TADEUSZ ROSZAK SP9AED

Tadeusz Roszak SP9AED urodził się 23.10.1931 r. we Wronkach w województwie poznańskim. W 1938 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej. II Wojna Światowa przerwała naukę. W tym czasie zaczął się interesować radiotechniką. Edukację stopnia podstawowego zakończył w 1946 r. Od 1947 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum Mechaniczno-Elektrycznego im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Wydział Elektryczny tej szkoły ukończył z tytułem technika elektryka o specjalności maszyny elektryczne w 1952 r. Zaraz po szkole otrzymał nakaz pracy do Zakładów Azotowych w Tarnowie. W 1954 r. zawarł związek małżeński z Janiną Białkowską. Ma córkę Annę i syna Andrzeja, który poszedł śladami ojca i jest licencjonowanym nadawcą ze znakiem SP9VEI. Jest szczęśliwym dziadkiem czworga wnucząt i pradziadkiem jednego prawnuka. Pracę rozpoczął jako mistrz elektryk w elektrociepłowni. W 1954 r. awansował na stanowisko inżyniera ruchu elektrowni. Była to praca zmianowa, która przyczyniła się w 1982 r. do pogorszenia stanu zdrowia Tadeusza, przez co przeniesiony został do pracy w warsztacie, gdzie został kierownikiem.

 

Przygoda z krótkofalarstwem miała miejsce w 1954 r. Wstąpił do klubu Ligi Przyjaciół Żołnierza SP9KAO, gdzie odbył staż nasłuchowy i uczestniczył w kursie krótkofalarskim. Wykładowcą między innymi na kursie był Marian Salamon SP9CS. Egzamin zdawał przed wojewódzką komisją w Krakowie składzie Władysław Kuciel SP9KZ, inż. Józef Dubiniec, Jerzy Szcześniak SP9KJ. Licencję ze znakiem SP9AED otrzymał w sierpniu 1959 r. W roku 1957 zbudował odbiornik 1-V-1, a w 1958 prosty nadajnik na lampie RL12P35 o mocy około 15 W. Pierwszą anteną był LongWire, który stroił się w paśmie 14 MHz, kolejną była G5RV. Do roku 1990 pracował wyłącznie na nadajnikach własnej konstrukcji i odbiornikach wojskowych zaadaptowanych do łączności amatorskich. Od 1957 roku był członkiem klubu SP9PZF, który funkcjonował w „zachęcie” pod kierownictwem Mariana Salomona SP9CS. Klub został przeniesiony został do siedziby Klubu Sportowego „Tarnowia” przy ul. Krakowskiej, a jego prezesem został Jacek Rutyna SP9AKD.

W 1973 r. miała miejsce kolejna przeprowadzka do Klubu do Domu Kultury Zakładów Azotowych. W tym czasie aż do 1990 r. prezesem był Tadeusz Roszak SP9AED. Klub zawiesił swoją działalność ze względu na brak sponsora i koszty związane z prowadzeniem klubu, jak dziesiątki innych klubów w Polsce. Klub ten wtenczas był „kuźnią” narybku krótkofalarskiego. 80 % krótkofalowców Ziemi Tarnowskiej licencję uzyskało przy wydatnej pomocy klubu i jego prezesa.

W 1992 r. po 40 latach pracy w jednym zakładzie przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Od 1994 roku jest członkiem SP OTC (nr 107). Do tego czasu przeprowadził 52 tysiące łączności emisjami AM SSB i CW. Do chwili obecnej przeprowadził 98 tysięcy łączności i ma zaliczonych 237 podmiotów DXCC. Tadeusz dużo czasu poświęcał na działalność społeczną. Godnie reprezentuje na pasmach amatorskich ruch krótkofalarski w Polsce. Cechuje go duża kultura osobista oraz wzorcowa praca na falach eteru.

Z tytułu pracy zawodowej i aktywnej pracy społecznej Tadeusz wyróżniony został:

Srebrną Odznakę „Za zasługi dla przemysłu chemicznego”, Złotą Odznaką „Zasłużony dla energetyki”, „Zasłużony dla Zakładów Azotowych w Tarnowie”, „Najlepszy pracownik i kolega”.

Uchwałą Zarządu Głównego PZK z 28.01.1984 r. Tadeusz otrzymał Odznakę Honorową PZK (nr 176). W 2003 r. z inicjatywy ZT PZK w Tarnowie otrzymał Złotą Odznakę Honorową PZK (nr 29/7).

 

TNX: SP3AMZ, SP9AED, SP9IEK, SP9VEI, SP3CSD

 

                                                                                        opr. SP3CUG, SP2BZR