WOJCIECH LIDKE SP2JK (1938 – 2012)

 

 

Wojciech Lidke SP2JK urodził się w dniu 9.04.1938 r. w Gdyni. Szkołę Podstawową ukończył w 1952 r.  w Gdańsku -Nowym Porcie. W 1953 r. uczestniczył w kursie Łączności radiowej II stopnia organizowanego przez Ligę Przyjaciół Żołnierza w Gdańsku. W okresie zaczął interesować się krótkofalarstwem. Wstąpił do Radioklubu SP2KAC w Gdańsku. Tam otrzymał znak nasłuchowy SP2-056. Miał setki kart QSL potwierdzających nasłuchy.

W 1956 r. ukończył Technikum Łączności w Gdańsku. Od 1957 r. pracował w nowo powstających Gdańskich Zakładach Radiowych T- 18 (od 1972 r. Gdańskie Zakłady Elektroniczne „UNIMOR”). Do Polskiego Związku Krótkofalowców wstąpił w 1957 r i był członkiem do śmierci.

 

Po reaktywowaniu Polskiego Związku Krótkofalowców w 1957 r. odtworzone zostały struktury przedwojennego Morskiego Klubu Krótkofalowców. Wojciech wchodził w skład członków założycieli. W latach 1957 - 1958 był sekretarzem Morskiego Klubu Krótkofalowców. Pierwszą licencję ze znakiem SP2JK otrzymał  15.06.1957 r. a wystawiona była na adres Gdańsk Nowy Port u. Krzywa 8. Bardzo szybko pojawił się na falach eteru. W 1959 r. zawarł związek małżeński i miał dwoje dzieci. Otrzymał mieszkanie na Jana Husa 4 m1.

Był operatorem odpowiedzialnym stacji klubowej  działającej przy Okręgowym Urzędzie Telekomuni8kacji w Gdańsku. W tym czasie był bardzo aktywny na pasmach amatorskich a jednocześnie zajmował się budowa odbiorników i nadajników głównie dla kolegów mniej zaawansowanych. Był bardzo dobrym konstruktorem a wszystko co wykonywał robił to z wyjątkowym zamiłowaniem.  W znaczącym stopni przyczynił się do uruchomienia i konserwacji przemiennika gdańskiego SR0GD. Był niezwykle koleżeński i uczynny

W latach dziewięćdziesiątych zmienił zakład pracy na Węzeł Łączności Wydziału Kolejowego Rafinerii Gdańskiej SA. W 1994 r. z rekomendacji Tadeusza SP2AO i Zenona SP2 CX wstąpił do SP OTC (nr członkowski 82) Był członkiem Pomorskiego Oddziału OT-09 PZK.

Zmarł po długiej chorobie 18.08.2012 r. i pochowany został na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku - Wrzeszczu przy ul. Dąbrowskiego 2 (Kwatera 21, Rząd 26 Grób 7).

 

                             SP3CUG, SP2BZR, SP8TK