ANDRZEJ PUCHALAK SP6RTX ex SP6DYK

ANDRZEJ PUCHALAK SP6RTX ex SP6DYK urodził się  25.03.1947 r. w Opolu. Edukację rozpoczął w 19 54 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Opolu. Od 1961 r. uczęszczał do Technikum Elektrycznego w Opolu na kierunku Elektrotechnika Przemysłowa. Tam też rozpoczęła się przygoda Andrzeja z radiem. Wykładowca z elektroniki prowadził zajęcia teoretyczne a następnie praktyczne. Każdy uczeń otrzymywał pudełko z podzespołami. Zobowiązany był zbudować układ elektroniczny na lampach, dokonać pomiarów następnie rozmontować i złożyć ponownie do pudełka dla następnej zmiany. W lach sześćdziesiątych zbudował odbiornik radiowy i przy zastosowaniu układu antenowego (4 zwoje na ramie okna od strony zachodniej wraz z kondensatorem obrotowym), co dało bardzo dobry odbiór Radia Luksemburg na falach średnich. Wspomnieć należy, że to radio było jedynym dostępnym źródłem dobrej muzyki w PRL-u. Licencję nasłuchową ze znakiem SP6-6187 otrzymał w 1967 r. W 1966 r. rozpoczął studia na kierunku Elektrotechnika Przemysława i na Wyższej Szkole Inżynierskiej (Obecnie Politechnika Opolska).

Od 16.10.1968 do 20.02.1969 uczestniczył w kursie krótkofalarskim, zorganizowanym przez klub SP6PAZ. Egzamin na świadectwo uzdolnienia zdawał przed komisją ZOW PZK w Opolu w składzie: Zbigniew SP6UI, Andrzej SP6JU, Jerzy SP6UK i Bolesław SP6IR. Pierwszą licencje ze znakiem SP6DYK otrzymał w 1969 r.

W czasie studiów wspólnie min. z Stanisławem SP6DXB(sk) Stefanem SP6DVD (obecnie SP5DVD) założył klub przy WSI w Opolu SP6PIO, którego był prezesem do 1972 r.

Tytuł inżyniera uzyskał w 1970 roku  a następnie podjął pracę na WSI  w charakterze asystenta naukowo-dydaktycznego w Zespole Maszyn i Napędów Elektrycznych. W czasie wakacji w 1970 r. prowadził praktyki robotnicze studentów ‘tzw.-Zerówek” w Głubczycach a w następnym roku na budowie Elektrowni Turoszów.

Na początku przygody spotkał Bogdana SP6TQ (Później SP8TQ), Andrzeja SP6AOI a później Krzysztofa SP6DVP. W pierwszych latach swojej kariery krótkofalarskiej spotkał się z dużą pomocą członków klubu SP6PAZ.

Jego pierwszym wyposażeniem był odbiornik 10RT antena LW 19 m. rozpiętej pomiędzy oknem swego pokoju a sąsiednim blokiem.

Natychmiast po otrzymaniu zezwolenia zbudował „szybki” nadajnik na lampie ECC81 o mocy doprowadzonej do anteny 1,5 W. Reflektometrem była żarówka od latarki z bocznikowana 3-4 zwojami drutu. Na takim sprzęcie zaliczał min Suriman (Gujana Holenderska) na 3,5 MHz.

Z pierwszych łączności mile wspomina kontakt radiowe z Emilem SP2CC z Gdańska. SP2CC proponował Andrzejowi naukę języków obcych.

W roku 1972 własnoręcznie zbudował półprzewodnikowy 5- pasmowy TRX - wg SP5WW ze stopniem końcowym na lampie 6P36S.

W latach 1966 - 1980 aktywnie działał w Automobilklubie Polskim i Polskim Związku Motorowym jako sędzia i Komisarz sportów motorowych (motocrossy, rajdy samochodowe i motorowe, wyścigi gokartów itp.). Sędziował min. w Rajdzie Polskim oraz był komandorem w opolskim samochodowym Rajdzie Festiwalowym.

Po „internowaniu sprzętu i licencji” w związku z stanem wojennym Andrzej nie podjął działalności krótkofalarskiej.

Jako oficer rezerwy otrzymał przydział do Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Opolu. Działał w ośrodku analizy skażeń jako chemik, a działalność tę zakończył w stopniu porucznika.

