TEOFIL TRUSZKOWSKI SP1BD (1886-1944) OJCIEC

Teofil Truszkowski SP1BD urodził się w 1886 roku w Warszawie. Mieszkał wraz z synem Tadeuszem ex SP1CS  w Warszawie w mieszkaniu służbowym przy ul. Ludnej 16  na Solcu. Pierwszym znakiem przyznanym Teofilowi na przełomie 1930/31 był  SP3UK
W roku 1930 został prezesem Polskiego Klubu Radio Nadawców w Warszawie. Był także członkiem Lwowskiego Klubu Krótkofalowców. W 1933 r. był członkiem komisji statutowej ZG PZK. Od 1934 r był członkiem Komisji Rewizyjnej ZG PZK.

 

Miesięcznik „Gaz i Woda” nr 8/ z 1935 r. podaje, że Teofil był członkiem Zrzeszenia Gazowników i Wodociągowców Polskich. Na dwa lata przed wybuchem II Wojny Światowej został Wice prezesem ZG  PZK. Był członkiem komisji Sędziowskiej I krajowych Zawodów Krótkofalowych graficzno- fonicznych PZK.

Jako inżynier pracował w  Gazowni przy ulicy Ludnej  1c  w Warszawie  do dnia 1 maja 1942 r. na stanowisku Naczelnika Działu Sieci i Obsługi Konsumenta.

Kierownictwo Gazowni w czasie wojny systematycznie zwiększało zatrudnienie zapewniając pracę dla ludzi mających problemy z ówczesnymi władzami  niemieckimi. Co rusz wymyślane zostały nowe prace a w tym wymianę rur  z instalacji miejskiej  znajdujących się jeszcze w dobrym stanie. Chodziło o to aby jak najmniej składowanych  rur przesłanych zostało do niemieckich zakładów zbrojeniowych. Jak pisze w swoich wspomnieniach pan Józef Buczek pracownik Gazowni  Warszawskiej kapusie donieśli o powyższym Niemcom.

Niemcy zaczęli badać sprawę i jednym z przesłuchiwanych był Teofil Truszkowski. Został aresztowany. Polskie kierownictwo zakładu interweniowało w sprawie Teofila  w wyniku czego został zwolniony z aresztu. Niestety nie przywrócono go do  pracy. Kontynuował działalność konspiracją. Walczył w Powstaniu Warszawskim i w czasie jego trwania zginął w dniu 16.09.1944 r. Został pochowany na Starych Powązkach w grobowcu rodziny Ignacego Kopeć ( Kwatera 77, rząd 2 miejsce 8 i 9)

TNX: Muzeum Gazownictwa w Warszawie. SP5DED

SP3CUG, SP2IW, SP8TK