MICHAŁ KASIA SP5AM (1907-1977)

 

Michał Kasia SP5AM urodził się 22.09.1907 r. w Zatorze (koło Oświęcimia). Jego rodzicami byli Hiacynt (Jacenty) i Maria z domu Urban. Miał dwie siostry: Zofię i Stefanię. Kiedy wybuchła I wojna światowa ojciec Michała, który prowadził rzemieślniczy warsztat produkujący eleganckie meble metodą Thoneta został powołany do wojska i wyruszył na front. Matka Michała zachorowała na Hiszpankę i wkrótce zmarła. Rodzinna legenda głosi, że czując nadchodzący koniec upiekła chleb dla swoich dzieci. Chleba starczyło do dnia powrotu ojca z frontu. Ojciec ponownie ożenił się i miał kilkoro dzieci. Sytuacja rodzinna i potworna bieda zmusiła Michała do ucieczki z rodzinnego domu. Piechotą dotarł do Krakowa. W Krakowie ucząc się w szkole średniej jak i na Politechnice Krakowskiej zarabiał na swoje utrzymanie głównie przez udzielanie korepetycji. Po zakończeniu studiów i uzyskaniu tytułu inżyniera w poszukiwaniu pracy odpowiadającej jego wiedzy przeprowadził się do Warszawy.

 

Działalność krótkofalarską rozpoczął w 1927 r pracując pod znakiem SP3AW. Od 1930 roku był członkiem PZK.

Z listu do siostry Zofii z 1932 r. dowiadujemy się, że czuł się niedoceniony i rozczarowany w związku brakiem właściwej pracy do posiadanych kwalifikacji. Po długim okresie starań o lepszą pracę zauważony został przez Ministerstwo Spraw Wojskowych. Na przełomie 1931/1932 r. otrzymał pracę w Wojskowym Instytucie Badań w Referacie Radiotechnicznym. Zatrudniony był na stanowisku laboranta - radiokonstruktora.

W spisie nadawców zamieszczonym w KP 11/35 Michał wykazany jest jako SP1HH. W sprawozdaniu Biura QSL za 1937 r. widnieje na 29 miejscu z liczbą 326 wysłanych kart QSL.  sierpniu 1932 r. wziął ślub z Marią Klee, która pochodziła z Rzeszowa. W dniu 19.12.1934 r. przyszedł na świat syn Andrzej (prof. Andrzej Kasia -filozof) W 1938 r. mieszkał w Warszawie na ulicy Mińska 10/9 i używał znaku SP2HH. W Krajowych Zawodach Krótkofalarskich w 1938 r zajął 21 m i uzyskał 2008 pkt.

Do września 1939 r. pracował w Biurze Badań Technicznych Wojsk Łączności jako konstruktor elektrycznego sprzętu wojskowego. Równolegle poczynając od 1936 r do wybuchu II Wojny Światowej był doradcą do spraw radiokomunikacji dalekosiężnej w Wydziale Informacyjnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Po wybuchu II Wojny Światowej polski rząd zmuszony został do opuszczenia kraju.  Po dotarciu do Francji Michał będąc operatorem radiostacji rządowej RP zlokalizowanej w Angers (zachodnia Francja) nawiązał pierwszą łączność z krajem, a miało to miejsce 24.12.1939 r.

Operatorami tej stacji byli także krótkofalowcy: Józef Prandl SP1AJ i Czesław Kuraś SP1AU.

W okresie okupacji działał w pionie łączności oddziałów polskich w Francji i Anglii. W kwietniu 1940 r. wspólnie z Antonim Brękiewiczem uruchomił w Angres (Francja) radiostację krótkofalową, której operatorami byli Jan Pilarski i Józef Prandl SP1AJ. Za pomocą tej radiostacji nadano w dniu 18.06.1940 r. min. radiogram zawierający instrukcje dla pułkownika „Grota”. (Stefan Paweł Grodecki)

Po ewakuacji jednostek polskich do Anglii na polecenie Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych plutonowy A. Brękiewicz i inż. M. Kasia zbudowali kolejną radiostację, która zainstalowana została w budynku hotelu „Cliftom” w Londynie, a jej operatorami byli Michał SP2HH i Czesław SP1AU. Kolejna radiostacja uruchomiona została za zgodą władz wojskowych Stanmore pod Londynem. Tam też znajdowały się Polskie Wojskowe Warsztaty Radiowe (PWWR), których kierownikiem technicznym był kolejny krótkofalowiec inż. Tadeusz Heftman PTAX a jego zastępcą Stefan Włodarczyk SP1 QD. Konstruktorem nadajników dużej mocy był również krótkofalowiec Leon Góralski SP1AP.

Michał zajmował się także przystosowaniem radiostacji wojskowych, głównie amerykańskich, dla oddziałów partyzanckich i konspiracyjnych. Michał Kasia ze względu na swoje inwalidztwo (utykał na jedną nogę) nie był żołnierzem. Przez cały okres działań wojennych był urzędnikiem cywilnym w służbie Polskiego Rządu na emigracji.  Był wysoko ocenianym konstruktorem sprzętu radiowego przeznaczonego dla oddziałów partyzanckich i konspiracji. Po zakończeniu II wojny światowej przez 4 lata ubiegał się o zgodę na powrót do kraju.

Po wojnie otrzymał znak SP5AM (w 1954 r. posiadał kat I). Wtenczas mieszkał na ul. Nowolipki 12/93. Uruchomił okolicznościową radiostację SP5AB na wystawie „ Liga Przyjaciół Żołnierza w walce o Pokój”, która miała miejsce w domu wypoczynkowym FWP na Krakowskim Przedmieściu 6 w Warszawie w 1952 r. Pracowały tam dwie radiostacje KF i UKF, które zbudował Michał. We współzawodnictwie nadawców za pierwsze półrocze sklasyfikowany został na 12 m. a na dzień 5.09.1955 r wykazany był w klasie I na 13 miejscu. W tym czasie był czynny na pasmach 3.5,  7 i 14 MHz. Michał wraz z kolegami SP5BL, SP5BQ, SP5BR, SP5CC, SP5CF, SP5FM, SP5UAC, SP5UAK przekazywali relacje z różnych punktów ostatnich kilometrów VIII Międzynarodowego Wyścigu Pokoju za pośrednictwem radiostacji Centralnego Radioklubu LPŻ.

Opracował broszurę pt. „Co każdy krótkofalowiec znać winien”. Na bazie tej broszury wychowało się całe pokolenie powojennych  krótkofalowców w tym niżej podpisany  Jurek SP8TK. Był członkiem Komisji Egzaminacyjnej PZK na świadectwo uzdolnienia. Egzaminował min. Wiktora Chojnackiego późniejszego SP5QU.

Na II Zjeździe Krajowym PZK w dniu 23.06.1957 r. wybrany został członkiem Zarządu Głównego Nie żyjący już Zbigniew S. Siemaszko radiooperator w Sztabie Generalnym Naczelnego Wodza Sił Polskich na zachodzie  w swej książce zatytułowanej „ Łaczność i Polityka” opisuje radiooperatorską i radiokonstrukcyjną  działalność Michała Kasi w czasie II  wojny.   PZK. Zarząd Główny PZK nadał Michałowi Honorową Odznakę PZK (nr 30).

Zmarł 18.08.1977 r. Pochowany jest na Cmentarzu Północnym w Warszawie (Kwatera E-III-6 Rząd 1 Grób 6).

 

TNX: SP5PO,  dr. Katrzyna  Kasia-wnuczka SP5AM, SP3CSD.