STANISŁAW WŁODOWSKI SP1ADM

Stanisław Włodowski SP1ADM urodził się 12.07.1936 r. w Skrwilnie w ówczesnym województwie włocławskim. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w miejscowości Skrwilno. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1954 r. rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Bydgoszczy. W tym czasie zainteresował się krótkofalarstwem. Zapisał się do Ligi Przyjaciół Żołnierza. Kolejno ukończył kursy I, II i III stopnia radiotelegrafisty.

Podczas kursu zapisał się do Radioklubu działającego przy zarządzie Wojewódzkim LPŻ - SP2KAE. Otrzymał licencję nasłuchowca ze znakiem SP2-542. Aktywnie pracował na radiostacji klubowej jak i prowadził nasłuchy. Otrzymał bardzo dużą liczbę kart QSL na swój znak nasłuchowy. W 1956 r. powołany został do odbycia Zasadniczej Służby Wojskowej w Jednostce Wojskowej w Szczecinie. Od 1958 r. został żołnierzem zawodowym. Zainteresował się działalnością klubu LPŻ – SP1KAA i został jego członkiem. W 1959 r. zdał egzamin na świadectwo uzdolnienia. Zezwolenie ze znakiem SP1ADM otrzymał w 1959 r. a wystawione było na adres Szczecin ul. Janickiego 5/10.

W latach sześćdziesiątych mieszkał w Szczecinie na ul. Budziszyńskiej 31 C m. 15. W 1977 r. został kierownikiem radiostacji klubowej LOK SP1KAA. Był aktywny na KF-ie jak i UKF-ie. Pracował via satelity amatorskie. W dniu 7.07.1976 r. został członkiem SPDXC (nr 185).

W 1979 r. na falach krótkich miał potwierdzone 163 kraje a na UKF-ie 19 krajów. Za pośrednictwem satelitów amatorskich nawiązał łączność z 22 krajami. Wtenczas miał już 50 dyplomów krótkofalarskich ze wszystkich kontynentów a w tym WP 650.

W 1978 r. został członkiem Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Szczecinie.

Był członkiem klubów DXCC, RCC, SPUKF, TOPS, OLD-TC oraz SPDXC i SPOTC (nr członkowski 043). W 1980 r. miał na swym koncie 13 000 łączności z 163 podmiotami DXCC.

Po przejściu na emeryturę wojskową podjął pracę na pół etatu tak, aby przy pomocy dodatkowych funduszy zrealizować bogate plany związane z krótkofalarstwem. Miał do dyspozycji swój pokój.

Zainstalował 10 anten a w tym do łączności satelitarnej trzeciej fazy. Wtenczas mieszkał na ul. Zawadzkiego 4 m.15

Za zasługi dla krótkofalarstwa szczecińskiego otrzymał brązowy, srebrny i złoty medal „Zasłużony Działacz LOK” oraz srebrną odznakę „Zasłużony Pracownik Łączności”.

Z tytułu pracy zawodowej otrzymał brązowy „Krzyż Zasługi”.

TNX: SP3AMZ, SP3CSD

 

 

SP3CUG, SP2BZR, SP8TK, SP9LDB

 

PS

Nie znamy dalszych losów Stanisława. Liczymy na pomoc kolegów ze Szczecina