Stanisław Borowik SP6LK (1931-2013)

Stanisław Borowik SP6LK urodził się 27.09.1931 r. Z łącznością Stanisław zetkną się na początku lat pięćdziesiątych w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej. W wojsku otrzymał odznakę „Wzorowy Łącznościowiec” ( 22.05.1954). W latach 1954-1956 był niezrzeszonym nasłuchowcem 11.12.1956 r. otrzymał znak nasłuchowy SP6-510. W 1957 r. zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia a w  lipcu tego samego roku otrzymuje licencję ze znakiem SP6LK. Pierwszą łączność nawiązuje w dniu 11.08.1957 r. w paśmie 80 m. ze stacja OK1LD. Wtenczas miał do dyspozycji wyłącznie wojskowy sprzęt demobilowy. Później pracował na nadajniku z lampą GU 7 w stopniu końcowym a odbierał na USP-9. Antena to L W 41 m. Po przekształceniu się LPŻ w Ligę Obrony Kraju i powołaniu Zarządu Wojewódzkiego LOK w Opolu  staje się aktywnym działaczem tej organizacji. Społecznie działa w PZK i w pionie łączności LOK.

Przez długi czas na kursach krótkofalarskich prowadził naukę telegrafii i praktycznej obsługi radiostacji amatorskiej. Był członkiem Klubów Łączności LOK SP6 KBR i SP6 KGN w Opolu Od 1990 r. był członkiem Piastowskiego Klubu Krótkofalowców SP6 PAZ a przez ostatnich klika lat był też członkiem klubu SP6PSP. Pod znakami klubowymi aktywnie pracował w zawodach SPK. Jego ulubioną emisją była telegrafia i to na kluczu sztorcowym. Był długoletnim i cenionym pracownikiem Cementowni ODRA w Opolu, gdzie pracował w dziale zamówień i sprzedaży. W tej cementowni doczekał emerytury. W ostatnim etapie życia pracował na transcaiverze FT101 ZD W i antenach GP7 oraz G5RV.

Przeprowadził ponad 220 tysiące łączności i miał potwierdzonych 320 podmiotów DXCC Zdobył ponad 300 dyplomów ze wszystkich kontynentów. Wszystkie jego dyplomy znajdują się w klubie SP6PAZ natomiast karty QSL przekazane zostały Tomkowi SP5CCC. Pracował pod okolicznościowymi znakami 3Z6LK (1970) i od 22.07 do 9.05.1975 r. jako SQ6LK. Przez kilka kadencji był QSL Managerem OT PZK w Opolu. Był jednym z najaktywniejszych nadawców Opolszczyzny. woje łączności do ostatnich dni pracy w eterze zapisywał w „dziennikach papierowych”. Nigdy nie chciał przejść na logowanie komputerowe.

Do grona jego przyjaciół można zaliczyć: Andrzeja SP6AOI, Henryka ex SP6ALA, Andrzeja SP6CC, Krzysztofa SP6DVP, Andrzeja SP6JU, Jurka SP6JZG i Franka SP6LR.

Wielokrotnie namawiany przez kolegów nie został członkiem SPDXC.  Za działalność na rzecz polskiego krótkofalarstwa otrzymał:

brązową odznakę „Zasłużony Działacz LOK” (1975), Złotą odznakę „Zasłużony Działacz LOK” (1977), brązową odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności” (1989). 

Uchwałą Zarządu Głównego PZK otrzymał Odznakę Honorową PZK (nr 177), a w 2004 r. Złotą Odznakę Honorową PZK.(nr 42/Z). Macierzysty oddział PZK wyróżnił Stanisława okolicznościowym Grawertonem.

Stanisław Borowik zmarł 12.05.2013 r. i pochowany został na cmentarzu Komunalnym w Opolu-Półwsi (Sektor 94NC Rząd 2 Grób 15). Na płycie nagrobnej ma wyryty swój znak.

TNX: SP9LDB, SP6DVP