WŁADYSŁAW KUCIEL SP9KZ ex SP9AOX (1934 – 2004)

Władysław Kuciel  SP9KZ urodził się 17.07.1934 r. w Zalasiu. Publiczną Szkołę Powszechną (Podstawową) siedmioklasową ukończył w 1948 r. W ramach nauki zawodu, w okresie od 15 marca 1949 r. do 15 marca 1952 r. uczył się rzemiosła w pracowni krawiectwa męskiego w Krakowie, przy ul. J. Lea 36 u Pana Józefa Strzeleckiego. Po ukończeniu szkoły podjął próbę zatrudnienia się w Państwowym Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niestety nie otrzymał pracy ze względu na brak znajomości telegrafii. Z tego powodu rozpoczął pracę jako krawiec w Spółdzielni Pracy Krawieckiej im. Rewolucji Październikowej w Krakowie przy ul. Grodzkiej 42.W 1952 r. ukończył trzyletnią Państwową Średnią Szkołę Zawodową nr 2 w Krakowie, przy ul. Wąskiej 7 w specjalności konfekcja męska miarowa. W tym samym 1952 r. został członkiem Radioklubu Ligi Przyjaciół Żołnierza SP9KKA w Krakowie (na mocy ustaleń LPŻ - Ministerstwa Łączności pod koniec 1953 r. nastąpiła zmiana sufiksu na SP9KAD).

Otrzymał licencję nasłuchową ze znakiem SP9-128. Pod tym znakiem uzyskał potwierdzenia nasłuchów z 185 podmiotów DXCC tzw. „krajów”. W tym czasie w Krakowie oprócz stacji klubowej było tylko trzech nadawców indywidualnych: Oleg SP9KC, Jerzy SP9KJ i Leszek SP9KL. Władysław pod bacznym okiem w/w pracował na radiostacji klubowej. Równocześnie w latach 1952 - 1954 uczestniczył w kursie Łączności Radiowej II Stopnia prowadzonej przez Państwowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Łączności Radiowej w Krakowie. W ramach 320 godzinnego programu nauki, uzyskał wyniki bardzo dobre z nauki o Polsce i świecie współczesnym, elektrotechnice, radiotechnice, służbie ruchu radio i zajęciach praktycznych, wynik ogólny bardzo dobry. Tam nauczył się telegrafii. W I Wojewódzkich Zawodach Radiotelegrafistów Ligi Przyjaciół Żołnierza w Krakowie, zorganizowanych dla uczczenia X-lecia Polski Ludowej w dniach 27-28.04.1954 r. zdobył II miejsce w konkurencji indywidualnej dla absolwentów w nadawaniu, I miejsce w odbiorze oraz I miejsce w nadawaniu i odbiorze.

Od 1954 r. do 1957 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową w 12 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza w Szczecinie. Przysięgę wojskową złożył w Jednostce Wojskowej w Szczecinie w dniu 16 stycznia 1955 r. Sztab Brygady mieścił się wówczas przy ul. Żołnierskiej 4, gdzie był operatorem na radiostacji w Centrum Nadawczo-Odbiorczym. Tam miał do dyspozycji nadajniki RAF, RSBF oraz szwedzki nadajnik SKUMBRIE o mocy 150 W oraz odbiorniki SX 28, BC 1004 C, USP3. W 1954 r. brał wraz z Adamem SP9DH udział w Mistrzostwach Polski w szybkiej telegrafii organizowanej cyklicznie przez ZG LPŻ m.in. w Centralnym Ośrodku Wyszkolenia, który miał swoją siedzibę w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1. Tam pracowała stacja klubowa SP3KAU.

Po zakończeniu służby wojskowej na krótko zatrudniony został w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni jako operator na statku. Po pierwszej wizycie w Krakowie rodzice nie wyrazili zgody na pracę na morzu. W 1957 r. Władysław wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców. Związek małżeński zawarł w 1958 r. Państwo Kucielowie wychowali dwoje dzieci. Zarówno córka jak i syn są nauczycielami akademickimi. Państwo Kucielowie doczekali się wnuka Tomka i wnuczki Ani. Władysław bardzo kochał całą rodzinę a z wnukami zawsze spędzał wiele czasu bawiąc się, czytając bajki czy spacerując.

Od 16 grudnia 1959 r. pracował w Zarządzie Dzielnicowym LPŻ Kraków–Kleparz, początkowo próbnie na 3-miesiące, a po ich upływie na czas nieograniczony na ½ etatu jako Kierownik radiostacji. Jednocześnie do 20 sierpnia 1962 r. był zatrudniony w charakterze krawca w Krakowskiej Odzieżowej Spółdzielni Pracy.

Od 5 września 1962 r. podjął pracę radiotelegrafisty w Garnizonowym Węźle Łączności Kraków na stanowisku kierownika radiostacji wraz z Adamem SP9DH. W tym czasie duża liczba garnizonowych węzłów łączności (GWŁ) obsadzona była cywilnymi pracownikami i jednocześnie krótkofalowcami np. w Rzeszowie na GWŁ pracowali: SP8AAH i SP8ZR, w Lublinie - SP8LR, SP8MF, SP8TK, SP8AMI.

W 1970 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Krakowie i otrzymał 18 czerwca 1970 r. Świadectwo dojrzałości. W Garnizonowym Węźle Łączności pracował do emerytury tj. do 31 stycznia 1992 r. 

W 1962 r. otrzymał pierwszą licencję nadawcy ze znakiem SP9AOX, która wystawiona była na adres: Kraków ul. Św. Jana 1. Pierwszą łączność pod własnym znakiem przeprowadził ze stacją HZ1HZ. Kolejne zezwolenie kategorii pierwszej, jeszcze ze znakiem SP9AOX, otrzymał 28.12.1966 r. na adres ul. St. Ziaji 9 z mocą 250 W. Na przełomie 1969/1970 r. wraz z nową licencją otrzymał znak SP9KZ.

