ALEKSANDER KARAMON SP8ASP (1934 - 2016)

Aleksander Karamon SP8ASP urodził się 16.10.1934 r w Jaśle. Od dziecka zawiązany był z piłką. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Jaśle naukę kontynuował w szkole o profilu elektrycznym w Turaszówce koło Krosna. Po Zdobyciu zawodu powołany został do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Służył w 23 Batalionie Radiowym w Warszawie. Tam ukończył kurs telegrafii przeniesiony został do V Pułku Łączności z przydziałem na węzeł radiowy Ministerstwa Obrony Narodowej. Była to praca w sieci Układu Warszawskiego. W wojsku miał możliwości odbioru stacji amatorskich co często czynił. Został radiotelegrafistą I klasy.

Po powrocie z wojska wolny czas dzielił na dwie pasje. Piłka nożna w trzecioligowej drużynie „Czarni” Jasło oraz krótkofalarstwo. Został członkiem klubu Krótkofalowców Polskiego Związku Krótkofalowców SP8PJG. Pierwsze kroki w łącznościach amatorskich na stacji klubowej stawiał pod okiem Zenona Kamińskiego SP8AHI. Kolejno działał w Radio Klubie Ligi Obrony Kraju SP8KJX.

Otrzymali licencję nasłuchwca ze znakiem SP8-7020. Przeprowadził kilkanaście tysięcy nasłuchów i uzyskał potwierdzenia kartami QSL z ponad 100 krajami. W 1960 r wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców.

Z bardzo dobra znajomością telegrafii i zdobytym doświadczeniem na stacji klubowej oraz po przeprowadzeniu tak wielu nasłuchów egzamin na świadectwo uzdolnienia zdał bez najmniejszego problemu. Wystąpił do Ministerstwa Łączności o wydanie zezwolenia, na które czekał bardzo długo. Służba Bezpieczeństwa stawiała mu pytania jaki będzie miał korzyści z tytułu posiadania licencji. Odpowiedź mogła być tylko jedna- to hobby. Dzięki pomocy jaką udzielił mu Wacław Ponikowski SP5FD były wice prezes PZK ZG PZK w dniu 6.02.1963 r. otrzymał zezwolenie ze znakiem SP8ASP wystawione na adres Jasło ul. Adama Mickiewicza 7/9.

Pierwszą łączność nawiązał z OZ4DX. W tym czasie zakończył karierę zawodniczą i został trenerem juniorów. Od 1971 r. był członkiem SPDXC (nr 128).

W latach od do był QSL Managerem okręgu SP8.  W tym czasie zmienił miejsce zamieszkania na Jasło ul.Kornela Ujejskiego 28/30

W 1978 r uzyskał kwalifikację sędziowską. Sędziował ponad 1500 spotkań piłkarskich w różnych klasach rozgrywek. Był członkiem Zarządu MZKS Czarni Jasło. Pełnił tez funkcję kierownika biura tego klubu.

Do Klubu Seniorów SP OTC wstąpił w dniu 2.07.1996 r. (nr członkowski 127).

Był delegatem na XV Krajowy Zjazd PZK w Ryni, który obradował w dniach 21 - 23 maja 2004 r. Aktywnie uczestniczył w krajowych i międzynarodowych zawodach krótkofalarskich.

W swoich zbiorach posiadał wiele cennych dyplomów wyczynowych.

Za wieloletnią aktywną działalność na rzecz Polskiego Związku Krótkofalowców Aleksander otrzymał Odznakę Honorową PZK (nr 153). Uchwałą ZG PZK z dnia 12.06.2010 r. nadano mu Złotą Odznakę Honorową PZK (nr 71/Z). Zarząd Oddziału Podkarpackiego nadał Aleksandrowi tytuł Honorowego Członka a

Aleksander Karamon zmarł 24.04.2016 r. i pochowany został na Starym Cmentarzu Komunalnym w Jaśle przy ul. Zielonej.

 

TNX: Redakcji „Nowiny 24”

 

                                                                          SP3CUG, SP2BZR