Edward Kawczyński SP8CK

Edward Kawczyński SP8CK urodził się 10 czerwca 1911r. w Łodzi w rodzinie robotniczej. Już w roku 1929 zainteresował się krótkofalarstwem, otrzymując znak nasłuchowy PL-198. Przeprowadzając pierwsze łączności.  Po ukończeniu Szkoły Technicznej w 1930 r. rozpoczął pracę w Polskim Radiu w Łodzi jako mechanik, technik - dyżurny radiostacji . W roku 1930 uzyskuje zezwolenie  SP1DC. Pod tym znakiem pracował do 1939 r. uzyskując doskonałe wyniki, np. Zajmując 3 miejsce wśród stacji SP w Międzynarodowych Zawodach zorganizowanych przez PZK w roku 1935 / zwanych po wojnie jako SPDX Contest /. Był aktywnym członkiem Łódzkiego Klubu Radio Nadawców. Od młodych lat brał udział w życiu społeczno-politycznym. Należał do OMTUR-u i PPS. Większość okresu wojennego spędził w Łodzi. Należał do Armii Krajowej, wykorzystując zdobytą wiedzę w krótkofalarstwie - naprawiał sprzęt nadawczo-odbiorczy. Po wojnie jako pełnomocnik Rządu d/s repasacji wojennych przebywał na Śląsku.

Czytaj więcej: Edward Kawczyński SP8CK

ANATOL JEGLIŃSKI SP5CM (1910-1997)

Anatol Jegliński SP5CM urodził się 20.08.1910 r. w Omsku na Syberii. Kolejnym miejscem zesłania rodziny Anatola był Tomsk. Do Polski wrócił w 1922 r. gdzie z rodzicami osiedli się w Białymstoku. W tym samym roku rodzina Jeglińskich przeniosła się do Łap. Tam uczęszczał do Szkoły Powszechnej, w której spotkał się pierwszy raz z odbiornikiem radiowym. W 1926 r. (mając 16 lat) własnoręcznie zbudował pierwszy odbiornik detektorowy. W kolejnym roku rozpoczął naukę w Państwowej Szkole Technicznej w Wilnie. W ramach działalności Koła Fizyków, działającego w szkole, spotykał się z krótkofalowcami wileńskimi: Stefanem Gałkowskim SP1MN i Michałem Nowickim SP3MN. Efektem spotkań było zapisanie się Anatola do Wileńskiego Klubu Krótkofalowców, a następnie otrzymanie licencji nasłuchowej o znaku PL 57.

Czytaj więcej: ANATOL JEGLIŃSKI SP5CM (1910-1997)

Krzysztof Słomczyński SP5HS

Krzysztof Słomczyński SP5HS urodził się 7 października 1934 roku. Ojciec Józef był oficerem WP i pracował w Wojskowym Instytucie Geograficznym. Krzysztof krótkofalarstwem zainteresował się w początkach lat pięćdziesiątych w czasie nauki w 30 Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie. W 1949 r. wstąpił do ZMP. Maturę zdał w 1951 r. Należał do Radioklubu LPŻ SP5KAB. Uzyskał licencję nasłuchową ze znakiem SP5-018.

W latach 1952-1953 pracował w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacyjnym jako laborant a następnie jako kierownik. Do pracy w PIT przyjmował Go prof. Janusz Groszkowski współzałożyciel i pierwszy prezes PZK. Ukończył wieczorowy kurs radiotechniczny. W 1953 r. przerwał pracę i rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Urządzeń Odbiorczych.

Czytaj więcej: Krzysztof Słomczyński SP5HS

Bogdan Tadeusz Karolczak SP2AO

Bogdan Tadeusz Karolczak SP2AO urodził się  28 maja 1911 roku w Poznaniu. Szkołę średnią rozpoczął  w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu ( razem z Jerzym Preyssem- później Jerzy Waldorf) a następnie przeniesiony został do Gimnazjum im. św. Jana Kantego (obecnie Liceum Kasprzaka) w Poznaniu. W tej szkole istniał radio klub do którego należał młody Tadziu. Zaczynał wraz z innymi kolegami od nasłuchów stacji z Paryża a później z Warszawy. Na zajęciach z robót ręcznych  robił odbiorniki kryształkowe.
Tadeusz opisuje w swoich wspomnieniach, że cewkę nawijali na wałku drewnianym i dostrajali suwakiem bo kondensatory były zbyt drogie. W 1928 roku nawiązał kontakt z Polskim Klubem Radio Nadawców Poznań, który we wrześniu  przydzielił mu znak TPKS. Z dniem 1 stycznia 1929 roku weszły w życie nowe znaki i Tadeusz otrzymał znak SP3KS. Od tego roku notowany jest w RAC. Jego poznańskie QTH to ul. Ratajczaka 11a.

Czytaj więcej: Bogdan Tadeusz Karolczak SP2AO

Tadeusz Matusiak SP6XA

TADEUSZ MATUSIAK SP6XA urodził się  22 kwietnia 1912 roku w Trzanowicach na Zaolziu. Już w 1923 roku przy współudziale ex SP9TZ zbudował odbiornik z zakresem fal średnich.
Dwa lata później posiadł wiedzę na temat  krótkofalarstwa i  zbudował nadajnik  z elementów wykonanych w zdecydowanej większości własnoręcznie. Następnym krokiem był odbiornik Schmell  0-V-1 ia antena „L” z przeciwwagą.
16 listopad 1927 roku mieszkając w Bielsku Białej  pod znakiem TPTM ( TP+ monogram) nawiązał pierwszą łączność ze stacja SMUA z Goteborgu. Po kilku QSO dowiedział  się, że taki znak funkcjonuje już z Wilna. Zmienia znak na  TPXA  następnie dowiedział się, że ów kolega z Wilna to nie TPTM tylko TP MT.

Czytaj więcej: Tadeusz Matusiak SP6XA

Edward Musioł SP3GZ

Edward Musioł SP3GZ urodził się  14 września 1905r. Studiował w latach 1928 do 1933 roku. Był absolwentem  wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Do rodzinnego Wolsztyna.
wrócił po  uzyskaniu dyplomy. Na podstawie informacji  z KP. Nr 4 z 1937 roku  można wnioskować, że pierwszą licencję otrzymał w 1937 roku. Uzyskał znak SP1ML.
Na pasmach czynny był do sierpnia 1939 roku.

Czytaj więcej: Edward Musioł SP3GZ

Antoni Zębik SP7LA

Antoni Zębik SP7LA urodził się 13 stycznia 1914 roku w Częstochowie w rodzinie robotniczej. Szkołę podstawową ukończył w 1928. Następnie naukę kontynuował w szkole Włókienniczej w specjalności elektryk. Zasadniczą służbę wojskową odbywał w plutonie łączności kompanii telegraficznej w Częstochowie. W 1937 roku uruchomił zakład radiotechniczny świadczący usługi. W 1938 roku wstąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie. Tam uzyskał licencje nr 237 na radiostację nadawczo-odbiorczą o znaku SP1ZA. Szybko zbudował radiostację, która zaliczana była jak wspomina Antoni do największych w Polsce.

Czytaj więcej: Antoni Zębik SP7LA