STANISŁAW WŁODOWSKI SP1ADM

Stanisław Włodowski SP1ADM urodził się 12.07.1936 r. w Skrwilnie w ówczesnym województwie włocławskim. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w miejscowości Skrwilno. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1954 r. rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Bydgoszczy. W tym czasie zainteresował się krótkofalarstwem. Zapisał się do Ligi Przyjaciół Żołnierza. Kolejno ukończył kursy I, II i III stopnia radiotelegrafisty.

Podczas kursu zapisał się do Radioklubu działającego przy zarządzie Wojewódzkim LPŻ - SP2KAE. Otrzymał licencję nasłuchowca ze znakiem SP2-542. Aktywnie pracował na radiostacji klubowej jak i prowadził nasłuchy. Otrzymał bardzo dużą liczbę kart QSL na swój znak nasłuchowy. W 1956 r. powołany został do odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej w Jednostce Wojskowej w Szczecinie. Od 1958 r. został żołnierzem zawodowym. Zainteresował się działalnością klubu LPŻ – SP1KAA i został jego członkiem. W 1959 r. zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia. Zezwolenie ze znakiem SP1ADM otrzymał w 1959 r. a wystawione było na adres Szczecin ul. Janickiego 5/10.

Czytaj więcej: STANISŁAW WŁODOWSKI SP1ADM

ZDZISŁAW VRABETZ SP2IA ex SP1IA ex SP2AND (1916 – 1987)

Zdzisław Vrabetz SP2IA urodził się 26.05.1916  r. we Lwowie. Był synem Tytusa późniejszego SP3DR- SP1BT.  Nauki na wszystkich szczeblach pobierał w swym mieście Lwowie. Był między innymi uczniem III Państwowego Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego. (Występuje w wykazie uczniów tej szkoły). W 1934 r. otrzymał znak nasłuchowy PL 372. Licencję z znakiem SP1 IA otrzymał w 1935 r. a wystawiona była na adresLwów ul. Kłuszyńska 5. Zaraz pojawił się na pasmach 40 i 80 m. Był czynny zarówno na fonii jaki na telegrafii. Jak podaje „KP nr 4 1935”  do 24 lutego przeprowadził 66 łączności. W drugim kwartale 1935 r. miał do dyspozycji dodatkowo pasmo 20 m. W III Międzynarodowych Zawodach PZK przeprowadził 236 łączności z 31 krajami na 5 kontynentach. Liczący się dyplom WAC zdobył w 1937 r. W tym samym roku podczas Walnego Zgromadzenia Lwowskiego Klubu Krótkofalowców został wybrany na przewodniczącego Komisji Eterowej oraz na Traffic Managera LKK.. W grudniu 1938 r. wraz z SP1MJ uczestniczył w spotkaniu z kierownictwem Wileńskiego Klubu Krótkofalowców, którego celem było omówienie zasad współpracy pomiędzy klubami.

Czytaj więcej: ZDZISŁAW VRABETZ SP2IA ex SP1IA ex SP2AND (1916 – 1987)

WOJCIECH LIDKE SP2JK (1938 – 2012)

 

 

Wojciech Lidke SP2JK urodził się w dniu 9.04.1938 r. w Gdyni. Szkołę Podstawową ukończył w 1952 r.  w Gdańsku -Nowym Porcie. W 1953 r. uczestniczył w kursie Łączności radiowej II stopnia organizowanego przez Ligę Przyjaciół Żołnierza w Gdańsku. W okresie zaczął interesować się krótkofalarstwem. Wstąpił do Radioklubu SP2KAC w Gdańsku. Tam otrzymał znak nasłuchowy SP2-056. Miał setki kart QSL potwierdzających nasłuchy.

W 1956 r. ukończył Technikum Łączności w Gdańsku. Od 1957 r. pracował w nowo powstających Gdańskich Zakładach Radiowych T- 18 (od 1972 r. Gdańskie Zakłady Elektroniczne „UNIMOR”). Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1957 r i był członkiem do śmierci.

Czytaj więcej: WOJCIECH LIDKE SP2JK (1938 – 2012)

MIECZYSŁAW ZABIEROWSKI ps. „PLUTON”, „MARS” SP6RE (1918-2004)

Mieczysław Zabierowski SP9RE urodził się 7.03.1918 r. w Stanisławowie, trzecim co do wielkości po Krakowie i Lwowie mieście Galicji. W Stanisławowie na Górce ukończył Szkołę Podstawową im. św. Alojzego. Tu też ukończył II Gimnazjum i Liceum im. J. Piłsudskiego przy pl. Paderewskiego. W okresie szkoły średniej zaczął interesować się radiotechniką. W 1938 r. zaliczył egzamin maturalny. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Politechniki Lwowskiej. W okresie przed wybuchem wojny w 1939 r był też uczniem Szkoły Lotniczej im. Gen. T. Kasprzyckiego w Stanisławowie na Dąbrowie. Uczestniczył w kursie szybowcowym na terenie Bieszczad. Uczył się latać na samolocie RWD 8. Przed 1940 r, organizował samodzielnie lub też z grupą kolegów liczne wędrówki po Karpatach Wschodnich – Czarnohorze, Gorganach, Bieszczadach. Znał je jak własny dom. Na licznie gromadzonych mapach rejonów górskich zaznacza swoje ulubione miejsca i trasy wędrówek. Mapy te podobnie jak niemieckie wydawnictwa lotnicze Adler zostają w dniu aresztowania przez sowieckie NKWD 8.01.1945r zarekwirowane, jako dowód w sprawie przynależności do wrogiej podziemnej organizacji Armia Krajowa. 

