JERZY POCZEKAJ SP3CRS (1951 - 2011)

Jerzy Poczekaj SP3CRS urodził się 16.12.1951 r. we Włoszakowicach w powiecie leszczyńskim. Uczęszczał do miejscowej Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego w latach  1958 - 1965.  Naukę kontynuował w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lesznie w specjalności elektromonter.

W tym czasie Ryszard (późniejszy SP3CUG) i Ryszard Król uruchomili we Włoszakowicach Radio-Klub Ligi Obrony Kraju. Jurek wstąpił do klubu i aktywnie uczestniczył w jego pracach. Latem 1967 r. Jurek oraz pozostali członkowie klubu uczestniczyli w kursie krótkofalarskim w Olejnicy, który zorganizowany został przez Inspektorat Łączności Wielkopolskiej Chorągwi ZHP pod przewodnictwem „człowieka legendy” hm. Jana Bonikowskiego SP3AXI. W ostatnim dniu kursu odbył się na obozie egzamin na świadectwo uzdolnienia przed komisją ZOW PZK w Poznaniu w składzie: Jan Klewenhagen SP3AK, Edward Musioł SP3GZ i Zdzisław Przanowski SP3AJX.     

Jurek po udanym egzaminie podjął starania o zezwolenie, ale będąc niepełnoletnim musiał uzyskać zezwolenie rodziców. Mama Jurka była przychylna, ale ojciec był przeciwny. W negocjacjach brał udział Ryszard (późniejszy SP3CUG), który mieszkał w odległości 100 m. Po kilku tygodniach podpis ojca przypieczętował ważność wniosku. Licencję ze znakiem SP3CRS otrzymał w 1968 r. 

Mimo wyjątkowo trudnych warunków antenowych i braku poparcia ze strony ojca powiesił antenę drutową i przy użyciu radiostacji demobilowej typy RBM1 w 1969 r. przeprowadził pierwsze łączności. Wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców. Po upadku klubu LOK został członkiem Harcerskiego Klubu Łączności „Leszno” SP3ZAH. W tym czasie Czesław brat - bliźniak Jurka zaczął się też interesować krótkofalarstwem i otrzymał licencję o znaku SP3FUK. 

Jurek po ukończeniu szkoły w 1968 r. rozpoczął pracę w Zagłębiu Miedziowym w Lubinie. 

W latach 1970 - 1972 odbywał służbę wojskową, gdzie po okresie „unitarki” został dowódcą radiostacji lotniska a następnie dowódcą radiostacji w JW w Koszalinie.

W 1973 r. zawarł związek małżeński - miał dwóch synów.

Po ślubie małżonkowie zamieszkali we własnym domu również we Włoszakowicach, ale przy ulicy Leszczyńskiej 47. W 1971 r. powstała przy Gminnej Szkole Zbiorczej sekcja HKŁ „Leszno”, która rok później przekształca się w samodzielny klub, który otrzymał znak SP3ZEH a Jurek stał się operatorem odpowiedzialnym tej stacji. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych aktywnie uczestniczył w zawodach krótkofalarskich. Zdobył wiele dyplomów okolicznościowych.

Od 1972 r. do 1985 r. pracował w zakładzie energetycznym w Lesznie. Następnie podjął pracę w bardzo trudnych warunkach w miejscowej betoniarni. Warunki te przyczyniły się do podjęcia własnej działalności gospodarczej, którą  było prowadzenie wspólnie z żoną własnego gospodarstwa ogrodniczego. 

W dniu 18.12.1998 r. został członkiem Klubu Seniorów SP OTC (nr członkowski 207). Z inicjatywy brata Czesława we Włoszakowicach powstał klub krótkofalowców, a Jurek został operatorem odpowiedzialnym radiostacji SP3DIG. Od 2005 r. zmagał się z chorobą.

Jerzy Poczekaj zmarł 19.12. 2011 r. i pochowany został na Cmentarzu Parafialnym w Włoszakowicach.

 

TNX: SP3AMZ, Maria siostra SP3CRS, Jacek - syn SP3CRS

 

                                                                                      SP3CUG, SP2BZR, SP9LDB, SP8GSC