EDWARD CYRAN SP9EK (1920 - 1989)

 

Edward Cyran SP9EK urodził się 16.01.1920 r. w Raciborzu.  Po ukończeniu szkoły podstawowej naukę kontynuował w średniej Szkole Handlowej Rybniku, którą ukończył w 1939 r. Do 1.08.1939 r. mieszkał w Wodzisławiu Śl. w budynku poczt i tam słuchał na pasmach amatorskich na odbiorniku O-V-1. Pierwszą stacją i najczęściej słyszaną przez Edwarda był Paweł Kaniut SP1RG. Drugą stacją był Bronisław Karolczak SP1AW zamieszkały w Wodzisławiu Śląskim i sporadycznie pojawiający się na pasmach z urządzenia brata ze względu na studia w Pradze Czeskiej Tadeusz Karolczak SP1FO. W sierpniu 1939 r. uczestniczył w obozie krótkofalowców ZHP zorganizowanego przez GK ZHP w Górkach Wielkich koło Brennej w Beskidach, gdzie instruktorami byli Zygmunt Potocki SP5ZP i Zbigniew Rybka po wojnie SP8HR. Obóz zakończył się na trzy dni przed planowanym terminem w związku z nastrojami przed wybuchem II Wojny Światowej.

 

Żartobliwie wspomina, że już przed wojną zajmował się działalnością nadawczą. W czasie nadawania audycji antypolskiej z Gliwic podłączał 80 m antenę do urządzenie służącego do elektromasażu. Powodowało to zakłócenia nie tylko stacji niemieckiej, ale także wszystkich innych na terenie całego Wodzisławia. 

Okupację spędził na robotach przymusowych w fabryce brykietów przy kopalni węgla brunatnego w GroB - Kayna Merseburg. Do kraju wrócił w czerwcu1945 r. Zaczął uczęszczać do klubu LPŻ Katowicach przy Rynku nr 4. Tam poznał Tadeusza Boehm później SP9EU, Zbyszka Pollo później SP9EC, Edwarda SP9CK, Janusza SP9DT. Egzamin na licencję zdawał w 1950 r. w Gliwicach razem z SP9DT, SP9EC a ich egzaminatorem był Edward SP9CK. 

W 1951 roku był kierownikiem - operatorem odpowiedzialnym radiostacji klubowej LPŻ w Rybniku SP9KAZ. Licencję ze znakiem SP9EK (284/A) otrzymał 5.06 1956 r. (Inna wersja mówi o 1953 r.)

Wspólnie z kolegami utworzył radioklub przy ZP LPŻ w Rybniku. Zorganizował kurs krótkofalarski, z którego wywodzą się: SP9AHB, SP9AHC, SP9AKW, SP9EBQ, SP9RJ.

W związku z problemami w zakresie prolongaty zezwolenia klubowego w 1952 r. SP9EK i jego członkowie odeszli z LPŻ i założyli klub harcerski ze znakiem SP9PZD.

Pomagał przy organizacji klubu PZK SP9PAP a z tego okresu wywodzą się: SP9AHA (1960), SP9AUS (1963), SP9ETK (1971), SP9ERV (1971), SP9FUC (1972), SP9FUU (1972), SP9FRZ (1972), SP9FTJ (1972). 

W 1970 r z ramienia ZOW PZK w Katowicach był opiekunem Klubu Krótkofalowców działającego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wodzisławiu Śląskim.

Wielokrotnie organizował kurs nauki telegrafii. Na początku lat sześćdziesiątych prowadził kurs krótkofalarski w ramach obozu katowickiej Chorągwi ZHP w Centurii. Radiotechnikę wykładał dh Jacek Roykiewicz SP9DI a pozostałe zajęcia Edward. W1983 r. prowadził kurs w Technikum Górniczym w Rybniku, którego uczestnikami była młodzież z tej szkoły oraz członkowie z klubów SP9PZD, SP9PRO, SP9ZAF i SP9KCI.

Wielokrotnie uczestniczył w obozach harcerskich Hufca ZHP Bytom zorganizowanych na terenie bazy w Kokotku, gdzie królował niezapomniany Marian SP9CJW.

W 1961 wybrany został członkiem zarządu Oddziału Katowickiego PZK. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Oddziale PZK w Katowicach został na Zjazdach w 1970 i 1973 r. Był także członkiem Oddziałowej Komisji Eterowej.

19.11.1979 r. przeszedł zawał serca i nalazł się w Szpitalu Górniczym. Po sześciu tygodniach wypisał się na własne żądanie i wrócił do domu. Problemy zdrowotne były powodem przejścia na rentę a w 1980 r przeszedł na emeryturę. Jego ostatnim zakładem pracy był PPPW „PREFBET” gdzie był zatrudniony na stanowisku kierownika działu Socjalno-Administracyjnego.

W dniu 23.02.1983 r napisał pismo do gen. Jaruzelskiego w sprawie zwrotu licencji w pierwszej kolejności dla inwalidów- rencistów. W dniu 24.03.1983 r. otrzymał odpowiedz z Gabinetu Ministra MON, że jego pismo przesłane zostało do Ministra Łączności. Kolejne pismo w tej sprawie otrzymał z Głównego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Radiowej w Warszawie, który informował, że licencję zwrócono w dniu 31.03.1983 r.

Edward poczuł się oburzony, bo wnioskował o licencje dla wielu a odpowiedz dotyczyła jego sprawy osobistej. Jednak okazało się, że licencje otrzymywali kolejny koledzy. Przeżywał bardzo wiadomość o skreśleniu z ewidencji nadawców bez poddania powodów siedmiu nadawców z oddziału katowickiego a w tym SP9LIP, który był instruktorem SP9ZAF. Edward aktywnie wspierał z pozytywnym rezultatem odwołanie kol. SP9LIP.

W dniu 16.06.1983 r. został członkiem SP OTC (nr członkowski 053). W grudniu 1983 r. jako senior i inicjator krótkofalarstwa w Rybnickim Okręgu Węglowym brał udział w otwarciu Ośrodka Szkoleniowego Łączności LOK w Rybniku.

Za działalność zawodowa i społeczna odznaczony został Krzyżem Kawalerskim (1979), Odznaką za 25 i 35 lat pracy w Przemyśle Węglowym.

Za działalność na rzecz krótkofalarstwa polskiego ZG PZK w 1977 r. nadał Edwardowi Odznakę Honorową PZK (nr 133).

Zmarł 19.07.1989 r. i jest pochowany na Cmentarzu w Rybniku – Niedobczycach starej części (Sektor X, Rząd 8, Nr grobu 3).

TNX: SP3AMZ, SP9PT 

 

 

                                                                                         SP3CUG, SP9FRZ, SP2BZR