PIOTR NITECKI SP9BWJ (1942 – 2014)

Piotr Nitecki SP9BWJ urodził się 12.04.1942 r. w Krakowie. Po wojnie rodzina Niteckich mieszkała w Krakowskiej Elektrowni przy ul. Dajwór. W rodzinnym domu miał do dyspozycji radioodbiornik, przy którym przesiadywał wile godzin i uniemożliwiał ojcu słuchania radia. Wtenczas ojciec zbudował mu odbiornik detektorowy ustawiony na lokalną stację radiofoniczną. Uczestniczył w rodzinnych wycieczkach i spływach kajakowych.

W czasie przeprowadzki do Nowej Huty, a miało to miejsce w 1953 r. Piotr znalazł ukrywane przez ojca w czasie okupacji lampy i inne podzespoły. Ze względu na odległość od krakowskiego nadajnika detektor przestał spełniać swoja rolę i Piotr zaczął myśleć o kolejnym urządzeniu. Przy pomocy ojca zbudował odbiornik na jednej lampie, który był zasilany z baterii. Pod koniec nauki w szkole podstawowej wiedział, że jego pasją będzie radioamatorstwo. W niewielkiej odległości od domu działał radioklub Ligi Przyjaciół Żołnierza ze stacją o znaku SP9KBY. Bez chwili wahania wstąpił w szeregi członków tego klubu. W szkole poznał Ludwika Nowaka późniejszego SP9ADV.

 

W swoim radioodbiorniku często słyszał znak SP9DT, który był przypisany Januszowi Twrdzickiemu z Nowej Huty. Piotr bez większego problemu odnalazł anteny i mieszkanie przy ul. Demakowa (obecnie Mościckiego) 26/12 i miał okazję zobaczyć aparaturę krótkofalowca. W szeregi Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1961 r. Piotr otrzymał znak nasłuchowy SP9-9110. 

Po ukończeniu XI Liceum Ogólnokształcącego rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo - Hutniczej na kierunku elektronika i zmuszony był do okresowego zawieszenia działalności krótkofalarskiej. Pod koniec studiów wrócił do krótkofalarstwa, zdał egzamin i 1964 r. uzyskał zezwolenie ze znakiem SP9BWJ. Został krótkofalowcem nie wiedząc, że jego ociec był przedwojennym nasłuchowcem o znaku  SPL 533. Studia ukończył w 1965 r. uzyskując tytuł magistra inżyniera. Licencję ze znakiem SP9BWJ wystawioną na adres Kraków Nowa Huta ul. Kmicica 4 otrzymał w 1966 r. Przez wiele lat był prezesem Klubu Ligi Obrony Kraju SP9KBY w Nowej Hucie. Był doskonałym konstruktorem. W tym czasie uruchamiał pierwsze w Krakowie nadajniki UKF, które testował w czasie wycieczek i zawodów Polny Dzień.

Opracował kilka konstrukcji nadajników tranzystorowych SSB. Swoje konstrukcje opisywał i publikował na łamach miesięcznika „Świat Radio”. Był organizatorem wielu kursów krótkofalarskich. Przez wiele lat był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na świadectwo uzdolnienia. Był autorem zestawu pytań egzaminacyjnych na świadectwo operatorskie CEPT. Od 1970 do 1980 r. był v-ce Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie a przez kolejne 10 lat był członkiem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału PZK.

W tym okresie wraz ojcem wyjeżdżali w rodzime strony: Maków Podhalański, Zawoja, Baczyn. Żona Anna posiadała znak SP9HPU. W latach osiemdziesiątych założył Zakład Elektroniki, w którym produkował min. trancceivery KF i UKF oraz modemy RTTY. Należał do grupy polskich pionierów RTTY. W 2012 r. był delegatem na XV Krajowy Zjazd PZK.

Był też dokumentalistą i amatorem fotografikiem. Śmierć przerwała mu opracowywanie Historii Krótkofalarstwa Krakowskiego. Nagrywał wywiady ze znanymi krótkofalowcami. 

Za bogatą działalność krótkofalarską Zarząd Główny PZK w 1994 r. nadał Piotrowi Odznakę Honorową PZK (nr 398), a w 2000 r. Złotą Odznakę Honorową PZK (nr 16/Z).

Piotr Nitecki zmarł w dniu 18.08.2014 r. i pochowany został 22.08.2014 r. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26 (Kwatera U, Rząd 2, Nr grobu 6).

TNX: SP3AMZ, SP9MAT

 

SP3CUG, SP2BZR, SP9RCN, SP9LDB