JÓZEF WITOLD OWCZARSKI SP3JHR (1935 – 2019)

 

Józef Owczarski SP3JHR urodził się 3.03.1935 r. w Jarocinie. Szkołę Podstawową ukończył w Jarocinie w 1950 r. Naukę kontynuował w latach 1950 – 1954 w Technikum Taboru Kolejowego w Poznaniu. Jego zainteresowania radiotechniką miały już miejcie gdy miał 11 lat. Wtenczas wiele godzin spędzał w warsztacie radiowym. Tam poznał podstawy elektrotechniki i zbudował pierwsze odbiorniki detektorowe. Następnie budował reakcyjne odbiorniki lampowe na KC1, które zasilane były akumulatora i baterii anodowej. W czasie nauki w Poznaniu dowiedział się o istnieniu radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza. Tak ukończył kurs radio i elektro minimum. W 1951 r. otrzymał licencję nasłuchowca ze znakiem SP3-332. Został członkiem radioklubu SP3KAU. Tam spotkał min. Alfreda SP3PJ, Bernarda SP3PD, Eugeniusza SP3ND oraz Juliana SP3PL. 

 

Wspólnie z Maksem (późniejszym SP3MY) zapisał się na kurs krótkofalarski. Egzamin na świadectwo uzdolnienia obaj zaliczyli z wynikiem pozytywnym w dniu 10.03.1953 r. Po uzyskaniu stosownych uprawnień podjęli działania mające na celu uruchomienie w swoim mieście radioklubu przy Zarządzie Powiatowym LPŻ. Klub powstał 19.10.1953 r. Na pierwszym zebraniu Józef wybrany został prezesem klubu i funkcję ta pełnił przez ponad 40 lat. Klub otrzymał znak SP3KCK, ale dopiero w 1957 r. W latach 1955 do 1957 odbywał służbę wojskową w JW Łączności w Gubinie. W 1961 r. wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców. Był współorganizatorem kursów krótkofalarskich i imprez łączących turystykę i krótkofalarstwo. O własną licencję wystąpił w 1973 r. Znak SP3JHR otrzymał 25.10.1973 r. Otrzymał też uprawnienie operatorskie klasy „A” nr 13/345. Pierwszą łączność przeprowadził z Emilem SP2CC. Często „pojawiał się” na przemiennikach amatorskich. W latach 90-tych był bardzo aktywny na pasmach emisją RTTY i SSTV.  Na początku XXI wieku rozpoczął pracę przy zastosowaniu trybu PSK. Przez cały okres posiadania licencji był też czynny na fonii i telegrafii. Uczestniczył w dziesiątkach zawodów krótkofalarskich pod znakiem własnym i klubowym. Na przełomie wieków miał zaliczonych prawie 300 podmiotów DXCC i zdobytych 180 dyplomów. Był społecznikiem i działaczem Polskiego Związku Działkowców, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Był członkiem Rady Nadzorczej Jarocińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Jako Radny Miasta dbał o porządek i czystość na terenie miasta. Był miłośnikiem muzyki operetkowej. W dniu 17.02.2001 r. został przyjęty do Klubu Seniorów SP OTC (nr członkowski 244).

Za aktywną i wielokierunkową działalność zawodową i społeczna otrzymał: Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Zasłużony Pracownik Łączności (1987 r.). Zarząd Główny PZK wyróżnił Józefa Odznaką Honorową PZK (nr 480). Zarząd Główny LOK nadał mu Złotą Odznakę „Zasłużony działacz LOK”. Z inicjatywy PTTK przyznano mu Złotą Odznakę Turystyki Górskiej.

Józef Owczarski zmarł 6.01.2019 r. Ni możemy ustalić miejsca pochówku. Wiemy, że żona Halina spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Jarocinie. (Sektor 3, rząd 4 nr grobu 23)

 

TNX: SP3AMZ

 

SP3CUG, SP2BZR, SP9LDB