Od 1963 r. był członkiem SPDXC (nr członkowski 059). W 1973 roku uzyskał uprawnienie operatora klasy A na czas nieokreślony (Uprawnienie Nr PIR 8/26/73).

Od 1972 r. został członkiem Komisji Eterowej przy ZOW PZK w Krakowie (Nominacja nr 122/72). Od 1972 r. przez kilka lat pracował w Pałacu Młodzieży w Krakowie, przy ul. Krowoderskiej prowadząc pracownię krótkofalarską dla młodzieży. 

Po stanie wojennym został członkiem Wojewódzkiej Komisji Eterowej w Krakowie i jej przewodniczącym (Nominacja 114/83 z dnia 9 listopada 1982 r.). Od 1984 r. był członkiem Głównej Komisji Eterowej PZK. W 1987r. został koordynatorem ds. Szybkiej Telegrafii Sportowej PZK (Nominacja z dnia 12 grudnia 1987 r.).

Prowadził także zajęcia  w Klubie „Junior” dla młodych, przeważnie nastoletnich adeptów krótkofalarstwa. Działał również w Klubie „Lotnik” SP9PLK przy Aeroklubie Krakowskim „Pobiednik” zlokalizowanym przy ul. Bitwy pod Lenino 1/32 w Krakowie (obecnie ul. Zyblikiewicza). Kierownikiem radiostacji klubowej był Władysław SP9KZ a operatorami Jan SP9BCH i Aleksander SP9RR. Radiostacja amatorska Klubu SP9PLK pracowała pod okolicznościowym znakiem SP0PLK w Krakowie przy ul. Pstrowskiego 9/15 – budynek KS „KORONA” od 13 czerwca do 23 czerwca 1985 r. Klub „Lotnik” przy Aeroklubie Krakowskim zorganizował stację, uruchomioną z okazji wizyty w Polsce Papieża Jana Pawła II (8 - 14.06.1987 r.) SN9JP. 

Aktywnie uczestniczył w zawodach krajowych i międzynarodowych. Do 1999 r. nawiązał ponad 140 tysięcy łączności. Trzy razy zdobył pierwsze miejsce w grupie stacji polskich w zawodach WWDXC w latach 1966, 1967, 1971.  Również w zawodach Azjatyckich w 1973 r. sklasyfikowany został na pierwszym miejscu w klasyfikacji stacji SP. W 1971 r. zajął II miejsce w klasyfikacji stacji SP9 - 7MHz w Międzynarodowych Zawodach SP-DX Contest. W 1972 r. zajął I miejsce w klasyfikacji stacji O.W. Kraków SO 14MHz również w Międzynarodowych Zawodach SP-DX Contest. Natomiast w 1981 r. zajął V miejsce w SP w klasyfikacji SO 28MHz w zawodach w SP DX Contest PART CW.

Był organizatorem dziesiątek szkoleń i kursów krótkofalarskich. W 1989 r. był sekretarzem Klubu SP9PKL. Jego ulubioną (a nawet więcej, uwielbianą) emisją była telegrafia. Uczestniczył w wielu zawodach typu wielobój łączności czy mistrzostwa szybkiej telegrafii organizowanej przez LPŻ/LOK. Pracował pod okolicznościowymi znakami: SP0AOX, SR9KZ, 3Z9KZ. Udzielał się aktywnie także w Obronie Cywilnej, czego dowodem był Dyplom dla ob. W. Kuciela za aktywną działalność w dziedzinie rozwoju i umacniania Obrony Cywilnej regionu krakowskiego nadany 27 czerwca 1984 r.. Będąc już na emeryturze organizował giełdę krótkofalarską, kolekcjonował większe zegary ścienne.

Bliska relacja koleżeńska łączyła Władka z Alojzym Smajdorem SP9AJM, Aleksandrem Potockim SP9RR, Władysławem Dubno SP9FR, Stanisławem Lalikiem SP9YP, Adamem Suchetą SP9DH, Andrzejem Domaradzkim SP6LV, Ryszardem Grzesiakiem, Zbyszkiem Siwińskim, Andrzejem Kułakiem oraz wieloma innymi kolegami z całej Polski (panem Ryszardem Tomickim) i spoza jej granic (Tadeuszem Dobrostańskim z Australii).

W uznaniu zasług wyróżniony został: Srebrnym Krzyżem Zasługi ( 1989), Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” złotym (1982), srebrnym(1978), brązowym (1974), Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju srebrnym(1977), brązowym (1974), Srebrną Odznaką Zasłużony Pracownik Łączności’ (1984), Złotym Medalem za zasługi dla Obrony Cywilnej, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju - złotym (1984), srebrnym (1977).

Uchwałą Zarządu Głównego PZK z dnia 13.12.1987 r. otrzymał Odznakę Honorową PZK (nr 238). 

Władze nadały Władkowi Złotą Odznakę za pracę społeczną dla miasta Krakowa.

 W 1982 r. otrzymał tez Honorową odznakę za zasługi dla Białego Szczepu ZHP w stopniu srebrnym.

Władysław Kuciel zmarł 16.11.2004 r. i pochowany został na Cmentarzu Prądnik Czerwony w Krakowie (Kwatera AB, Rząd 12, Miejsce 4). Władysław spoczywa w grobie rodzinnym z rodzicami, a pod jego zdjęciem rodzina umieściła znak krótkofalarski SP9KZ.

 

TNX: Joanna SP9YKZ - córka SP9KZ

 

SP3CUG, SP8TK, SP2BZR, SP6AEG (kor. SP8GSC)