JAN WÓJCIKOWSKI SP9DR (1918 – 2002)

Jan Wójcikowski SP9DR  urodził się 28.12.1918 r. w Będzinie. Od 1.10.1945 r. był pracownikiem Politechniki Śląskiej. W 1948 r. ukończył studia inżynierskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach uzyskując tytuł inżyniera mechanika jednocześnie pracując jako młodszy asystent w Katedrze mechanicznej technologii materiałów Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej. Po uzyskaniu tytułu inżyniera pracował na stanowisku starszego asystenta. W trakcie pracy w 1952 r. obronił pracę magisterską i otrzymał tytuł magistra inżyniera mechanika. W okresie od 1.09.1956 r. do 31.08.1958 r. był prodziekanem Wydziału Mechanicznego.

Czytaj więcej: JAN WÓJCIKOWSKI SP9DR (1918 – 2002)

ZDZISŁAW NOWACKI SP3FTA

ZDZISŁAW NOWACKI SP3FTA

 

Zdzisław Nowacki SP3FTA urodził się 24.06.1951 r. w Rawiczu. Szkołę Podstawową nr 2 w Rawiczu ukończył w 1965 r. Następnie naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej o specjalności elektromonter. Szkołę ukończył w1970 r. W tym samym roku zdał egzamin czeladniczy.

W 1969 r został członkiem Harcerskiego Klubu Łączności SP3ZHW w Rawiczu, którego przewodniczącym był Janek SP3AXI. W 24.11.1969 r. otrzymał licencję nasłuchowa ze znakiem SP3 4040.W tym czasie został instruktorem ZHP i otrzymał stopień przewodnika.

W latach 1970 - 1971 odbywał Zasadnicza Służbę Wojskową w jednostce radiotechnicznej w Jeleniej Górze (Szkółka Specjalistów Wojskowych) a następnie w JW w Świdwinie.

Czytaj więcej: ZDZISŁAW NOWACKI SP3FTA

ZENON DEMBEK SP2DE ex SP2BC

Zenon Dembek  SP2DE urodził się 28.09.1929 r. w Łabiszynie powiat Żnin dawniej Szubin.Od wczesnego dzieciństwa miał problemy ze wzrokiem. W 1932 r. ojciec Zenona powołany został do służby wojskowej, a następnie trafił do obozu jenieckiego w Ostaszkowie. Matka wraz z dziećmi została wykwaterowana z rodzinnego domu na jeden pokój. W wyniku choroby matki Zenon trafił do rodziny ojca do Kamionki na tzw. Kościewi. Od 1942 r. do 1945 r. mieszkał wraz z rodziną w Bydgoszczy przy ul. Pięknej gdzie nauczył się języka niemieckiego. W tym samym roku wrócił do rodzinnego domu w Łabiszynie. Po wojnie ukończył szkołę podstawową w Łabiszynie, a następnie Gimnazjum w Bydgoszczy. Kolejnym etapem edukacji były kursy zawodowe, na których zdobył zawód elektryka. Na domowym radioodbiorniku „Aga” prowadził nasłuch „Gdyni Radio”.

Czytaj więcej: ZENON DEMBEK SP2DE ex SP2BC

JERZY POCZEKAJ SP3CRS (1951 - 2011)

Jerzy Poczekaj SP3CRS urodził się 16.12.1951 r. we Włoszakowicach w powiecie leszczyńskim. Uczęszczał do miejscowej Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego w latach  1958 - 1965.  Naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lesznie w specjalności elektromonter.

W tym czasie Ryszard (późniejszy SP3CUG) i Ryszard Król uruchomili we Włoszakowicach Radio-Klub Ligi Obrony Kraju. Jurek wstąpił do klubu i aktywnie uczestniczył w jego pracach. Latem 1967 r. Jurek oraz pozostali członkowie klubu uczestniczyli w kursie krótkofalarskim w Olejnicy, który zorganizowany został przez Inspektorat Łączności Wielkopolskiej Chorągwi ZHP pod przewodnictwem „człowieka legendy” hm. Jana Bonikowskiego SP3AXI. W ostatnim dniu kursu odbył się na obozie egzamin na świadectwo uzdolnienia przed komisją ZOW PZK w Poznaniu w składzie: Jan Klewenhagen SP3AK, Edward Musioł SP3GZ i Zdzisław Przanowski SP3AJX.     