Czytaj więcej: MIECZYSŁAW ZABIEROWSKI ps. „PLUTON”, „MARS” SP6RE (1918-2004)

ANDRZEJ KOJER SP7ASZ

Andrzej Kojer SP7ASZ urodził się 20.10.1947 r. w Kętrzynie. Do Kielc przeprowadził się z rodziną w 1957 r. i tu ukończył Szkolę Podstawową w 1960 r. Z radiotechniką i krótkofalarstwem pierwszy raz zetknął się w kółku radiotechnicznym przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach, które prowadził Eugeniusz Sobczak SP7 IV. Pierwszym klubem Andrzeja był Radioklub LOK SP7 KAK w Kielcach. Wtenczas otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP7-6212. Jego nauczycielami krótkofalarstwa byli Eugeniusz SP7IV, Mieczysław SP7AAM, Jerzy SP7HF. Jako młody chłopak spotkał się też wielokrotnie ze Stanisławem- późniejszym SP7CXV. Przychodził do ZURiT SOT 30, w którym Stanisław odbywał staż radiotechniczny. Egzamin zdawał przed komisją Egzaminacyjną PZK w składzie Mieczysław Nowak SP7AAM (sk), Eugeniusz Sobczak SP7IV (sk), Andrzej Openchowski SP7FO (sk).

Czytaj więcej: ANDRZEJ KOJER SP7ASZ

STANISŁAW BECHER SP7CXV

 

Stanisław Becher SP7CXV urodził się w 1945 r. w miejscowości Koszary w województwie kieleckim. Do Szkoły Podstawowej chodził w miejscowości Błaziny, która mieściła się dwa kilometry od miejsca zamieszkania. Pierwsze kontakty z radiem miał w czasie licznych odwiedzin u okolicznego leśniczego, byłego partyzanta, który miał radioodbiornik. Dla młodego Stasia było to wielkie przeżycie. Gdy był w szóstej klasie w Iłży nabył broszurę zatytułowaną „Jak zbudować radio detektorowe”. Mimo olbrzymich problemów ze zdobyciem wszystkich podzespołów zbudował swoje pierwsze radio. Eksperymentował z cewkami o różnej średnicy, powiesił antenę zainstalował uziemienie i po wieku dniach radio ruszyło. Była wielka radość, ale tylko nauczyciel Fizyki pochwalił Stasia i mobilizował do dalszych eksperymentów. Był też rodzinnym ekspertem przy zakupie radioodbiornika. Tata z kolegami wieczorami słuchali „Radia Wolnej Europy” bez większych zakłóceń a to ze względu na nieświadomie zbudowany 200 m „beverage” w kierunku Monachium. Nadal jednak modernizował swój odbiornik detektorowy.

Czytaj więcej: STANISŁAW BECHER SP7CXV

ANDRZEJ PUCHALAK SP6RTX ex SP6DYK

ANDRZEJ PUCHALAK SP6RTX ex SP6DYK urodził się  25.03.1947 r. w Opolu. Edukację rozpoczął w 19 54 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu. Od 1961 r. uczęszczał do Technikum Elektrycznego w Opolu na kierunku Elektrotechnika Przemysłowa. Tam też rozpoczęła się przygoda Andrzeja z radiem. Wykładowca z elektroniki prowadził zajęcia teoretyczne a następnie praktyczne. Każdy uczeń otrzymywał pudełko z podzespołami. Zobowiązany był zbudować układ elektroniczny na lampach, dokonać pomiarów następnie rozmontować i złożyć ponownie do pudełka dla następnej zmiany. W lach sześćdziesiątych zbudował odbiornik radiowy i przy zastosowaniu układu antenowego (4 zwoje na ramie okna od strony zachodniej wraz z kondensatorem obrotowym), co dało bardzo dobry odbiór Radia Luksemburg na falach średnich. Wspomnieć należy, że to radio było jedynym dostępnym źródłem dobrej muzyki w PRL-u. Licencję nasłuchową ze znakiem SP6-6187 otrzymał w 1967 r. W 1966 r. rozpoczął studia na kierunku Elektrotechnika Przemysława i na Wyższej Szkole Inżynierskiej (Obecnie Politechnika Opolska).

Czytaj więcej: ANDRZEJ PUCHALAK SP6RTX ex SP6DYK