ZDZISŁAW VRABETZ SP2IA ex SP1IA ex SP2AND (1916 – 1987)

Zdzisław Vrabetz SP2IA urodził się 26.05.1916  r. we Lwowie. Był synem Tytusa późniejszego SP3DR- SP1BT.  Nauki na wszystkich szczeblach pobierał w swym mieście Lwowie. Był między innymi uczniem III Państwowego Gimnazjum im. Króla Stefana Batorego. (Występuje w wykazie uczniów tej szkoły). W 1934 r. otrzymał znak nasłuchowy PL 372. Licencję z znakiem SP1 IA otrzymał w 1935 r. a wystawiona była na adresLwów ul. Kłuszyńska 5. Zaraz pojawił się na pasmach 40 i 80 m. Był czynny zarówno na fonii jaki na telegrafii. Jak podaje „KP nr 4 1935”  do 24 lutego przeprowadził 66 łączności. W drugim kwartale 1935 r. miał do dyspozycji dodatkowo pasmo 20 m. W III Międzynarodowych Zawodach PZK przeprowadził 236 łączności z 31 krajami na 5 kontynentach. Liczący się dyplom WAC zdobył w 1937 r. W tym samym roku podczas Walnego Zgromadzenia Lwowskiego Klubu Krótkofalowców został wybrany na przewodniczącego Komisji Eterowej oraz na Traffic Managera LKK.. W grudniu 1938 r. wraz z SP1MJ uczestniczył w spotkaniu z kierownictwem Wileńskiego Klubu Krótkofalowców, którego celem było omówienie zasad współpracy pomiędzy klubami.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako lekarz weterynarii. (Źródło: „Lwowski Klub Krótkofalowców Zarys Dziejów” WKiŁ Warszawa 2008). Od 4.03.1950 do 15.07.1953 r. pełnił służbę wojskową w 12 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza i ukończył ją w stopniu porucznika. Po wojnie w dniu  22.01.1962 r. otrzymał licencję (nr 797) ze znakiem SP2AND wystawioną na adres Bydgoszcz ul. Bernardyńska 6. W 1976 r. zmienił znak na SP2IA. Od lat siedemdziesiątych mieszkał nadal w Bydgoszczy ale przy ul. Korczaka 7/68. Na emeryturę przeszedł z dniem 1.11.1981 r. Od 22.09.1968 r. do 22.02.1970 r. i dalej do 29.10.1972 r. był wice prezesem ZOW PZK w Bydgoszczy (przez dwie kadencje). Na V Zjeździe PZK został wybrany członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej PZK.  (Twierdził, że był też przewodniczącym GKR). W okresie do 1939 do 1985 r. przeprowadził około 25 tysięcy łączności z 118 krajami. Uczestniczył w I Zjeździe członków klubu OTC w 1985 r. i z dniem 16.04.1985 r. został jego członkiem z nr 59. Zwerbował do SPOTC kol. Ryszarda SP2CY, Edwarda SP2JL. Zdzisława cechowała skromność, koleżeńskość oraz wysoka kultura osobista. Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców z dnia 16.04.1985 r. otrzymał Odznakę Honorową PZK (nr 116). Zdzisław Vrabetz zmarł 9.10.1987 r. i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Bydgoszczy przy ul. Wiślanej (Sektor X-A, Rząd 2, Nr grobu 26).

 

TNX: SP9EWM, SP5CCC

 

SP3CUG , SP2BZR, SP8TK,