PPŁK NORBERT DOLNY SP2BBD (1943 - 2008)

Norbert Dolny SP2BBD urodził się 31.05.1943 r. w miejscowości Mogiel koło Miastka. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej kontynuował  naukę w Miastku. Krótkofalarstwem zainteresował się w czasie odwiedzin Miasteckiego Radio klubu Ligi Obrony Kraju SP1KCX. Pierwsze nasłuchy stacji amatorskich w paśmie 40 m  przeprowadzał na odbiorniku radiowym „Aga”. Wiele godzin poświęcił na słuchanie łączności stacji  Cyryla SP1BC,  Emila SP2CC, Klemensa SP2BE, Romana SP7HX i Tolka SP7LA. Od 1962 r. był słuchaczem Oficerskiej Szkoły Łączności w Zegrzu koło Warszawy. Tam nauczył się telegrafii, podstaw radiotechniki i łączności radiowej. Bardzo szybko nawiązał kontakt z  kolegami, którzy byli zainteresowani krótkofalarstwem. Wspólnie z Tomkiem SP3-492 obecnie SP7BCA ,  Józefem później  SP1GQW- SP1QW, Andrzejem później SP7RFD, Marianem później SP6BYE (sk) i Leszkiem później SP5BYF  przy pomocy wykładowcy Pana płk. Pawłusiewicza doprowadzili do powstania klubu i uzyskania znaku  SP5PSL.

Czytaj więcej: PPŁK NORBERT DOLNY SP2BBD (1943 - 2008)

Ppłk TADEUSZ KRAWCZYK SP2US (1926 - 2013)

TADEUSZ KRAWCZYK SP2US urodził się 13.04.1926 r. w Łodzi Polesie (obecnie Retkinia). Tam tez uczęszczał do szkoły podstawowej. Po wybuchu II Wojny Światowej wywieziony został do przymusowej pracy u niemieckiego rolnika w Mierzęcinie (obecnie województwo lubuskie). W tym okresie nauczył się języka niemieckiego i rosyjskiego. Po wyzwoleniu został tłumaczem w obozie dla jeńców niemieckich.W 1946 r. wstępuje do Ludowego Wojska Polskiego. W sierpniu 1946 r. skierowany został do Podoficerskiej Szkoły Specjalistów Radiowych w Sieradzu. Szkołę kończy w stopniu kaprala  12.08.1947 r. i jako prymus skierowany został do Oficerskiej Szkoły Łączności w Sieradzu. Już wtenczas zainteresował się radioamatorstwem i krótkofalarstwem. Po jej ukończeniu w dniu 3.09.1950 r. otrzymał stopień podporucznika i został skierowany do jednostki wojskowej w Trzebiatowie.

Czytaj więcej: Ppłk TADEUSZ KRAWCZYK SP2US (1926 - 2013)

JAN WALASZKOWSKI SP5DZC

Jan Walaszkowski SP5DZC urodził się 13 lutego 1931 r. w Starachowicach. Miał 7 lat, gdy jego ojciec kupił i zainstalował pierwsze radio. Wtedy radio traktował tylko jako atrakcyjny przedmiot dostarczający rozrywki. W 1943 r. losy wojny rzuciły Janka wraz z rodziną do Opoczna, gdzie w 1944 r. ukończył szkołę podstawową i uczęszczał na tajne komplety nauczania przygotowujące do szkoły średniej. W 1944 r. na strychu domu, w którym zakwaterowano rodzinę, Janek znalazł wydaną w 1927 r. książkę Radiotechnika dla wszystkich. Początkowo z ciekawości, a stopniowo z rosnącym zainteresowaniem czytał stronę po stronie bardzo przystępnie napisaną książkę i starał się jak najwięcej zrozumieć. Po latach ocenił, że to miało decydujący wpływ na jego przygodę z radiem. 

W dniu 17 stycznia 1945 r. nastąpiło wyzwolenie Opoczna spod okupacji niemieckiej. Cofające się w ogromnej panice wojsko pozostawiło wiele sprzętu w tym różnego typu radiostacje. Kierując się bardziej instynktem i chęcią posiadania niż fachową wiedzą, Janek wspólnie z kolegami „zabezpieczył” kilka egzemplarzy. Od wczesnej wiosny 1945 r. uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie, gdzie fizyki uczył profesor Pasierbiński - w czasie Powstania Warszawskiego żołnierz AK i łącznościowiec.

