawodach telegrafistów w Straszęcinie. Wchodził w skład ekipy klubu SP9KAO, która zainstalowała urządzenia na szczycie wzniesienia Wał, gdzie pracowała w ramach Polnego Dnia 56. Po długim okresie oczekiwania z komunikatu Centralnej Radiostacji LPŻ dowiedział się, że otrzymał znak SP9JA. Natychmiast pożyczył z klubu popularną radiostację RBM-1 zawiesił antenę 30 m skośny promień i czekał na dokument. Niestety

rozczarował się, gdy na zezwoleniu zobaczył, że licencja wystawiona w dniu 25.04.1957 r. na adres Tarnów-Świerczków ważna jest od 26.05.1957 r. Pierwszą łączność pod własnym znakiem przeprowadził telegrafią w paśmie 80 metrów w dniu 26.05.1957 r. z Marianem SP9CS. 

W 1957 r. powstał Oddział Tarnowski PZK. Tadeusz został wice prezesem zarządu. Od 3.04.1958 r. był czynny na własnym sprzęcie. Był to odbiornik z podwójną przemianą i nadajnik z lampą RL12P35 w stopniu końcowym, którą otrzymał od kolegi z Włocławka. Jednak ze względu na brak odpowiednich przełączników mógł pracować tylko na jednym paśmie. W tym czasie rozpoczął pracę dx-ową na CW w paśmie 21 MHz. Ze względu na obietnicę otrzymania własnego mieszkania 1959 r. przeniósł się do pracy w Dębicy w województwie rzeszowskim.

Otrzymał mieszkanie w bloku na I piętrze przy ul. Leśnej 1 m. 14 w sąsiedztwie z dyrektorem naczelnym i dyrektorem technicznym swojej firmy. Miał możliwości zawieszenia anten. Od roku 1960 rozpoczął pracę pod znakiem SP8JA. Jednak pojawienie się na paśmie powodowało zakłócenia w odbiorze telewizji między innymi w odbiornikach szefostwa. Wtenczas pracował na pełno zakresowym odbiorniku zabudowanym w skrzynce Thorna EB. VFO kluczowane było kwarcem oraz stopni mocy własnego wykonania. Wspierał klub LOK SP8KKM w Dębicy. Wizytujący ten klub Prezes ZG LOK gen. Zbigniew Szydłowski wysoko ocenił działalność klubu bez etatowego kierownika a koledzy klubowi przypisali sukces Tadeuszowi. Kilka razy był uczestnikiem zawodów Terenowych QRP w Bułgarii. Był uczestnikiem kursu w Charzykowej i uzyskał uprawnienia sędziego Amatorskiej Radiolokacji Sportowej wtenczas zwanymi „Łowy na lisa”. Już 25.01.1962 r. został członkiem SPDX C (nr 32). Rok później w zawodach WWDXC zajął 1 m. W SP w drugie SOSB 21 CW. Podczas VII Zjazdu Krajowego PZK odbywającego się w dniach 27 - 28.03.1973 r. został wybrany na członka ZG PZK i wszedł w skład zespołu ds. sportowych.

W 1975 r. wrócił do Tarnowa i pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie. (Technik – technolog – instruktor). W dniu 16.11.1975 r. powstał drugi raz Oddział Wojewódzki PZK w Tarnowie, a Tadeusz wybrany został sekretarzem ZOW. W 1977 r w SPDXC zajmuje 8 m na CW w pasmie 14 MHz i 4 m w kategorii 14 MHz SSB. W SPDXC 83 stanął na najniższym stopniu podium. 5 m. zdobył w SPDX C 85 w paśmie 7 MHz. W Interconteście KF 1980 Mix był wykazany na 19 m. X Zjazd SPDX C, który odbył się w dniach 3 i 4 września 1977 r. w Chorzowie powierzył mu funkcję managera ds. wydawnictw. Natomiast na XII Zjeździe, który odbył się także w Chorzowie w dniach 6 – 7.10. 1979 r. został wybrany członkiem zarządu. W 2000 r. został członkiem SP OTC (nr członkowski 130). W celu uaktywnienia  gmin bez krótkofalowców pracował z okręgów: SP2,SP4,SP5 i SP9.W 2006 r. został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OT PZK w Tarnowie. Funkcję ta pełnił przez kilka kadencji.  W 2015 r. zmarła żona Tadeusza, która mimo 12 przeprowadzek zachował dzienniki stacyjne i inne pamiątki związane z krótkofalarstwem. Aktualnie mieszka w miejscowości Handzlówka 370. Łącznie przeprowadził ponad 20 tysięcy łączności z 277 podmiotami.  Liczba zaliczonych podmiotów na poszczególnych pasmach przedstawia się następująco: 160 m - 56, 80 m - 101, 40 m - 157, 30 m - 167, 17 m - 88, 15 m - 169, 12 m - 26 i 10 m - 139 podmiotów. Najwięcej podmiotów DXCC uzyskał pracując na telegrafii - 236. Na fonii (AM-SSB) przeprowadził łączności z 218 podmiotami. Tadeusz aktywnie pracował z zastosowaniem trybów cyfrowych. Na RTTY ma zaliczone 93 podmioty, na PSK - 131 podmiotów. W ostatnich latach aktywny jest na FT8 - przeprowadził ponad dwa tysiące łączności z 109 podmiotami.

Z inicjatywy Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Tarnowie  w dniu 11.04.1984 r. otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi

Zarząd Główny PZK uchwałą z 1978 r. nadał Tadeuszowi Odznakę Honorową PZK (nr 98). W 2003 r. otrzymał Złotą Odznakę Honorową PZK (nr 31/Z).

Posiada też odznaki nadane przez LOK.

 

TNX: SP9JA, SP9IEK, SP8DA, SQ9AOR      SP3CUG, SP2BZR, SP8TK, SP9LDB.