Licencję ze znakiem SP6RTX otrzymał w 1986 r. a wystawiona była na adres Opole ul. Pruszkowska 37/28.

W 1972 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Energetycznym w Opolu na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego. W latach 1975do 1980 był głównym energetykiem i inspektorem nadzoru w Zakładach Porcelitu „Tułowice” w Tułowicach.

W 1976 zawarł związek małżeński. Ma jednego syna, który jest informatykiem.

Uczestniczył na zasadzie współpracy z Urzędem Miasta Opole, Klubem Seniora i kolegami z klubów SP6PAZ i SP6PSP w organizacji pikników krótkofalarskich z okazji Dnia Seniora i prezentacji dzielnic Opola. W czasie tych imprez propagowali sprzęt krótkofalarski oraz próbowali zainteresować chętnych do uprawiania krótkofalarstwa.

Przez 4 lata pracował w Spółdzielni inwalidów „Odnowa” w Opolu na stanowisku kierownika Działu Usług a następnie w Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu jako Inspektor pracy. Następnie pracował na stanowisku Głównego Energetyka i Kierownika Działu BHP w Przedsiębiorstwie Rekonstrukcji i Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK w Opolu. W czasie zatrudnienia w „Remaku” oddelegowany został do pracy na Węgrzech. Wtenczas nawiązał kontakt z Imre HA9AX i za jego pośrednictwem z klubem HA9BVK. Wolne chwile mógł spędzać na przeprowadzaniu łączności. Przez prawie dwa lata pracy w na Węgrzech w weekendy przeprowadził łączności z 106 krajami z sześciu kontynentów.W trakcie pobytu na delegacji nawiązał szereg znajomości z miejscowymi krótkofalowcami, co zaowocowało późniejszymi wzajemnymi wizytami kolegów z Węgier w Polsce i odwrotnie.

W 1993 r wspólnie z Krzysztofem SP6DVP spędził kilka dni w Kazincbarcie na stacji klubowej HA9BVK. Wtenczas pod znakiem contestowym klubu (HG9R) pracowali w krajowych zawodach SP w czasie których spełnili warunki dyplomu SPPA. W ramach rewanżu w maju 1991 r. Imre HA9AX i Poli HA9SQ goszczeni byli przez Andrzeja i jego rodziców na ranczo w Niwkach. Od kwietnia 1991 r.  prowadzi własną działalność gospodarczą w branży energetycznej

W czasie powodzi w 1997 r. po ewakuacji z bloku, który zlokalizowany jest na terenach zalewowych w starym korycie Odry uczestniczył wraz z innymi kolegami (min. SP6DVP) w nawiązywaniu łączności w sztabie Kryzysowym Wojewody Opolskiego .Działa w klubach SP6PAZ i SP6PSP,  który zwany jest „Porozumieniem Starszych Panów”. Andrzej krótkofalarstwo traktuje jako hobby dające przyjemność. Nie nastawia się na wyczyny sportowe. Obecnie jego główna aktywnością na pasmach to symboliczny udział w zawodach tj.(3-6 godzin)

Jego QRA nie nadaje się do pracy DX-owej (zakłócenia pochodzące od instalacji fotowoltaicznych itp.) Aktualnie posiada trancseiver FT-991 oraz anteny DX 88 (osiem pasm z drobną modyfikacją polegającą na poszerzeniu pasma 80 m). Dipol „bazuka” powieszony w kształcie litery L na pasmo 80 m , LW na 160 m oraz X 510 na 2 m i 70 cm.

Zajmuje się też ekologiczną uprawą warzyw na własny użytek oraz sporą ilością kwiatów w dużym ogrodzie przydomowym. Jest miłośnikiem zwierząt – zajmuje się kotami. Łącznie miał ich dwanaście. Jest delegatem OT PZK w Opolu na Zjazd Krajowy PZK.

Za bogatą działalność społeczną wyróżniony został przez Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego „Brązową Honorową Odznaką PZM” (nr 1974). Zarząd Automobilklubu Opolskiego nadał Andrzejowi w 1974 r. Brązową Honorową Odznakę Automobilklubu Polskiego”.

W 2010 r uchwałą Krajowej Rady Spółdzielczej otrzymał odznakę „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”.

TNX: SP6RTX

 

                                                                              opr. SP3CUG, SP2BZR