Czytaj więcej: JAN WALASZKOWSKI SP5DZC

WIESŁAW JÓZEF STRENGEL SP7AAK (1935 – 2019)

Wiesław Strengel SP7AAK urodził się 24.01.1935 r.  W 1953 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi.Pierwszym jego zainteresowaniami było żeglarstwo. Interesował się polityką i dlatego często słuchał „Głosu Ameryki”. Zupełnie przypadkowo usłyszał rozmowy wtenczas dla niego dziwne. Często wspominał zestaw ”Stefan Paweł dwa Barbara Ewa”. Słyszał też znaki telegraficzne. Niektóre znaki pamiętał z kursu żeglarskiego, gdzie uczono alfabetu Morse’a. W latach 1955 do 1957 odbywał zasadniczą Służbę Wojskową. Klub Żeglarski, do którego należał Wiesław otrzymał radiostację w celu zainstalowania jej na jachcie. Koledzy wiedząc, że Wiesław interesuje się też łącznością, zlecili mu nawiązanie kontaktów z krótkofalowcami z radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza.

Czytaj więcej: WIESŁAW JÓZEF STRENGEL SP7AAK (1935 – 2019)

ALOJZY SEROWY SP2GMH ex SP1ME (1912 – 1979)

 

Alozy SerowySP2GMH urodził się 15.01.1912 r. w Wejherowie. Tam ukończył szkołę powszechną. Następnie uzyskał kwalifikacje radiotechnika.

W 1934 r. powołany został do służby wojskowej w II Batalionie Pułku Radiotechnicznego w Beniaminowie. Jesienią 1934 r. odkomenderowany został do Warszawy. Korzystając z pobytu w Warszawie zapisał się do Polskiego Klubu Radio Nadawców. Wiosną 1936 r. uzyskał świadectwo uzdolnienia i wystąpił z wnioskiem o przyznanie licencji.

Zezwolenie ze znakiem SP1ME o numerze 190 otrzymał 31.10.1936 r. a wystawione było na Wejherowo ul. Strzelecka 4. Po odbyciu służby wojskowej wrócił do Wejherowa i przeniósł się do Bydgoskiego Klubu Krótkofalowców. W 1937 r. był najmłodszym współzałożycielem Morskiego Klubu Krótkofalowców. W klubie tym otrzymał legitymację członkowską nr 1.

Czytaj więcej: ALOJZY SEROWY SP2GMH ex SP1ME (1912 – 1979)

WŁADYSŁAW KUCIEL SP9KZ ex SP9AOX (1934 – 2004)

Władysław Kuciel  SP9KZ urodził się 17.07.1934 r. w Zalasiu. Publiczną Szkołę Powszechną (Podstawową) siedmioklasową ukończył w 1948 r. W ramach nauki zawodu, w okresie od 15 marca 1949 r. do 15 marca 1952 r. uczył się rzemiosła w pracowni krawiectwa męskiego w Krakowie, przy ul. J. Lea 36 u Pana Józefa Strzeleckiego. Po ukończeniu szkoły podjął próbę zatrudnienia się w Państwowym Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niestety nie otrzymał pracy ze względu na brak znajomości telegrafii. Z tego powodu rozpoczął pracę jako krawiec w Spółdzielni Pracy Krawieckiej im. Rewolucji Październikowej w Krakowie przy ul. Grodzkiej 42.W 1952 r. ukończył trzyletnią Państwową Średnią Szkołę Zawodową nr 2 w Krakowie, przy ul. Wąskiej 7 w specjalności konfekcja męska miarowa. W tym samym 1952 r. został członkiem Radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza SP9KKA w Krakowie (na mocy ustaleń LPŻ - Ministerstwa Łączności pod koniec 1953 r. nastąpiła zmiana sufiksu na SP9KAD).

Czytaj więcej: WŁADYSŁAW KUCIEL SP9KZ ex SP9AOX (1934 – 2004)

TADEUSZ ROSZAK SP9AED

Tadeusz Roszak SP9AED urodził się 23.10.1931 r. we Wronkach w województwie poznańskim. W 1938 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej. II Wojna Światowa przerwała naukę. W tym czasie zaczął się interesować radiotechniką. Edukację stopnia podstawowego zakończył w 1946 r. Od 1947 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum Mechaniczno-Elektrycznego im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Wydział Elektryczny tej szkoły ukończył z tytułem technika elektryka o specjalności maszyny elektryczne w 1952 r. Zaraz po szkole otrzymał nakaz pracy do Zakładów Azotowych w Tarnowie. W 1954 r. zawarł związek małżeński z Janiną Białkowską. Ma córkę Annę i syna Andrzeja, który poszedł śladami ojca i jest licencjonowanym nadawcą ze znakiem SP9VEI. Jest szczęśliwym dziadkiem czworga wnucząt i pradziadkiem jednego prawnuka. Pracę rozpoczął jako mistrz elektryk w elektrociepłowni. W 1954 r. awansował na stanowisko inżyniera ruchu elektrowni. Była to praca zmianowa, która przyczyniła się w 1982 r. do pogorszenia stanu zdrowia Tadeusza, przez co przeniesiony został do pracy w warsztacie, gdzie został kierownikiem.

Czytaj więcej: TADEUSZ ROSZAK SP9AED