ANDRZEJ KOJER SP7ASZ

Andrzej Kojer SP7ASZ urodził się 20.10.1947 r. w Kętrzynie. Do Kielc przeprowadził się z rodziną w 1957 r. i tu ukończył Szkolę Podstawową w 1960 r. Z radiotechniką i krótkofalarstwem pierwszy raz zetknął się w kółku radiotechnicznym przy Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach, które prowadził Eugeniusz Sobczak SP7 IV. Pierwszym klubem Andrzeja był Radioklub LOK SP7 KAK w Kielcach. Wtenczas otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP7-6212. Jego nauczycielami krótkofalarstwa byli Eugeniusz SP7IV, Mieczysław SP7AAM, Jerzy SP7HF. Jako młody chłopak spotkał się też wielokrotnie ze Stanisławem- późniejszym SP7CXV. Przychodził do ZURiT SOT 30, w którym Stanisław odbywał staż radiotechniczny. Egzamin zdawał przed komisją Egzaminacyjną PZK w składzie Mieczysław Nowak SP7AAM (sk), Eugeniusz Sobczak SP7IV (sk), Andrzej Openchowski SP7FO (sk).

 

Licencję krótkofalarską z dopuszczalną mocą 15 W ze znakiem SP7ASZ otrzymał w dniu 15.03.1963 r. Pierwszą łączność pod własnym znakiem nawiązał ze stacją UQ2KAE w paśmie 7 MHz. Mieszkał wtenczas w Kielcach przy ulicy Śliskiej. Odbiorniki i nadajniki budował na bazie opracowań Jerzego Węglewskiego SP5WW ale z własnymi modyfikacjami. W latach 1965 -1970 pracował w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacji

Wielokrotnie uczestniczył w wieloboju Łączności LOK. Dla młodzieży organizował zajęcia i zawody w „łowach na lisa”. Już  20.01.1969 r. (po trzech latach pracy na pasmach w tamtych czasach) został członkiem SPDXC nr 0096.

Od roku 1964 mieszkał w Kielcach przy ulicy Buczka 24 m 4, a od roku 1969 na ul. Równej 6/1 d 1970 do 1980 był zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. W 1970 wstąpił do Klubu Krótkofalowców SP7PKI przy ZOW PZK w Kielcach. W 1973 r. ukończył Technikum Łączności Nr 1 w Warszawie i uzyskał tytuł technika elektronika.

Aktywność krótkofalarska Andrzeja to także udział w dziesiątkach zawodów, w których często zajmował czołowe miejsca. W zawodach SPDXC 1978 zajął 5 m w paśmie 28 MHz-CW. W WAEDXC CW 1978 sklasyfikowany został na 3m. a w 1980 r. zajął 2m. Piąte miejsce zdobył w ALL ASIAN DCC CW 1981. Na dzień 22.04.1983 r. na liście osiągnięć DXC wykazany był na 11 m. Pod znakiem SP7ASZ w zawodach SPDXC zajął 3m w paśmie 21 MHz i 7 m. na 3,5 MHz. Od 1978 r.  mieszka przy ulicy I. Gałczyńskiego 1 m 6.

Przez wiele lat prowadził w klubach LOK i PZK kursy krótkofalarskie. Uczestniczył w grupie świętokrzyskich krótkofalowców z klubu SP7PKI (w składzie Andrzej SP7ASZ, Marek SP7IFX,Przemek SP8SIW, Mariusz SQ7MHP, Arek SQ7FPH oraz Michał SQ7NSN), która w dniach od 30 marca do 15 kwietnia 2011 r. przebywała na zaproszenie Kazika PY5ZHP w Brazylii.

Od 1980 do 1989 pracował w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ZO PIR, PAR, UKE w Kielcach oraz komisji ? Warszawskiej lata 1980 – 2010. W czerwcu 1981 r. na liście honorowej SPDXC miał wykazanych 283 podmioty. Przeprowadził ponad 100000 łączności i ma potwierdzone wszystkie podmioty DXCC. Od 16.051995 r. posiada DXCC Honor Roll Mixed. Jest posiadaczem dyplomów DXCC 160,   DXCC RTTY oraz WAS, WAC, WAZ. Obecny Stan 340/357 Honor Roll # Zdobył 1miejsce w SPDXC pod znakiem PY5/ SP7ASZ All Band HP na CW.

W 1986 r. rozpoczął własną działalność gospodarczą. Na emeryturę przeszedł w 2010 r. Danuta żona Andrzeja posiada znak SP7UDD. Córka Anna (sk) miała znak SQ7UZ.

Do grona najbliższych przyjaciół krótkofalowców zalicza Jurka SP7CVW, Tadeusza SP7HT, Mariana SP7HDA, SP7GXK, SP7IFX, SQ7LQJ i wielu innych. Przez społeczność krótkofalarską uznawany jest za doskonałego konstruktora, dydaktyka i przyjaciela.

Za bogatą działalność na rzecz krótkofalarstwa polskiego a w tym Polskiego Związku Krótkofalowców Zarząd Główny PZK nadał Andrzejowi w dniu  6.06.1992 r. Odznakę Honorową PZK (nr 324). Złotą Odznakę Honorową PZK otrzymał w dniu 17.05.2003 r. (nr 23/Z).

TNX: SP7ASZ, SP7CXV, SP9W,

SP3CUG, SP2BZR, SP6AEG, SP8TK