Czytaj więcej: JERZY POCZEKAJ SP3CRS (1951 - 2011)

PIOTR NITECKI SP9BWJ (1942 – 2014)

Piotr Nitecki SP9BWJ urodził się 12.04.1942 r. w Krakowie. Po wojnie rodzina Niteckich mieszkała w Krakowskiej Elektrowni przy ul. Dajwór. W rodzinnym domu miał do dyspozycji radioodbiornik, przy którym przesiadywał wile godzin i uniemożliwiał ojcu słuchania radia. Wtenczas ojciec zbudował mu odbiornik detektorowy ustawiony na lokalną stację radiofoniczną. Uczestniczył w rodzinnych wycieczkach i spływach kajakowych.

W czasie przeprowadzki do Nowej Huty, a miało to miejsce w 1953 r. Piotr znalazł ukrywane przez ojca w czasie okupacji lampy i inne podzespoły. Ze względu na odległość od krakowskiego nadajnika detektor przestał spełniać swoja rolę i Piotr zaczął myśleć o kolejnym urządzeniu. Przy pomocy ojca zbudował odbiornik na jednej lampie, który był zasilany z baterii. Pod koniec nauki w szkole podstawowej wiedział, że jego pasją będzie radioamatorstwo. W niewielkiej odległości od domu działał radioklub Ligi Przyjaciół Żołnierza ze stacją o znaku SP9KBY. Bez chwili wahania wstąpił w szeregi członków tego klubu. W szkole poznał Ludwika Nowaka późniejszego SP9ADV.

Czytaj więcej: PIOTR NITECKI SP9BWJ (1942 – 2014)

BOHDAN DONDERSKI SP2RQ (1933 - 2012)

 

  Bohdan Donderski SP2RQ urodził się 28.09.1933 r. w Gdyni. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 2 w Gdyni w 1940 r. Do szkoły chodził do 1945 r. Po unormowaniu się sytuacji piątą klasę ukończył już w szkole polskiej. Jesienią 1945 r. rozpoczął naukę w Gimnazjum prowadzonym przez  o.o. Jezuitów w Gdyni. W 1947 r. przeszedł do Gimnazjum Handlowego w Gdyni (późniejsze Technikum Handlu Zagranicznego o profilu szkoły morskiej). Zainteresowanie radiotechniką i prowadzeniem łączności radiowej przejął po ojcu, który był wojskowym radiotelegrafistą a następnie pracował w służbie morskiej. W 1951 r. uczestniczył w kursie radiotelegrafistów organizowany przez radioklub Ligi Przyjaciół Żołnierza w Gdyni. Kurs ukończył jako prymus. Po kursie otrzymał licencję nasłuchowca ze znakiem SP2 -120. Maturę złożył w 1952 r.

Czytaj więcej: BOHDAN DONDERSKI SP2RQ (1933 - 2012)

EDWARD CYRAN SP9EK (1920 - 1989)

 

Edward Cyran SP9EK urodził się 16.01.1920 r. w Raciborzu.  Po ukończeniu szkoły podstawowej naukę kontynuował w średniej Szkole Handlowej Rybniku, którą ukończył w 1939 r. Do 1.08.1939 r. mieszkał w Wodzisławiu Śl. w budynku poczt i tam słuchał na pasmach amatorskich na odbiorniku O-V-1. Pierwszą stacją i najczęściej słyszaną przez Edwarda był Paweł Kaniut SP1RG. Drugą stacją był Bronisław Karolczak SP1AW zamieszkały w Wodzisławiu Śląskim i sporadycznie pojawiający się na pasmach z urządzenia brata ze względu na studia w Pradze Czeskiej Tadeusz Karolczak SP1FO. W sierpniu 1939 r. uczestniczył w obozie krótkofalowców ZHP zorganizowanego przez GK ZHP w Górkach Wielkich koło Brennej w Beskidach, gdzie instruktorami byli Zygmunt Potocki SP5ZP i Zbigniew Rybka po wojnie SP8HR. Obóz zakończył się na trzy dni przed planowanym terminem w związku z nastrojami przed wybuchem II Wojny Światowej.

Czytaj więcej: EDWARD CYRAN SP9EK (1920 - 1989)