ALOJZY SEROWY SP2GMH ex SP1ME (1912 – 1979)

 

Alozy SerowySP2GMH urodził się 15.01.1912 r. w Wejherowie. Tam ukończył szkołę powszechną. Następnie uzyskał kwalifikacje radiotechnika.

W 1934 r. powołany został do służby wojskowej w II Batalionie Pułku Radiotechnicznego w Beniaminowie. Jesienią 1934 r. odkomenderowany został do Warszawy. Korzystając z pobytu w Warszawie zapisał się do Polskiego Klubu Radio Nadawców. Wiosną 1936 r. uzyskał świadectwo uzdolnienia i wystąpił z wnioskiem o przyznanie licencji.

Zezwolenie ze znakiem SP1ME o numerze 190 otrzymał 31.10.1936 r. a wystawione było na Wejherowo ul. Strzelecka 4. Po odbyciu służby wojskowej wrócił do Wejherowa i przeniósł się do Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców. W 1937 r. był najmłodszym współzałożycielem Morskiego Klubu Krótkofalowców. W klubie tym otrzymał legitymację członkowską nr 1.

 

Pierwszą łączność pod własnym znakiem przeprowadził w dniu 5.07.1937 r. na paśmie 7 MHz ze stacją OZ3FY. Była to łączność telegraficzna. Miał do dyspozycji nadajnik samowzbudny o mocy około 9 W oraz odbiornik bateryjny 0-V-2. Zachęcony pierwszymi łącznościami rozpoczął rozbudowę swego wyposażenia.

Wybudował telegraficzny nadajnik na pasma 3,5, 7 i 14 MHz o mocy 45 W oraz odbiornik 1-V-2. Swoją 1443 łączność nawiązał w dniu 20.08.1939 r. o godz. 13.45 ze stacją SM5RR. W związku z sytuacją jaka miała miejsce władze RP nakazały zaprzestania działalności krótkofalarskiej. 

Wybuch II Wojny Światowej przerwał aktywność krótkofalarską na 31 lat. Po wojnie praca zawodowa nie pozwalała Alojzemu na szybkie wznowienie działalności krótkofalarskiej, W dniu 1.04.1970 r. wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców oraz do Morskiego Klubu Krótkofalowców. Świadectwo uzdolnienia odnowił w 1972 r. Licencję kat. I nr 90/4/72 otrzymał ze znakiem SP2GMH w listopadzie 1972 r.

Kolejny raz zbudował nadajnik. Tym razem był to 5-cio pasmowy telegraficzny o mocy 200 W. Jego odbiornikiem była Wołna-K z konwerterem tranzystorowym na 28 MHz. W 1974 r. wybrany został wice prezesem MKK w Gdańsku.

Na emeryturę przeszedł w 1977 r. Syn Edmund, który urodził się 4.04.1949 r. był krótkofalowcem i miał znak SP2ECR i zmarł w 2014 r.

Był członkiem współzałożycielem SP OTC (nr członkowski 7). Alojzy ostatni kontakt z krótkofalarstwem miał w dniu 28.10.1979 r. Po wysłuchaniu komunikatu RBI komentował wiadomość o pobycie SP2MW w szpitalu.

Alojzy Serowy zmarł w dniu 31.10.1979 r. Pochowany został w dniu 3.11.1979 r. na Cmentarzu w Wejherowie (Sektor 11A Rząd 4 Nr grobu 1227). W gronie żegnających go krótkofalowców był min: Tadeusz SP2AO oraz Wiesław SP2DX.

TNX; SP3AMZ, SP3CSD

 

SP3CUG, SP2BZR, SP8TK, SP9LDB